Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości

  

Zapraszamy na stronę internetową Instytutu: https://ibij.put.poznan.pl/


Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości (IBiJ) połączył specjalistów z obszaru bezpieczeństwa, ergonomii, jakości oraz marketingu na Politechnice Poznańskiej.

dr hab. Joanna Sadłowska-Wrzesińska, prof. PP Dyrektor: 
dr hab. Joanna Sadłowska-Wrzesińska, prof. PP

 

Z-ca dyrektora: dr inż. Marek Goliński

 

Z1 - Zakład Marketingu i Rozwoju Organizacji
Kierownik: dr hab. inż. Ewa Więcek-Janka, prof. PP

Z2 - Zakład Zarządzania Ryzykiem i Jakością
Kierownik: dr hab. inż. Małgorzata Sławińska, prof. PP

Z3 - Zakład Zastosowań Ergonomii
Kierownik: dr hab. inż. Beata Mrugalska, prof. PP

Laboratorium Ergonomii i Bezpieczeństwa Pracy
Kierownik: dr inż. Grzegorz Dahlke

Pracownia Metod Ilościowych i Systemów Szarych GreyLab
Quantitative Methods and Grey Systems Lab GreyLab
Kierownik: dr inż. Rafał Mierzwiak

 


#bezpieczeństwo #inżynieriabezpieczeństwa #jakość #ergonomia #marketing