Uchwały Rady Dyscypliny

Uchwały Rady Dyscypliny 2022/2023

 

Uchwała      Czego dotyczy 
74/2020-2024   w sprawie zmiany tematu rozprawy doktorskiej mgr. inż. Mariusza Bryke
73/2020-2024   w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu doktorskim mgr. inż. Sebastiana Stachowiaka
72/2020-2024   w sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr inż. Natalii Pawłowskiej-Kalinowskiej
71/2020-2024   w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego w postępowaniu doktorskim mgr inż. Iwony Michałowskiej
70/2020-2024   w sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. inż. Fryderyka Wachowiaka
69/2020-2024   w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu doktorskim mgr. inż. Jacka Śledzińskiego
68.2020-2024   w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu doktorskim mgr Dominiki Długońskiej
67/2020-2024   w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu doktorskim mgr Agnieszki Bartkowiak-Łuczak
66/2020-2024   w sprawie wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego w postępowaniu doktorskim mgr. inż. Marka Walczyńskiego
65/2020-2024   w sprawie wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego w postępowaniu doktorskim mgr inż. Sandry Szewczuk
64/2020-2024   w sprawie wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego w postępowaniu doktorskim mgr inż. Małgorzaty Kaczmarek
63/2020-2024   w sprawie wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego w postępowaniu doktorskim mgr inż. Marty Gajowiak
62/2020-2024   w sprawie wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego w postępowaniu doktorskim mgr. inż. Hariama Azeez
61/2020-2024   w sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr inż. Wiktorii Czerneckiej

 

Uchwały Rady Dyscypliny 2021/2022

60/2020-2024   w sprawie nadania stopnia doktora mgr inż. Elżbiecie Racek
59/2020-2024   w sprawie uchylenia Uchwały nr 56/2020-2024 Rady Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Politechniki Poznańskiej z dnia 9 maja 2022 roku 
58/2020-2024   w sprawie zmiany tematu rozprawy doktorskiej mgr inż. Wiktorii Czerneckiej
57/2020-2024    w sprawie wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego w postępowaniu doktorskim mgr. inż. Dominika Czerkawskiego
56/2020-2024   w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Bartosza Guszczaka
55/2020-2024  

w sprawie wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego w postępowaniu doktorskim mgr inż. Natalii Pawłowskiej-Kalinowskiej

54/2020-2024   w sprawie wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego w postępowaniu doktorskim mgr. inż. Fryderyka Wachowiaka
53/2020-2024   w sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w postępowaniu doktorskim mgr inż. Elżbiety Racek
52/2020-2024   w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr. inż. Filipa Odważnego
51/2020-2024   w sprawie nadania stopnia doktora mgr. inż. Filipowi Odważnemu
50/2020-2024   w sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. inż. Filipa Odważnego
49/2020-2024  

w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr inż. Doroty Jaźwińskiej

48/2020-2024   w sprawie nadania stopnia doktora mgr inż. Dorocie Jaźwińskiej
47/2020-2024   w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego w postępowaniu doktorskim mgr. inż. Krzysztofa Stanisława Zająca
46/2020-2024  

w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu doktorskim mgr. inż. Krzysztofa Stanisława Zająca

45/2020-2024   w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego w postępowaniu doktorskim mgr. inż. Andrzeja Migasa 
44/2020-2024   w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu doktorskim mgr. inż. Andrzeja Migasa
43/2020-2024   w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu doktorskim mgr. inż. Damiana Dubisza
42/2020-2024   w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu doktorskim mgr inż. Iwony Michałowskiej
41/2020-2024  

w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu doktorskim mgr Anny Kaliskiej

40/2020-2024   w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu doktorskim mgr. Md Fedrous Ahmeda

Uchwały Rady Dyscypliny 2020/2021

39/2021-2024   w sprawie powołania promotora pomocniczego w postępowaniu doktorskim mgr inż. Elżbiety Racek
 
38/2021-2024   w sprawie umorzenia przewodu doktorskiego mgr Anny Przewoźnej-Skowrońskiej
37/2021-2024   w sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr inż. Doroty Jaźwińskiej
36/2021-2024   w sprawie powołania promotora w postępowaniu doktorskim mgr inż. Elżbiety Racek
35/2021-2024   w sprawie umorzenia postępowania doktorskiego dr Karoliny Dyrla-Mularczyk
34/2021-2024   w sprawie nadania stopnia doktora mgr Mirosławie Mioduckiej
33/2021-2024   w sprawie powołania promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr inż. Doroty Jaźwińskiej
32/2021-2024   w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej dla postępowań doktorskich WIZ PP
31/2021-2024   w sprawie zmiany promotora w przewodzie doktorskim mgr inż. Doroty Jaźwińskiej
30/2021-2024   w sprawie zatwierdzenia składu komisji oceniającej wnioski do konkursu na finansowanie zadań badawczych Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w roku 2021
29/2021-2024   w sprawie zatwierdzenia Regulaminu konkursu na finansowanie zadań badawczych Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w roku 2021
    Załącznik do Uchwały nr 29/2020-2024 "Regulamin konkursu na finansowanie zadań badawczych Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w roku 2021"
28/2021-2024   w sprawie zatwierdzenia Regulaminu prowadzenia postępowań o nadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie Nauki o zarządzaniu i jakości w Politechnice Poznańskiej, wszczętych po 1 października 2019 roku
    Załącznik do Uchwały nr 28/2020-2024 "Regulamin prowadzenia postępowań o nadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie Nauki o zarządzaniu i jakości w Politechnice Poznańskiej, wszczętych po 1 października 2019 roku"
27/2021-2024   w sprawie powołania promotora w postępowaniu doktorskim mgr. inż. Janusza Rajewskiego
26/2021-2024   w sprawie powołania promotora w postępowaniu doktorskim mgr. inż. Macieja Niemira
25/2021-2024   w sprawie powołania promotora w postępowaniu doktorskim mgr inż. Magdaleny Morze
24/2021-2024   w sprawie powołania promotora w postępowaniu doktorskim mgr. inż. Jacka Krzywego
23/2021-2024   w sprawie powołania promotora w postępowaniu doktorskim mgr inż. Zuzanny Zaporowskiej
22/2021-2024   w sprawie powołania promotora w postępowaniu doktorskim mgr Magdaleny Sikorskiej
21/2021-2024   w sprawie powołania promotora w postępowaniu doktorskim mgr. inż. Behnam Pourahmadi
20/2021-2024   w sprawie nadania stopnia doktora mgr Annie Królikowskiej-Tomczak
19/2021-2024   w sprawie nadania stopnia doktora mgr Agnieszce Klembalskiej
18/2021-2024   w sprawie nadania stopnia doktora mgr. inż. Aliaksandrowi Liaushukowi
17/2021-2024   w sprawie nadania stopnia doktora mgr Oldze Edycie Borowieckiej
16/2021-2024   w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr. Tomasza Frąsia
15/2021-2024   w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Tomaszowi Frąsiowi
14/2021-2024   w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Grobelnej
13/2021-2024   w sprawie nadania stopnia doktora mgr Karolinie Grobelnej
12/2021-2024   w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr inż. Ilony Olsztyńskiej
11/2021-2024   w sprawie powołania promotora w postępowaniu doktorskim dr Karoliny Dyrla-Mularczyk
10/2021-2024   w sprawie zmiany w składzie Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Anny Królikowskiej-Tomczak
9/2021-2024   w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr inż. Konrada Szczepańskiego
8/2021-2024   w sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Mirosławy Mioduckiej
7/2021-2024   w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr. inż. Witolda Kasperkowiaka
6/2021-2024   w sprawie nadania stopnia doktora mgr. inż. Witoldowi Kasperkowiakowi
5/2021-2024   w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Sebastianowi Scholzowi
4/2021-2024   w sprawie nadania stopnia doktora mgr inż. Ilonie Olsztyńskiej
3/2021-2024   w sprawie rezygnacji z funkcji promotora pomocniczego w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr Selmy Gütmen
2/2021-2024   w sprawie zmiany promotora w przewodzie doktorskim mgr. inż. Sebastiana Kubasińskiego
1/2021-2024   w sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Klembalskiej

 

Uchwały Rady Dyscypliny 2019/2020

46/2019-2020   w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr inż Liliany Czwajdy
45/2019-2020   w sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Karoliny Grobelnej
44/2019-2020   w sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. inż. Aliaksandra Liaushuka
43/2019-2020   w sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Tomasza Frąsia
42/2019-2020   w sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Sebastiana Scholza
41/2019-2020   w sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr inż. Ilony Olsztyńskiej
40/2019-2020   w sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Olgi Edyty Borowieckiej
39/2019-2020   w sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. inż. Witolda Kasperkowiaka
38/2019-2020   w sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Anny Królikowskiej-Tomczak
37/2019-2020   w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej p. mgr Elżbiety Świtalskiej
36/2019-2020   w sprawie nadania stopnia doktora p mgr Elżbiecie Świtalskiej
35/2019-2020   w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej p. mgr. inż. Kamilowi Wróblowi
34/2019-2020   w sprawie nadania stopnia doktora p. mgr. inż. Kamilowi Wróblowi
33/2019-2020   w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej p. mgr inż. Agaty Budzyńskiej-Biernat
32/2019-2020   w sprawie nadania stopnia doktora p. mgr inż. Agacie Budzyńskiej-Biernat
31/2019-2020   w sprawie zatwierdzenia składu komisji oceniającej wnioski do konkursu na finansowanie projektów badawczych Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w roku 2020
30/2019-2020   w sprawie zatwierdzenia Regulaminu konkursu na finansowanie projektów badawczych Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w roku 2020
    Załącznik do Uchwały nr 30/2019-2020 "Regulamin konkursu na finansowanie projektów badawczych Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w roku 2020"
29/2019-2020   w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Oceniającej Nauczycieli Akademickich
28/2019-2020   w sprawie opiniowanie wniosku o przeniesienie ze stanowiska asystenta na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych dr inż. Andżeliki Libertowskiej
27/2019-2020   w sprawie zmiany promotora w przewodzie doktorskim mgr. inż. Marka Szkudlarka
26/2019-2020   w sprawie zmiany promotora w przewodzie doktorskim mgr inż. Wiktorii Czerneckiej
25/2019-2020   w sprawie zmiany promotora w przewodzie doktorskim mgr inż. Patrycji Królak
24/2019-2020   w sprawie zmiany promotora w przewodzie doktorskim mgr inż. Moniki Koniecznej
23/2019-2020   w sprawie powołania promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr. inż. Bartosza Guszczaka
22/2019-2020   w sprawie powołania promotora oraz promotora pomocniczego w postępowaniu doktorskim mgr Selmy Gütmen
21/2019-2020   w sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Elżbiety Świtalskiej
20/2019-2020   w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej p. mgr inż. Andżelice Libertowskiej
19/2019-2020   w sprawie nadania stopnia naukowego doktora p. mgr inż. Andżelice Libertowskiej
18/2019-2020   w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Wyborczej
17/2019-2020   w sprawie powołanie promotora oraz promotora pomocniczego w postępowaniu doktorskim mgr. inż. Pawła Posadzego
16/2019-2020   w sprawie powołania promotora oraz promotora pomocniczego w postępowaniu doktorskim mgr inż. Fredericka Mumali
15/2019-2020   w sprawie powołanie promotora oraz promotora pomocniczego w postępowaniu doktorskim mgr Selmy Gütmen
14/2019-2020   w sprawie powołanie promotora oraz promotora pomocniczego w postępowaniu doktorskim mgr inż. Joanny Grzegorczyk
13/2019-2020   w sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. inż. Kamila Wróbla
12/2019-2020   w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr inż. Natalii Pawłowskiej-Kalinowskiej
11/2019-2020   w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Andrzeja Klimka
10/2019-2020   w sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr inż. Agaty Budzyńskiej-Biernat
9/2019-2020   w sprawie zatwierdzenia Załącznika nr 1 do Regulaminu Rady Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości
8/2019-2020   w sprawie opiniowania wniosku dr. inż. Krzysztofa Hankiewicza o zmianę stanowiska ze starszego wykładowcy na adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
7/2019-2020   w sprawie opiniowania wniosku dr inż. Agnieszki Grzelczak o zmianę stanowiska ze starszego wykładowcy na adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
6/2019-2020   w sprawie opiniowania wniosku dr. inż. Grzegorza Dahlke o zmianę stanowiska ze starszego wykładowcy na adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
5/2019-2020   w sprawie opiniowania wniosku dr. Tomasza Brzęczka o zmianę stanowiska ze starszego wykładowcy na adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
4/2019-2020   w sprawie uzupełnienia Regulaminu Rady Dyscypliny
3/2019-2020   w sprawie przeniesienia dr inż. Ewy Więcek-Janki ze stanowiska starszego wykładowcy na adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
2/2019-2020   w sprawie przeniesienia dr inż. Marka Golińskiego ze stanowiska starszego wykładowcy na adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
1/2019-2020   w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości