Projekty i granty

Projekty finansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki


Projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich


Inne projekty:


Projekty realizowane w ramach Działalności Naukowej na Wydziale Inżynierii Zarządzania

REGULAMIN KONKURSU NA FINANSOWANIE ZADAŃ BADAWCZYCH NA WYDZIALE INŻYNIERII ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ W ROKU 2023

Formularz zgłoszeniowy zadania badawczego 2023

Instrukcja do formularza zgłoszeniowego zadania badawczego

Formularz zgłoszeniowy zadania badawczego - młody naukowiec 2023

Instrukcja do formularza zgłoszeniowego zadania badawczego - młody naukowiec


DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA SBAD

BADANIA PODSTAWOWE

MŁODZI NAUKOWCY