Uchwały Rady Wydziału

Uchwały Rady Wydziału 2023/2024

 

Uchwała Czego dotyczy
86/2020-2024 w sprawie opiniowania wniosku o specjalną zespołową nagrodę JM Rektora Politechniki Poznańskiej za utworzenie Wydziałowego Laboratorium Smart Factory 4.0, wraz z koncepcją kształtowania i wsparcia dydaktyki dla kierunków inżynieria zarządzania, logistyka, inżynieria bezpieczeństwa realizowanej w Laboratorium dla dr inż. Katarzyny Ragin-Skoreckiej, dr. hab. Grzegorza Pawłowskiego, mgr. inż. Huberta Wojciechowskiego, dr hab. Hanny Włodarkiewicz-Klimek, prof. PP
85/2020-2024 w sprawie opiniowania wniosku o utworzenie nowego kierunku studiów Inżynieria bezpieczeństwa i jakości
84/2020-2024 w sprawie zmiany składu Wydziałowego Zespołu ds. E-learningu
83/2020-2024 w sprawie opiniowania kandydatury dr. inż. Marcina Berlika na stanowisko adiunkta
82/2020-2024 w sprawie opiniowania kandydatury dr. inż. Sebastiana Kubasińskiego na stanowisko adiunkta
81/2020-2024 w sprawie opiniowania Strategii rozwoju dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości 
oraz Wydziału Inżynierii Zarządzania na Politechnice Poznańskiej na lata 2024- 2028
80/2020-2024 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Wyborczej
79/2020-2024 w sprawie opiniowania wniosku o zmianę grupy zatrudnienia dr Agaty Branowskiej
z grupy adiunktów badawczo-dydaktycznych do grupy adiunktów dydaktycznych
78/2020-2024 w sprawie opiniowania wniosku o zmianę grupy zatrudnienia dr Katarzyny Kalisz-Szwedzkiej
z grupy adiunktów badawczo-dydaktycznych do grupy adiunktów dydaktycznych
77/2020-2024 w sprawie zmiany składu Komisji ds. Kształcenia dla Kierunku Inżynieria Zarządzania
76/2020-2024 w sprawie zmiany składu Wydziałowej Komisji ds. Zapewniania Jakości Kształcenia
75/2020-2024 w sprawie opiniowania wniosku o utworzenie nowego kierunku studiów
Inżynieria bezpieczeństwa i jakości

 

Uchwały Rady Wydziału 2022/2023

74/2020-2024 w sprawie zatrudnienia mgr inż. Zuzanny Sikorskiej na stanowisko asystenta na pół etatu
73/2020-2024 w sprawie zatrudnienia mgr. Daniela Kańduły na stanowisko asystenta na pół etatu
72/2020-2024 w sprawie zatrudnienia dr. Rafała Prendke na stanowisko adiunkta na pełen etat 
71/2020-2024 w sprawie listy osób rekomendowanych do nagrody JM Rektora Politechniki Poznańskiej za osiągnięcia w roku 2022
  ZAŁACZNIK NR 1 do Uchwały nr 71/2020-2024
70/2020-2024 w sprawie opiniowania wniosku o zmianę grupy zatrudnienia dr. Jakuba Pawlaka z grupy adiunktów badawczo-dydaktycznych do grupy adiunktów dydaktycznych
69/2020-2024 w sprawie opiniowania kandydatury dr. inż. Wiktorii Czerneckiej na stanowisko adiunkta
68/2020-2024 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Sebastiana Skuzy na stanowisko adiunkta z habilitacją na pełen etat
67/2020-2024 w sprawie zatrudnienia dr. Michała Weresa na stanowisko adiunkta na pełen etat
66/2020-2024 w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr. hab. Grzegorza Pawłowskiego na stanowisko adiunkta z habilitacją na pełen etat
65/2020-2024 w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr inż. Marty Pawłowskiej-Nowak na stanowisko adiunkta na pełen etat
64/2020-2024 w sprawie zmiany składu Wydziałowej Komisji Wyborczej
63/2020-2024 w sprawie kandydatów do Rady Doskonałości Naukowej
62/2020-2024 w sprawie Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia
61/2020-2024 w sprawie zmiany składu Komisji ds. Kształcenia dla kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa
60/2020-2024 w sprawie zmiany składu Komisji ds. Kształcenia dla kierunku Logistyka
59/2020-2024 w sprawie zatwierdzenia Projektu Budżetu WIZ na 2023 r.
58/2020-2024 w sprawie zaopiniowania zmian w programach kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa II stopnia – profil ogólnoakademicki
 
57/2020-2024 w sprawie zaopiniowania zmian w programach kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Logistyka II stopnia – profil ogólnoakademicki
56/2020-2024 w sprawie zmiany składu Wydziałowej Komisji ds. Zapewniania Jakości Kształcenia
55/2020-2024 w sprawie zatrudnienia dr. Rafała Prendke na stanowisko adiunkta na pół etatu

 

Uchwały Rady Wydziału 2021/2022

54/2020-2024 w sprawie zatrudnienia dr. Michała Weresa na stanowisko adiunkta na pełen etat
53/2020-2024 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Sebastiana Skuza na stanowisko adiunkta z habilitacją na pełen etat
52/2020-2024 w sprawie listy osób rekomendowanych do nagrody JM Rektora Politechniki Poznańskiej za osiągnięcia w roku 2021
  Załącznik nr 1 do Uchwały nr 52/2020-2024
51/2020-2024 w sprawie opiniowania kandydatury dr inż. Anny Mazur na stanowisko profesora uczelni
50/2020-2024 w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr. hab. Grzegorza Pawłowskiego na stanowisko adiunkta z habilitacją na pełen etat
49/2020-2024 w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr inż. Marty Pawłowskiej na stanowisko adiunkta na pełen etat
48/2020-2024 w sprawie przedłużenia zatrudnienia mgr inż. Wiktorii Czerneckiej na stanowisko asystenta na pełen etat
47/2020-2024 w sprawie przedłużenia zatrudnienia mgr. inż. Marcina Berlika na stanowisko asystenta na pełen etat
46/2020-2024 w sprawie przedłużenia zatrudnienia mgr. inż. Sebastiana Kubasińskiego na stanowisko asystenta na pełen etat
45/2020-2024 w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr inż. Żanety Nejman na stanowisko adiunkta na pełen etat
44/2020-2024 w sprawie opiniowania wniosku o indywidualną nagrodę Rektora Politechniki Poznańskiej za wybitne osiągnięcia organizacyjne dla dr. hab. Marka Szczepańskiego, prof. PP
43/2020-2024 w sprawie opiniowania wniosku o indywidualną nagrodę Rektora Politechniki Poznańskiej za wybitne osiągnięcia dydaktyczne dla prof. dr. hab. inż. Józefa Frąsia
42/2020-2024 w sprawie zaopiniowania zmian w programie nauczania na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa – profil ogólnoakademicki
41/2020-2024 w sprawie zaopiniowania zmian w programie nauczania na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia na kierunku Logistyka – profil ogólnoakademicki
40/2020-2024 w sprawie opiniowania wniosku o zatrudnienie dr. Michała Weresa na stanowisko adiunkta na ½ etatu w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
39/2020-2024 w sprawie opiniowania wniosku o zmianę grupy zatrudnienia dr. inż. Krzysztofa Kubiaka z grupy adiunktów badawczo-dydaktycznych do grupy adiunktów dydaktycznych
38/2020-2024 w sprawie zatwierdzenia Projektu Budżetu WIZ na 2022 r.
37/2020-2024 w sprawie opiniowania kandydatury dr hab. inż. Beaty Mrugalskiej na stanowisko profesora uczelni
36/2020-2024 w sprawie opiniowania kandydatury dr hab. inż. Pauliny Golińskiej-Dawson na stanowisko profesora uczelni
35/2020-2024 opiniowania wniosku o zmianę grupy zatrudnienia dr. Jakuba Drobnika z grupy adiunktów badawczo-dydaktycznych do grupy adiunktów dydaktycznych
34/2020-2024 opiniowania kandydatury dr. inż. Kamila Wróbla na stanowisko adiunkta
33/2020-2024 opiniowania kandydatury dr hab. inż. Ewy Więcek-Janki na stanowisko profesora uczelni
32/2020-2024 zatrudnienia dr. hab. Grzegorza Pawłowskiego na stanowisko adiunkta z habilitacją na pełen etat
31/2020-2024 w sprawie zatrudnienia dr inż. Marty Pawłowskiej  na stanowisko adiunkta na pełen etat

 

Uchwały Rady Wydziału 2020/2021

30/2020-2024 w sprawie listy osób rekomendowanych do nagrody JM Rektora Politechniki Poznańskiej za osiągnięcia w roku 2020
  Załącznik nr 1 do Uchwały nr 30/2020-2024
29/2020-2024 w sprawie zmiany nazwy Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia
28/2020-2024 w sprawie zatwierdzenia zagadnień kierunkowych i specjalnościowych na egzamin dyplomowy magisterski, kierunek Engineering Management, studia II stopnia, stacjonarne, ścieżka kształcenia: Managing Enterprise of the Future
  załącznik do uchwały 28/2020-2024 - Topics for diploma ezamination for degree of Master
27/2020-2024 w sprawie zatwierdzenia zagadnień kierunkowych i specjalnościowych na egzamin dyplomowy magisterski, kierunek Inżynieria Zarządzania, studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne, ścieżka kształcenia: Zarządzanie Przedsiębiorstwem Przyszłości i Zarządzanie Zasobami i Procesami Przedsiębiorstwa
  załącznik do uchwały 27/2020-2024 - Zagadnienia na egzamin dyplomowy magisterski
26/2020-2024 w sprawie zatwierdzenia zagadnień kierunkowych i specjalnościowych na egzamin dyplomowy magisterski, kierunek Logistyka, studia II stopnia, stacjonarne, ścieżka kształcenia: Logistics systems
  załącznik do uchwały 26/2020-2024 - Topics for diploma ezamination for degree of Master
25/2020-2024 w sprawie przyjęcia programów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
24/2020-2024 w sprawie zatrudnienia dr Karoliny Grobelnej na stanowisko adiunkta na pełen etat
23/2020-2024 w sprawie zatrudnienia Pani mgr inż. Wiktorii Czerneckiej na stanowisko asystenta na 3/4 etatu
22/2020-2024 w sprawie zatrudnienia mgr. inż. Marcina Berlika na stanowisko asystenta na pełen etat
21/2020-2024 w sprawie zatrudnienia mgr. inż. Sebastiana Kubasińskiego na stanowisko asystenta na pełen etat
20/2020-2024 w sprawie zatrudnienia dr inż. Żanety Nejman na stanowisko adiunkta na pełen etat
19/2020-2024 w sprawie opiniowania wniosku o nagrodę Rektora Politechniki Poznańskiej za wybitne osiągnięcia dydaktyczne, dla prof. dr. hab. inż. Stefana Trzcielińskiego
18/2020-2024 w sprawie opiniowania wniosku o zespołową nagrodę Rektora Politechniki Poznańskiej za wybitne osiągnięcia naukowe, dla dr. inż. Rafała Mierzwiaka oraz dr. inż. Marcina Nowaka
17/2020-2024 w sprawie zatwierdzenia Planu Rzeczowo-Finansowego WIZ na 2021 r.
16/2020-2024 w sprawie zmiany nazwy studiów podyplomowych nr 163 oraz powołania ich kierownika
15/2020-2024 w sprawie opiniowania wniosku Pana mgr. inż. Arkadiusza Kalemby o udzielenie płatnego urlopu naukowego na okres 3 miesięcy w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 w celu przeprowadzenia badań poza uczelnią
14/2020-2024 w sprawie opiniowania kandydatury Pani dr hab. inż. Agnieszki Stachowiak na stanowisko profesora uczelni
13/2020-2024 w sprawie opiniowania kandydatury Pani dr hab. Joanny Sadłowskiej-Wrzesińskiej na stanowisko profesora uczelni
12/2020-2024 w sprawie opiniowania kandydatury Pani dr hab. inż. Małgorzaty Jasiulewicz-Kaczmarek na stanowisko profesora uczelni
11/2020-2024 w sprawie opiniowania kandydatury pani dr hab. inż. Katarzyny Grzybowskiej na stanowisko profesora uczelni
10/2020-2024 w sprawie propozycji przedstawiciela WRSS WIZ do komisji uczelnianej
9/2020-2024 w sprawie powołania stałych komisji i zespołów wydziałowych
  Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/2020-2024
8/2020-2024 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Oceniającej
7/2020-2024 w sprawie propozycji przedstawicieli WIZ do komisji uczelnianych
6/2020-2024 w sprawie zatrudnienia mgr inż. Arkadiusza Kalemby na stanowisko asystenta na pełen etat
5/2020-2024 w sprawie zatrudnienia dr inż. Żanety Nejman na stanowisko adiunkta na pełen etat
4/2020-2024 w sprawie zatrudnienia mgr Karoliny Grobelnej na stanowisko asystenta na pełen etat
3/2020-2024 w sprawie zatrudnienia mgr. inż. Sebastiana Kubasińskiego na stanowisko asystenta na ½ etatu
2/2020-2024 w sprawie zatrudnienia mgr. inż. Marcina Berlika na stanowisko asystenta na ½ etatu
1/2020-2024 w sprawie zatrudnienia mgr inż. Wiktorii Czerneckiej na stanowisko asystenta na ½ etatu

 

Uchwały Rady Wydziału 2019/2020

817 - CXIV/07/2020 W sprawie opiniowania wniosku o zatrudnienie na pełen etat od 01.10.2020 r. na czas nieokreślony w Zakładzie Ekonomiki Przedsiębiorstw, Inwestycji i Ubezpieczeń w Instytucie Logistyki na stanowisku Profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych dla prof. dr hab. Mariyi Khmelyarchuk
816 - CXIV/07/2020 W sprawie zmiany w planie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I oraz II stopnia na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa. (Dz.U. 2018 poz. 1861 z późn. Zm.)
  Załącznik do Uchwały nr 816 - CXIV/07/2020
815 - CXIV/07/2020 W sprawie zmiany w planie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia na kierunku Inżynieria Zarządzania sprawie (Dz.U. 2018 poz. 1861 z późn. Zm.)
  Załącznik do Uchwały nr 815 - CXIV/07/2020
814 - CXIV/07/2020 W sprawie opiniowania wniosku o udzielenie płatnego urlopu naukowego dla dr Ewy Badzińskiej w semestrze zimowym 2020/2021 w celu prowadzenia badań empirycznych w kraju i za granicą.
813 - CXIII/06/2020 W sprawie zmiany w planie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I oraz II stopnia na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa. (Dz.U. 2018 poz. 1861 z późn. Zm.)
  Załącznik do Uchwały nr 813 - CXIII/06/2020
812 - CXIII/06/2020 W sprawie opiniowania wniosku o zatrudnienie z ½ etatu na pełen etat w Zakładzie Ekonomiki Przedsiębiorstw, Inwestycji i Ubezpieczeń w Instytucie Logistyki na stanowisku Profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych dla p. dr hab Mariya Khmelyarchuk, prof. PP
811 - CXIII/06/2020 W sprawie opiniowania wniosku o awans z adiunkta z habilitacją na stanowisko profesora uczelni (prof. PP) w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych dla p. dr. hab. inż. Marcina Butlewskiego Zakładzie Zastosowań Ergonomii, Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości w wymiarze pełnego etatu na czas nieokreślony
810 - CXIII/06/2020 W sprawie opiniowania wniosku o awans z adiunkta z habilitacją na stanowisko profesora uczelni (prof. PP) w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych dla p. dr hab. inż. Małgorzaty Jasiulewicz-Kaczmarek w Zakładzie Zarządzania Ryzykiem i Jakością, Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości w wymiarze pełnego etatu na czas nieokreślny
809 - CXII/03/2020 w sprawie opiniowania wniosku o nagrodę zespołową MNiSW w zakresie dydakty-cznym Inicjatywa Politechniki Poznańskiej Akcelerator Wiedzy Technicznej ®
808 - CXII/03/2020 w sprawie opiniowania wniosku o aktualizację składów Komisji Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania
807 - CXII/03/2020 w sprawie opiniowania wniosku o awans ze stanowiska asystenta na stanowisko adiunkta dla dr inż. Andżeliki Libertowskiej w Instytucie Logistyki w Zakładzie Ekonomiki Przedsiębiorstw, Inwestycji i Ubezpieczeń od 01.04.2020 na czas nieokreślony
806 - CXI/09/2019 Opiniowanie wniosku o przedłużenie zatrudnienia i awans ze stanowiska asystenta na stanowisko adiunkta dla dr Katarzyny Szwedzkiej w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Ergonomii i Inżynierii Jakości od 01.10.2019r. na czas nieokreślony
805 - CXI/09/2019 Opiniowanie wniosku o przeniesienie pracowników WIZ PP ze stopniem naukowym doktora, zatrudnionych na dzień 30.09.2019r. na stanowiskach starszego wykładowcy na stanowiska adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych
804 - CXI/09/2019 Opiniowanie wniosku o przedłużenie zatrudnienia i awans ze stanowiska asystenta na stanowisko adiunkta dla dr inż. Ireny Pawłyszyn w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Zarządzania Produkcją i Logistyki od 01.10.2019r. na czas nieokreślony
803 - CXI/09/2019 Opiniowanie wniosku o przedłużenie zatrudnienia i awans ze stanowiska asystenta na stanowisko adiunkta dla dr. inż. Michała Trziszka w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Zarządzania i Systemów Informatycznych od 01.10.2019r. na czas nieokreślony
802 - CXI/09/2019 Opiniowanie wniosku o przeniesienie ze stanowiska starszego wykładowcy z doktoratem na adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych p. dr. inż. Adama Górnego zatrudnionego w Katedrze Ergonomii i Inżynierii Jakości od 01.10.2019r. na czas nieokreślony
801 - CXI/09/2019 Opiniowanie wniosku o przeniesienie ze stanowiska starszego wykładowcy z doktoratem na adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych p. dr. inż. Macieja Szafrańskiegi zatrudnionego w Katedrze Marketingu i Sterowania Ekonomicznego od 01.10.2019r. na czas nieokreślony
800 - CXI/09/2019 Opiniowanie wniosku o zmianę stanowiska ze starszego wykładowcy z doktoratem na adiunkta z habilitacją w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych p. dr hab. inż. Małgorzaty Jasiulewicz-Kaczmarek zatrudnionej w Katedrze Ergonomii i Inżynierii Jakości od 01.10.2019r. na czas nieokreślony
799 - CXI/09/2019 Opiniowanie wniosku o awans z adiunkta z habilitacją na stanowisko profesora uczelni (prof. PP) w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych dla p. dr hab. Piotra Cyplika w Katedrze Zarządzania Produkcją i Logistyki w wymiarze pełnego etatu na czas nieokreślony
798 - CXI/09/2019 Opiniowanie wniosku o awans z adiunkta z habilitacją na stanowisko profesora uczelni (prof. PP) w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych dla p. dr hab. Hanny Włodarkiewicz-Klimek w Katedrze Zarządzania i Systemów Informatycznych w wymiarze pełnego etatu na czas nieokreślony
797 - CXI/09/2019 Opiniowanie wniosku o przedłużenie zatrudnienia p. prof. Zbigniewa Paska na stanowisku profesora uczelni (prof. PP) w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Zarządzania Produkcją i Logistyki od 01.10.2019r. w wymiarze pełnego etatu na czas nieokreślony
796 - CXI/09/2019 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej p. mgr Katarzyny Szwedzkiej.
795 - CXI/09/2019 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora p. mgr Katarzyny Szwedzkiej
794 - CXI/09/2019 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej p. mgr Justyny Kozłowskiej
793 - CXI/09/2019 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora p. mgr Justyny Kozłowskiej
792 - CXI/09/2019 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej p. mgr inż. Marty Pawłowskiej
791 - CXI/09/2019 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora p. mgr inż. Marty Pawłowskiej
790 - CXI/09/2019 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej p. mgr inż. Ireny Pawłyszyn
789 - CXI/09/2019 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora p. mgr inż. Ireny Pawłyszyn
788 - CXI/09/2019 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej p. mgr inż. Żanety Nejman
787 - CXI/09/2019 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora p. mgr inż. Żanety Nejman
786 - CXI/09/2019 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej p. mgr. inż. Piotra Rogackiego
785 - CXI/09/2019 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora p. mgr. inż. Piotra Rogackiego
784 - CXI/09/2019 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora p. mgr. inż. Michała Trziszka
783 - CX/09/2019 Opiniowanie wniosku o udzielenie płatnego urlopu naukowego dla dr Agaty Branowskiej w okresie od 07.10.2019r. do 05.11.2019r. w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w j. angielskim z zakresu komunikacji, etyki biznesu, kompetencji społecznych na uczelni Karaganda State Technical University w Kazachstanie
782 - CX/09/2019 Opiniowanie wniosku o udzielenie płatnego urlopu naukowego dla dr. Jakuba Pawlaka w okresie od 21.10.2019r. do 22.11.2019r. w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w j. angielskim z zakresu przedsiębiorczości na Atyrau University of Oil & Gas w Kazachstanie
781 - CX/09/2019 Opiniowanie wniosku o przedłużenie zatrudnienia na stanowisko wykładowcy w wymiarze ½ etatu mgr inż. Joanny Ziomek w Katedrze Marketingu i Sterowania Ekonomicznego od 01.10.2019r. na czas nieokreślony
780 - CX/09/2019 Opiniowanie wniosku o przedłużenie zatrudnienia i awans ze stanowiska asystenta na stanowisko adiunkta dla dr. inż. Krystiana Erwina Pawłowskiego w Katedrze Zarządzania i Systemów Informatycznych od 01.10.2019r. na czas nieokreślony
779 - CX/09/2019 Opiniowanie wniosku o przedłużenie zatrudnienia i awans ze stanowiska asystenta na stanowisko adiunkta dla dr Joanny Małeckiej w Katedrze Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie od 01.10.2019r. na czas nieokreślony
778 - CX/09/2019 Opiniowanie wniosku o przedłużenie zatrudnienia i awans ze stanowiska asystenta na stanowisko adiunkta dla dr Karoliny Olejniczak w Katedrze Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie od 01.10.2019r. na czas nieokreślony
777 - CX/09/2019 Opiniowanie wniosku o przedłużenie zatrudnienia dr. inż. Macieja Siemieniaka na stanowisku adiunkta w Katedrze Zarządzania i Systemów Informatycznych od 01.10.2019r. na czas nieokreślony
776 - CX/09/2019 Opiniowanie wniosku o przedłużenie zatrudnienia dr inż. Agnieszki Stachowiak na stanowisku adiunkta w Katedrze Zarządzania Produkcją i Logistyki od 01.10.2019r. w wymiarze pełnego etatu na czas nieokreślony
775 - CX/09/2019 Opiniowanie wniosku o przedłużenie zatrudnienia dr. hab. inż. Yevhena Revtiuka na stanowisku adiunkta w Katedrze Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie od 01.10.2019r. w wymiarze pełnego etatu na czas nieokreślony
774 - CX/09/2019 Opiniowanie wniosku o przedłużenie zatrudnienia p. prof. Dominique Besson na stanowisku profesora uczelnianego w Katedrze Zarządzania i Systemów Informatycznych od 01.10.2019r. w wymiarze pełnego etatu na czas nieokreślony
773 - CX/09/2019 Opiniowanie wniosku o przedłużenie zatrudnienia dla p. dr hab. Mariyi Khmelyarchuk na stanowisku profesora uczelnianego w Katedrze Nauk Ekono-micznych od 01.10.2019r. w wymiarze 1/2 etatu na czas nieokreślony
772 - CX/09/2019 Opiniowanie wniosku o przedłużenie zatrudnienia dla prof. PP dr. hab. Gerharda Wilhelma Webera, na stanowisku profesora uczelnianego w Katedrze Marketingu i Sterowania Ekonomicznego od 01.10.2019r. na czas nieokreślony
771 - CX/09/2019 w sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim p. mgr inż. Andżeliki Moniki Libertowskiej
770 - CX/09/2019 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora p. mgr. Łukasza Malinowskiego
769 - CX/09/2019 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora p. mgr inż. Agnieszki Chleboś

 

Uchwały Rady Wydziału 2018/2019

768 - CIX/07/2019 w sprawie listy osób rekomendowanych do nagrody JM Rektora Politechniki Poznańskiej za osiągnięcia w roku akademickim 2018.
767 - CIX/07/2019 w sprawie zatwierdzenia kosztów ogólnowydziałowych na rok 2019.
766 - CIX/07/2019 w sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta w Katedrze Zarządzania Produkcją i Logistyki od 01.10.2019r. na czas nieokreślony p. mgr. inż. Huberta Wojciechowskiego
765 - CIX/07/2019 w sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta w Katedrze Zarządzania i Systemów Informatycznych od 01.10.2019r. na czas nieokreślony p. mgr. inż. Michała Trziszki
764 - CIX/07/2019 w sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta w Katedrze Ergonomii i Inżynierii Jakości od 01.10.2019r. na czas nieokreślony p. mgr. inż. Kamila Wróbla
763 - CIX/07/2019 w sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta w Katedrze Ergonomii i Inżynierii Jakości od 01.10.2019r. na czas nieokreślony p. mgr inż. Anny Zwolankiewicz
762 - CIX/07/2019 w sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta w Katedrze Ergonomii i Inżynierii Jakości od 01.10.2019r. na czas nieokreślony p. mgr Katarzyny Szwedzkiej
761 - CIX/07/2019 w sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta w Katedrze Zarządzania Produkcją i Logistyki od 01.10.2019r. na czas nieokreślony p. mgr Darii Kuklewskiej
760 - CIX/07/2019 w sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta w Katedrze Zarządzania Produkcją i Logistyki od 01.10.2019r. na czas nieokreślony p. mgr inż. Kamili Kluski
759 - CIX/07/2019 w sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta w wymiarze ½ etatu w Katedrze Zarządzania Produkcją i Logistyki od 01.10.2019 r. na czas nieokreślony p. dr. inż. Filipa Karaśkiewicza
758 - CIX/07/2019 w sprawie opiniowania wniosku o awans ze stanowiska asystenta na stanowisko adiunkta dla p. dr. inż. Rafała Mierzwiaka w Katedrze Marketingu i Sterowania Ekonomicznego od 01.10.2019 r. na czas nieokreślony
757 - CIX/07/2019 w sprawie opiniowania wniosku o awans ze stanowiska asystenta na stanowisko adiunkta dla p. dr inż. Aleksandry Dewickiej w Katedrze Ergonomii i Inżynierii Jakości od 01.10.2019 r. na czas nieokreślony
756 - CIX/07/2019 w sprawie opiniowania wniosku o awans ze stanowiska asystenta na stanowisko adiunkta dla p. dr inż. Moniki Kosackiej-Olejnik w Katedrze Zarządzania Produkcją i Logistyki od 01.10.2019 r. na czas nieokreślony
755 - CIX/07/2019 w sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia na stanowisko adiunkta dla p. dr. inż. Krzysztofa Kubiaka w Katedrze Marketingu i Sterowania Ekonomicznego na okres trzech lat od 01.10.2019 r
754 - CIX/07/2019 w sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia na stanowisko adiunkta dla p. dr inż. Katarzyny Ragin-Skoreckiej w Katedrze Zarządzania i Systemów Informatycznych na okres trzech lat od 01.10.2019 r
753 - CIX/07/2019 w sprawie wniosku promotora dr hab. inż. Małgorzaty Sławińskiej, prof. PP o zmianę dziedziny i dyscypliny naukowej w rozprawie doktorskiej mgr. inż. Kamila Wróbla z dziedziny nauki techniczne, dyscyplina budowa i eksploatacja maszyn na dziedzinę nauki ekonomiczne, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu
752 - CIX/07/2019 w sprawie wniosku promotora prof. dr hab. Teresy Łuczki o korektę tytułu pracy doktorskiej mgr. inż. Witolda Kasperkowiaka z: "Wpływ ryzyka na wybór formy internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce" na: "Wpływ ryzyka na wybór formy internacjonalizacji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Wielkopolsce"
751 - CIX/07/2019 w sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim p. mgr inż. Piotra Rogackiego
750 - CIX/07/2019 w sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim p. mgr Katarzyny Szwedzkiej
749 - CIX/07/2019 w sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim p. mgr inż. Agnieszki Chleboś
748 - CIX/07/2019 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora p. mgr inż. Krystianowi Erwinowi Pawłowskiemu
747 - CIX/07/2019 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora p. mgr Joannie Małeckiej
746 - CVIII/06/2019 w sprawie wniosku promotora dr. hab. inż. Arkadiusza Borowca, prof. PP o zmianę tytułu pracy doktorskiej w otwartym przewodzie doktorskim p. mgr inż. Przemysława Czajkowskiego
745 - CVIII/06/2019 w sprawie wniosku promotora dr hab. inż. Małgorzaty Sławińskiej, prof. PP o zmianę dziedziny i dyscypliny naukowej w otwartym przewodzie doktorskim p. mgr. inż. Marcina Berlika z dziedziny nauk technicznych, w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn na dziedzinę nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
744 - CVIII/06/2019 w sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim p. mgr. inż. Michała Trziszki
743 - CVIII/06/2019 w sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim p. mgr inż. Ireny Pawłyszyn
742 - CVIII/06/2019 w sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim p. mgr inż. Marty Pawłowskiej
741 - CVIII/06/2019 w sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim p. mgr inż. Żanety Nejman
740 - CVIII/06/2019 w sprawie wyznaczenia recenzenta p. mgr inż. Natalii Pawłowskiej-Kalinowskiej
739 - CVIII/06/2019 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej p. mgr. Łukasza Staweckiego
738 - CVIII/06/2019 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora p. mgr. Łukaszowi Staweckiemu
737 - CVIII/06/2019 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora p. mgr. inż. Krzysztofowi Sternie
736 - CVII/05/2019 w sprawie opiniowania wniosku o awans z adiunkta na stanowisko Profesora nadzwyczajnego Politechniki Poznańskiej na czas nieokreślony Pani dr hab. inż. Małgorzaty Joanny Sławińskiej
735 - CVII/05/2019 w sprawie opiniowania wniosku o awans z adiunkta na stanowisko Profesora nadzwyczajnego Politechniki Poznańskiej na czas nieokreślony Pani dr hab. inż. Agnieszki Misztal
734 - CVII/05/2019 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Magdaleny Sroczan
733 - CVII/05/2019 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej p. mgr inż. Aleksandry Dewickiej
732 - CVII/05/2019 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora p. mgr inż. Aleksandrze Dewickiej
731 - CVII/05/2019 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora p. mgr inż. Markowi Jasińskiemu
730 - CVI/04/2019 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Marka Szczuki
729 - CVI/04/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Przemysława Czajkow-skiego, wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego
728 - CVI/04/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Sebastiana Wieczerniaka, wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego
727 - CVI/04/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Ibrahim Khan Mohammed, wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego
726 - CVI/04/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Taimour Khalid Chaudhary, wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego
725 - CVI/04/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Michała Adama Brzóski, wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego
724 - CVI/04/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Jarosława Milczarka, wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego
723 - CVI/04/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Kingi Konieczki, wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego
722 - CVI/04/2019 w sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Łukasza Malinowskiego
721 - CVI/04/2019 w sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr inż. Natalii Pawłowskiej – Kalinowskiej
720 - CVI/04/2019 w sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Justyny Kozłowskiej
719 - CVI/04/2019 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr inż. Agnieszki Buhmann
718 - CVI/04/2019 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr inż. Agnieszce Buhmann
717 - CVI/04/2019 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr inż. Monice Sergot
716 - CV/04/2019 w sprawie akceptacji zmian w planie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa
715 - CV/04/2019 w sprawie akceptacji zmian w planie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa
714 - CV/04/2019 w sprawie zatwierdzenia  efektów uczenia się dla kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa o profilu ogólnoakademickim
713 - CV/04/2019 w sprawie akceptacji zmian w planie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia na kierunku Logistyka i powołanie dodatkowej ścieżki kształcenia z językiem wykładowym angielskim: Logistics systems
712 - CV/04/2019 w sprawie akceptacji zmian w planie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia na kierunku Logistyka
711 - CV/04/2019 w sprawie zatwierdzenia efektów uczenia się dla kierunku Logistyka o profilu ogólnoakademickim
710 - CV/04/2019 w sprawie akceptacji zmian w planie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia na kierunku Inżynieria Zarządzania i powołanie ścieżek kształcenia
709 - CV/04/2019 w sprawie akceptacji zmian w planie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia na kierunku Inżynieria Zarządzania
708 - CV/04/2019 w sprawie zatwierdzenia efektów uczenia się dla kierunku Inżynieria Zarządzania o profilu ogólnoakademickim
707 - CV/04/2019 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu konkursu na finansowanie projektów badawczych Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej i powołania Komisji Konkursowej w roku 2019
  Załącznik 1 do Uchwały nr 707 - CV/04/2019
706 - CV/04/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Marka Szkudlarka, wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego
705 - CV/04/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Sebastiana Kubasińskiego, wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego
704 - CV/04/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Daniela Wojtkowiaka, wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego
703 - CV/04/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Filipa Nowaka, wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego
702 - CV/04/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Moniki Koniecznej, wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego
701 - CV/04/2019 w sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Joanny Małeckiej
700 - CV/04/2019 w sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr inż. Aleksandry Dewickiej
699 - CV/04/2019 w sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. inż. Krystiana Erwina Pawłowskiego
698 - CV/04/2019 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr inż. Elżbiecie Krawczyk-Dembickiej
697 – CIV/03/2019 w sprawie wniosku Przewodniczącej Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego o powołanie przedstawicieli studentów do Komisji ds. Kształcenia dla Kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa
696 – CIV/03/2019 w sprawie opiniowania wniosku o nagrodę specjalną JM Rektora PP
695 – CIV/03/2019 w sprawie opiniowania wniosku o nagrodę specjalną JM Rektora PP
694 – CIV/03/2019 w sprawie opiniowania wniosku o nagrodę specjalną JM Rektora PP
693 – CIV/03/2019 w sprawie opiniowania wniosku o awans ze stanowiska asystenta na stanowisko adiunkta dla dr inż. Mileny Drzewieckiej-Dahlke w Katedrze Ergonomii i Inżynierii Jakości od 01.04.2019r. na czas nieokreślony
692 – CIV/03/2019 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Grzegorza Klimarczyka
691 – CIV/03/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Roberta Błocisza, wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego
690 – CIV/03/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Huberta Wojciechowskiego, wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego
689 – CIV/03/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Jędrzeja Jankowskiego-Guzy, wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego
688 – CIV/03/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Filipa Odważnego, wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego
687 – CIV/03/2019 w sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr inż. Moniki Sergot
686 – CIV/03/2019 w sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. inż. Krzysztofa Sterny
685 – CIV/03/2019 w sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Łukasza Staweckiego
684 – CIV/03/2019 w sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Buhmann
683 – CIV/03/2019 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr. Tomasza Pawła Tyca
682 – CIV/03/2019 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr. inż. Filipa Karaśkiewicza
681 – CIV/03/2019 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr. inż. Filipa Karaśkiewicza
680 - CIII/02/2019 w sprawie zatwierdzenia przyporządkowania kierunku studiów Logistyka o profilu ogólnoakademickim do dyscyplin Nauki o Zarządzaniu i Jakości w dziedzinie nauk społecznych oraz Inżynieria Mechaniczna w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych
679 - CIII/02/2019 w sprawie zatwierdzenia przyporządkowania kierunku studiów Inżynieria Bezpieczeństwa o profilu ogólnoakademickim do dyscyplin Nauki o Zarządzaniu i Jakości w dziedzinie nauk społecznych oraz Inżynieria Mechaniczna w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych
678 - CIII/02/2019 w sprawie zatwierdzenia przyporządkowania kierunku studiów Inżynieria Zarządzania o profilu ogólnoakademickim do dyscyplin Nauki o Zarządzaniu i Jakości w dziedzinie nauk społecznych oraz Inżynieria Mechaniczna w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych
677 - CII/02/2019 w sprawie opiniowania wniosku doktorantki mgr Joanny Małeckiej o udzielenie płatnego urlopu naukowego od dnia 25.02.2019r. do dnia 03.05.2019 r
676 - CII/02/2019 w sprawie opiniowania wniosku o zmianę stosunku pracy dla dr. inż. Piotra Lubińskiego ze stanowiska adiunkta na starszego wykładowcę w Katedrze Zarządzania Produkcją i Logistyki od 01.03.2019 r. na czas nieokreślony
675 - CII/02/2019 w sprawie opiniowania wniosku o zmianę stosunku pracy dla dr. Tomasza Brzęczka ze stanowiska adiunkta na starszego wykładowcę w Katedrze Nauk Ekonomicznych na czas nieokreślony od dnia 01.03.2019 r
674 - CII/02/2019 w sprawie opiniowania wniosku o awans ze stanowiska asystenta na stanowisko adiunkta dla dr inż. Magdaleny Graczyk-Kucharskiej w Katedrze Marketingu i Sterowania Ekonomicznego od 01.03.2019 r. na czas nieokreślony
673 - CII/02/2019 w sprawie opiniowania wniosku o awans ze stanowiska asystenta na stanowisko adiunkta dla dr inż. Joanny Majchrzak w Katedrze Marketingu i Sterowania Ekonomicznego od 01.03.2019 r. na czas nieokreślony
672 - CII/02/2019 w sprawie opiniowania wniosku o awans ze stanowiska asystenta na stanowisko adiunkta dla dr inż. Izabeli Kudelskiej w Katedrze Zarządzania Produkcją i Logistyki od 01.03.2019 r. na czas nieokreślony
671 - CII/02/2019 w sprawie opiniowania wniosku o awans ze stanowiska asystenta na stanowisko adiunkta dla dr Agaty Branowskiej w Katedrze Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie od 01.03.2019 r. na czas nieokreślony
670 - CII/02/2019 w sprawie opiniowania wniosku o awans ze stanowiska asystenta na stanowisko adiunkta dla dr inż. Jowity Trzcielińskiej w Katedrze Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie od 01.03.2019r. na czas nieokreślony
669 - CII/02/2019 w sprawie opiniowania wniosku o awans ze stanowiska asystenta na stanowisko adiunkta dla dr. inż. Pawła Królasa w Katedrze Zarządzania i Systemów Informatycznych od 01.03.2019 r. na czas nieokreślony
668 - CII/02/2019 w sprawie opiniowania wniosku o awans ze stanowiska asystenta na stanowisko adiunkta dla dr Darii Motały w Katedrze Zarządzania i Systemów Informatycznych od 01.03.2019r. na czas nieokreślony
667 - CII/02/2019 w sprawie opiniowania wniosku o awans ze stanowiska asystenta na stanowisko adiunkta dla dr inż. Natalii Pawlak w Katedrze Zarządzania Produkcją i Logistyki od 01.03.2019r. na czas nieokreślony
666 - CII/02/2019 o przedłużenie zatrudnienia dla dr Oksany Erdeli-Klyap na stanowisku adiunkta w Katedrze Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie od 01.03.2019 r. na czas nieokreślony
665 - CII/02/2019 w sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia dla dr Ewy Badzińskiej na stanowisku adiunkta w Katedrze Nauk Ekonomicznych na okres trzech lat od dnia 01.03.2019 r.
664 - CII/02/2019 w sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia dla dr hab. inż. Joanny Kałkowskiej na stanowisku adiunkta z habilitacją w Katedrze Zarządzania i Systemów Informatycznych na czas nieokreślony od dnia 01.03.2019 r.
663 - CII/02/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Mariusza Bryke oraz wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego
662 - CII/02/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Agnieszki Klembalskiej oraz wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego
661 - CII/02/2019 w sprawie wniosku doktorantki mgr Joanny Małeckiej o korektę tematu otwartej rozprawy doktorskiej, zatwierdzonej uchwałą nr 405 – LXXVI/07/2016, „Metody wykorzystywania instrumentów rynku kapitałowego w zarządzaniu finansami małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce” na „Wykorzystywanie instrumentów rynku kapitałowego w zarządzaniu finansami mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce”
660 - CII/02/2019 w sprawie wniosku promotora prof. dr. hab. inż. Marka Fertscha o zmianę dziedziny i dyscypliny naukowej w rozprawie doktorskiej mgr inż. Natalii Pawłowskiej-Kalinowskiej z dziedziny nauki techniczne, dyscyplina budowa i eksploatacja maszyn na dziedzinę nauki ekonomiczne, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu
659 - CII/02/2019 w sprawie wniosku prof. dr. hab. inż. Edwina Tytka o przekazanie promotorstwa doktoratu mgr inż. Aleksandry Dewickiej Pani dr hab. inż. Agnieszce Misztal
658 - CII/02/2019 w sprawie wniosku prof. dr hab. Teresy Łuczki o przekazanie promotorstwa doktoratu mgr. inż. Leszka Józefa Kaszuby Pani dr hab. Hannie Włodarkiewicz-Klimek
657 - CII/02/2019 w sprawie wniosku prof. dr. hab. inż. Stefana Trzcielińskiego o przekazanie promotorstwa doktoratu mgr. inż. Tomasza Frontczaka Pani dr hab. inż. Joannie Kałkowskiej
656 - CII/02/2019 w sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. inż. Marka Jasińskiego
655 - CII/02/2019 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr Sylwii Marek
654 - CII/02/2019 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr inż. Milenie Drzewieckiej-Dahlke
653 - CII/02/2019 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr inż. Milenie Drzewieckiej-Dahlke
652 - CI/12/2018 w sprawie uzupełnienia składu Wydziałowej Komisji Wyborczej
651 - CI/12/2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Mateusza Plucińskiego i wyznaczenia promotora
650 - CI/12/2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Mai Fojud i wyznaczenia promotora
649 - CI/12/2018 w sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr inż. Elżbiety Krawczyk-Dembickiej
648 - CI/12/2018 w sprawie wniosku prof. dr. hab. inż. Stefana Trzcielińskiego o przekazanie promotorstwa doktoratu mgr. Grzegorza Woelke, dr hab. Hannie Włodarkiewicz-Klimek
647 - C/11/2018 w sprawie opiniowania wniosku o zmianę stanowiska ze starszego wykładowcy na adiunkta z habilitacją w Katedrze Zarządzania i Systemów Informatycznych dr hab. Hanny Włodarkiewicz-Klimek
646 – XCIX/11/2018 sprawie opiniowania wniosku Wydziałowej Rady Samorządu Studentów WIZ o powołanie studentów Klaudii Hojki – kierunek Inżynieria Zarządzania oraz Olivera Al Nasrawi, kierunek Logistyka do Wydziałowej Komisji Stypendialnej
645 – XCIX/11/2018 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Zygmunta Kopacza
644 – XCIX/11/2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Marcina Berlika i wyznaczenia promotora
643 – XCIX/11/2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Kamili Kluski i wyznaczenia promotora
642 – XCIX/11/2018 w sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Tomasza Pawła Tyca
641 – XCIX/11/2018 w sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr inż. Mileny Drzewieckiej-Dahlke
640 – XCVIII/09/2018 w sprawie upoważnienia Dziekana WIZ do zgłoszenia kandydata w naborze na członków Rady NCBiR
639 – XCVIII/09/2018 w sprawie opiniowania wniosków o stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia studentów
638 – XCVIII/09/2018 w sprawie opiniowania wniosku prof. dr. hab. inż. Edwina Tytyka o zwolnienie z funkcji Przewodniczego Komisja ds. Kształcenia dla Kierunku Inżynieria i powołanie na tę funkcję dr hab. inż. Małgorzaty Sławińskiej
637 – XCVIII/09/2018 w sprawie opiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku asystenta na zastępstwo w Katedrze Zarządzania Produkcją i Logistyki od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r. mgr. inż. Huberta Wojciechowskiego
636 – XCVIII/09/2018 w sprawie opiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku adiunkta z habilitacją w Katedrze Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r. dr. hab. Yevhena Revtiuka
635 – XCVIII/09/2018 w sprawie opiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku profesora wizytującego w Katedrze Nauk Ekonomicznych od 01.10.2018 r. na 1 rok w wymiarze ½ etatu dr hab. Mariyi Khmelyarchuk
634 – XCVIII/09/2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Anny Zwolankiewicz i wyznaczenia promotora
633 – XCVIII/09/2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Wiktorii Czerneckiej i wyznaczenia promotora
632 – XCVIII/09/2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Patrycji Królak i wyznaczenia promotora
631 – XCVIII/09/2018 w sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Sylwii Marek

 

Uchwały Rady Wydziału 2017/2018

630 – XCVII/07/2018 w sprawie upoważnienia Dziekana WIZ do zgłoszenia kandydatów w naborze na członków Rady Narodowego Centrum Nauki
629 – XCVII/07/2018 w sprawie opiniowania zmiany w programie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia na kierunku Inżynieria Zarządzania
628 – XCVII/07/2018 w sprawie opiniowania zmiany w programie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia na kierunku Inżynieria Zarządzania
627 – XCVII/07/2018 w sprawie akceptacji listy kandydatów do nagrody JM Rektora Politechniki Poznańskiej za osiągnięcia w roku akademickim 2016/2017
626 – XCVII/07/2018 w sprawie zatwierdzenia kosztów ogólnowydziałowych na rok 2018
625 – XCVII/07/2018 w sprawie opiniowania wniosku o udzielenie płatnego urlopu naukowego dla dr inż. Ewy Więcek-Janki
624 – XCVII/07/2018 w sprawie opiniowania wniosku o udzielenie płatnego urlopu naukowego dla dr. hab. Marka Szczepańskiego, prof. nadzw.
623 – XCVII/07/2018 w sprawie opiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku asystenta na zastępstwo w Katedrze Zarządzania Produkcją i Logistyki od 01.10.2018 r. mgr inż. Karoliny Barbary Kruczek
622 – XCVII/07/2018 w sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta w Katedra Zarządzania i Systemów Informatycznych od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r. mgr. inż. Krystiana Erwina Pawłowskiego
621 – XCVII/07/2018 w sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta w Katedrze Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r. dr Karoliny Olejniczak
620 – XCVII/07/2018 w sprawie opiniowania wniosku o zmianę zatrudnienia na stanowisku starszego wykładowcy z wymiaru ½ etatu na zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu w Katedrze Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie na czas nieokreślony dr. Radosława Kota
619 – XCVII/07/2018 w sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Katedrze Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie od 01.10.2018 r. na okres kolejnych 3 lat dr Pauliny Kubery
618 – XCVII/07/2018 w sprawie opiniowania wniosku o awans z adiunkta na stanowisko profesora nadzwyczajnego Politechniki Poznańskiej Pana dr. hab. inż. Łukasza Hadasia
617 – XCVII/07/2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Krzysztofa Kubiaka i wyznaczenia promotora
616 – XCVII/07/2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Karoliny Grobelnej i wyznaczenia promotora
615 – XCVII/07/2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Sylwii Marek i wyznaczenia promotora
614 – XCVII/07/2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Olgi Edyty Borowieckiej i wyznaczenia promotora
613 – XCVII/07/2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Elżbiety Malujdy i wyznaczenia promotora
612 – XCVII/07/2018 w sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. inż. Filipa Karaśkiewicza
611 – XCVII/07/2018 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr. Łukasza Brzezińskiego
610 – XCVII/07/2018 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr. Łukasza Brzezińskiego
609 – XCVII/07/2018 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr Darii Nadolnej
608 - XCVI/06/2018 w sprawie opiniowania wniosku Wydziałowej Rady Samorządu Studentów WIZ o powołanie studentki Klaudii Grabowskiej, kierunek Logistyka do Wydziałowej Komisji Stypendialnej
607 - XCVI/06/2018 w sprawie opiniowania wniosku o powołanie studiów podyplomowych Zarządzanie infrastrukturą edukacyjną – edycja 1 związanych z kierunkiem studiów Inżynieria Zarządzania i poparcia kandydatury dr. inż. Marka Golińskiego na kierownika tych studiów
606 - XCVI/06/2018 w sprawie modyfikacji programu Studiów Podyplomowych „Nowoczesne Zarządzanie Przedsiębiorstwem w roku akademickim 2018/2019”
605 - XCVI/06/2018 w sprawie modyfikacji programu Studiów Podyplomowych „Nowoczesne Zarządzanie Produkcją i Logistyką w roku akademickim 2018/2019”
604 - XCVI/06/2018 w sprawie modyfikacji programu Studiów Podyplomowych „Zarządzanie Procesami i Projektami Biznesowymi w roku akademickim 2018/2019”
603 - XCVI/06/2018 w sprawie zmiany w programie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa
602 - XCVI/06/2018 w sprawie zmiany w programie studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa
601 - XCVI/06/2018 w sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta w Katedrze Zarządzania Produkcją i Logistyki mgr. inż. Filipa Karaśkiewicza
600 - XCVI/06/2018 w sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta w Katedrze Ergonomii i Inżynierii Jakości mgr inż. Anny Zwolankiewicz
599 - XCVI/06/2018 w sprawie przedłużenia zatrudnienia mgr. Macieja Szczepankiewicza na stanowisku asystenta w Katedrze Nauk Ekonomicznych
598 - XCVI/06/2018 w sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Katedrze Zarządzania Produkcją i Logistyki dr. inż. Romana Domańskiego
597 - XCVI/06/2018 w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr Anny Heleny Dębickiej na stanowisku adiunkta w Katedrze Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie
596 - XCVI/06/2018 w sprawie powołania promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr. Grzegorza Woelke
595 - XCVI/06/2018 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr. inż. Zbigniewa Włodarczyka
594 - XCVI/06/2018 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr. inż. Zbigniewowi Włodarczykowi
593 - XCV/05/2018 w sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta w Katedrze Zarządzania i Systemów Informatycznych od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r. Pana mgr. inż. Michała Trziszki
592 - XCV/05/2018 w sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta w Katedrze Ergonomii i Inżynierii Jakości od 01.10.2018r. do 30.09.2019r. Pana mgr. inż. Kamila Wróbla
591 - XCV/05/2018 w sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta w Katedrze Ergonomii i Inżynierii Jakości od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r. Pani mgr inż. Katarzyny Szwedzkiej
590 - XCV/05/2018 w sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta w Katedrze Zarządzania Produkcją i Logistyki od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r. Pani mgr Darii Kuklewskiej
589 - XCV/05/2018 w sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta w Katedrze Zarządzania Produkcją i Logistyki od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r. Pani mgr inż. Kamili Kluski
588 - XCV/05/2018 w sprawie opiniowania wniosku o zmianę stosunku pracy ze stanowiska asystenta na adiunkta w Katedrze Marketingu i Sterowania Ekonomicznego od 01.10.2018 r. na czas nieokreślony Pana dr inż. Marcina Nowaka
587 - XCV/05/2018 w sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Zarządzania Produkcją i Logistyki od 01.10.2018 r. na czas nieokreślony Pana dr. inż. Ireneusza Ganii
586 - XCV/05/2018 w sprawie opiniowania wniosku o zmianę stosunku pracy ze stanowiska adiunkta na starszego wykładowcę w Katedrze Marketingu i Sterowania Ekonomicznego od 01.10.2018 r. na czas nieokreślony Pana dr. inż. Marka Golińskiego
585 - XCV/05/2018 w sprawie opiniowania wniosku o zmianę stosunku pracy ze stanowiska adiunkta na starszego wykładowcę w Katedrze Ergonomii i Inżynierii Jakości od 01.10.2018 r. na czas nieokreślony Pani dr inż. Małgorzaty Jasiulewicz-Kaczmarek
584 - XCV/05/2018 w sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Katedrze Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie od 01.10.2018 r. na czas nieokreślony Pana dr. Jakuba Drobnika
583 - XCV/05/2018 w sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Katedrze Zarządzania Produkcją i Logistyki od 01.06.2018 r. na czas nieokreślony Pana dr. inż. Jacka Lewandowicza
582 - XCV/05/2018 w sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Katedrze Ergonomii i Inżynierii Jakości od 01.10.2018 r. na czas nieokreślony Pana dr. inż. Tomasza Ewertowskiego
581 - XCV/05/2018 w sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Katedrze Ergonomii i Inżynierii Jakości na okres 3 lat (01.10.2018 r. do 30.09.2021 r.) Pani dr inż. Beaty Mrugalskiej
580 - XCV/05/2018 w sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku profesora wizytującego na czas od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r. Pana prof. Dominique Bessona
579 - XCV/05/2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr. inż. Marka Jasińskiego
578 - XCV/05/2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr inż. Ewy Gano
577 - XCV/05/2018 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Elżbiety Malujdy
576 - XCV/05/2018 w sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Łukasza Brzezińskiego
575 - XCV/05/2018 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej Pani mgr inż. Moniki Kosackiej-Olejnik
574 - XCV/05/2018 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Pani mgr inż. Monice Kosackiej-Olejnik
573 - LXXXXIV/04/2018 w sprawie opiniowania wniosku o zatwierdzenie przyporządkowania prowadzonego kierunku studiów Logistyka do obszaru i dyscyplin naukowych
572 - LXXXXIII/2018 w sprawie opiniowania wniosku o zmianę składu Wydziałowej Komisji Stypendialnej i uzupełnienie go o Panie: mgr Annę Szwarc i mgr Sylwię Zdeb-Gałecką pracowników administracyjnych dziekanatu WIZ
571 - LXXXXIII/2018 w sprawie opiniowania wniosku Wydziałowej Rady Samorządu Studentów WIZ o powołanie studentki Katarzyny Szczepańskiej, kierunek Logistyka do Wydziałowej Komisji Stypendialnej
570 - LXXXXIII/2018 w sprawie opiniowania wniosku Wydziałowej Rady Samorządu Studentów WIZ o odwołanie studentki Marii Zienkiewicz, kierunek Logistyka z Komisji ds. Kształcenia dla kierunku Logistyka i powołanie na to miejsce studentki studentkę Weronikę Przybył, kierunek Logistyka
569 - LXXXXIII/2018 w sprawie opiniowanie wniosku Wydziałowej Rady Samorządu Studentów WIZ o powołanie studentki Marii Zienkiewicz, kierunek Logistyka do Wydziałowej Komisji Wyborczej
568 - LXXXXIII/2018 w sprawie zatwierdzenia zmiany w pkt. 6 do regulaminu DSMK uchwalonego w dniu 05.03.2018 r. Uchwałą numer 553 - LXXXXI/2018 i powołanie Komisji Konkursowej
  Załącznik 1 - Regulamin konkursu na finansowanie projektów badawczych wspierających rozwój młodych naukowców Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej (DS MK) na rok 2018
567 - LXXXXIII/2018 w sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku profesora wizytującego na czas nieokreślony prof. Hannu Vanharanta
566 - LXXXXIII/2018 w sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku profesora wizytującego na czas nieokreślony prof. Jussi Kantola
565 - LXXXXIII/2018 w sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Katedrze Nauk Ekonomicznych na czas nieokreślony dr. Krzysztofa Kołodziejczyka
564 - LXXXXIII/2018 w sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Katedrze Zarządzania Produkcją i Logistyki na okres 3 lat dr inż. Katarzyny Grzybowskiej
563 - LXXXXIII/2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Tomasza Pawła Tyca i wyznaczenia promotora
562 - LXXXXIII/2018 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr Grażynie Ortyl
561 - LXXXXII/2018 w sprawie ustalenia liczby N punktów dodatkowych uwzględnianych w warunkach rejestracji na kolejny semestr studiów
560 - LXXXXII/2018 w sprawie wyznaczenie promotora pomocniczego w osobie Pani dr Agnieszki Krugiełki dla otwartego już przewodu doktorskiego mgr Agnieszki Chudej
559 - LXXXXII/2018 w sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. inż. Zbigniewa Włodarczyka
558 - LXXXXII/2018 w sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Darii Nadolnej
557 - LXXXXII/2018 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr. inż. Bartosza Malinowskiego
556 - LXXXXII/2018 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr. inż. Bartoszowi Malinowskiemu
555 - LXXXXII/2018 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr inż. Joanny Majchrzak
554 - LXXXXII/2018 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr inż. Joannie Majchrzak
553 - LXXXXI/2018 w sprawie zatwierdzenie Regulaminu konkursu na finansowanie projektów badawczych wspierających młodych naukowców wydziału inżynierii zarządzania politechniki poznańskiej (DS MK) na rok 2018
552 - LXXXXI/2018 w sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia na zastępstwo za Panią mgr Agatę Budzyńską-Biernat na stanowisku asystenta w Katedrze Nauk Ekonomicznych od 15 kwiecień do czasu powrotu zastępowanej osoby dla Pani mgr Elżbiety Świtalskiej
551 - LXXXX/2018 w sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia na ½ etatu na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie na czas nieokreślony Pana dr. Radosława Kota
550 - LXXXX/2018 w sprawie opiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisko asystenta w Katedrze Marketingu i Sterowania Ekonomicznego na okres jednego roku od 1.03.2018 r. do 28.02.2019 r. Pani mgr inż. Joanny Majchrzak
549 - LXXXX/2018 w sprawie opiniowania wniosku o zatrudnienie na ? etatu na stanowisko adiunkta w Katedrze Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie od 1 marzec 2018 r. do 28.02.2019 r. Pani dr Oksany Erdeli-Klyap
548 - LXXXX/2018 w sprawie opiniowania wniosku o udzielenie płatnego urlopu naukowego od dnia 26.02.2018 r. do 31.07.2018 r. Pani dr Joanny Sadłowskiej-Wrzesińskiej
547 - LXXXX/2018 w sprawie opiniowania wniosku o awans ze stanowiska asystenta na adiunkta w Katedrze Ergonomii i Inżynierii Jakości od 1 marzec 2018 r. na czas nieokreślony Pani dr inż. Anny Stasiuk-Piekarskiej
546 - LXXXX/2018 w sprawie opiniowania wniosku o awans z adiunkta na stanowisko Profesora nadzwyczajnego Politechniki Poznańskiej na czas nieokreślony Pana dr. hab. inż. Arkadiusza Borowca
545 - LXXXIX/2018 w sprawie opiniowania wniosku o kontynuację zatrudnienia na stanowisku asystenta w grupie pracowników dydaktyczno-naukowych w Katedrze Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie od 1 marzec 2018 r. na czas nieokreślony mgr Joanny Małeckiej
544 - LXXXIX/2018 w sprawie opiniowania wniosku o zmianę zatrudnienia z stanowiska adiunkta na starszego wykładowcę w Katedrze Zarządzania i Systemów Informatycznych od 1 marzec 2018 r. na czas nieokreślony dr. inż. Zbigniewa Włodarczaka
543 - LXXXIX/2018 w sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku adiunkta na okres 3 lat w Katedrze Ergonomii i Inżynierii Jakości dr. inż. Marcina Butlewskiego
542 - LXXXIX/2018 w sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Grażyny Ortyl
541 - LXXXVIII/12/2017 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Natalii Pawłowskiej - Kalinowskiej i wyznaczenia promotora
540 - LXXXVIII/12/2017 w sprawie wyznaczenia recenzentów , określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. inż. Bartosza Malinowskiego
539 - LXXXVIII/12/2017 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorsiej mgr inż. Anny Stasiuk - Piekarskiej
538 - LXXXVIII/12/2017 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr inż. Anny Stasiuk - Piekarskiej
537 - LXXXVIII/12/2017 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Dipl. Kauffrau Karoliny Olejniczak
536 - LXXXVIII/12/2017 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr inż. Natalii Pawlak
535 - LXXXVII/11/2017 Zatwierdzenie efektów kształcenia na kierunku Logistyka o profilu ogólnoakademickim w obszarze nauk technicznych
534 - LXXXVII/11/2017 Zatwierdzenie efektów kształcenia na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa o profilu ogólnoakademickim w obszarze nauk technicznych
533 - LXXXVII/11/2017 Zatwierdzenie efektów kształcenia na kierunku Inżynieria Zarządzania o profilu ogólnoakademickim w obszarze nauk społecznych w dziedzinie nauk ekonomicznych (67%) oraz w obszarze nauk technicznych w dziedzine nauk technicznych (33%)
532 - LXXXVII/11/2017 w sprawie opiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku adiunkta na zastępstwo w Katedrze Zarządzania Produkcją i Logistyki na czas określony od 13.11.2017 do 30.06.2018 r. dr inż. Jacka Lewandowicza
531 - LXXXVII/11/2017 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Grażyny Ortyl
530 - LXXXVI/09/2017 w sprawie opiniowania wniosku o powołanie studiów podyplomowych Doradztwo zawodowe z przedsiębiorczością - edycja 1 związanych z kierunkiem studiów Inżynieria Zarządzania i poparcia kandydatury dr. inż. Marka Golińskiego na kierownika tych studiów Proponowany program będzie obowiązywał od październik 2017 roku
529 - LXXXVI/09/2017 w sprawie opiniowania wniosków o stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia studentów
528 - LXXXVI/09/2017 w sprawie opiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisko asystenta w Katedrze Ergonomii i Inżynierii Jakości na czas określony od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r. mgr inż. Anny Zwolankiewicz (z domu Zywert)
527 - LXXXVI/09/2017 w sprawie opiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisko asystenta w Katedrze Ergonomii i Inżynierii Jakości na czas określony od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r. mgr inż. Katarzyny Szwedzkiej
526 - LXXXVI/09/2017 w sprawie opiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisko asystenta w Katedrze Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie na czas określony od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r. mgr Karoliny Olejniczak
525 - LXXXVI/09/2017 w sprawie opiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku adiunkta w Katedrze Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie na czas określony od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r. dr Anny Dębickiej
524 - LXXXVI/09/2017 w sprawie opiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku adiunkta w Katedrze Zarządzania Produkcją i Logistyki na zastępstwo na czas określony od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r. dr. inż. Romana Domańskiego
523 - LXXXVI/09/2017 w sprawie opiniowania wniosku o zwiększenie etatu na stanowisku asystenta w Katedrze Marketingu i Sterowania Ekonomicznego z wymiaru 0,5 do 0,7 etatu w terminie od 01.10.2017 r. na czas nieokreślony mgr inż. Joanny Ziomek
522 - LXXXVI/09/2017 w sprawie opiniowania wniosku o zmianę stanowiska z wykładowcy na starszego wykładowcę (1/2) w Katedrze Marketingu i Sterowania Ekonomicznego mgr. inż. Krzysztofa Jakubiaka
521 - LXXXVI/09/2017 w sprawie opiniowania wniosku o zmianę stanowiska pracy z adiunkta na starszego wykładowcę dr inż. Anny Mazur
520 - LXXXVI/09/2017 w sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Katedrze Zarządzania Produkcją i Logistyki na okres trzech lat dr Agnieszki Krugiełki
519 - LXXXVI/09/2017 w sprawie opiniowania, na wniosek Senackiej Komisji ds. Awansów Nauczycieli Akademickich kandydatury na stanowisko profesora nadzwyczajnego prof. dr. hab. Gerharda Wilhelma Webera
518 - LXXXVI/09/2017 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Michała Fertscha
517 - LXXXVI/09/2017 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Sebastiana Scholza
516 - LXXXVI/09/2017 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Ilony Olsztyńskiej
515 - LXXXVI/09/2017 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Tomasza Frąsia
514 - LXXXVI/09/2017 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Katarzyny Malinowskiej
513 - LXXXVI/09/2017 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Marty Pawłowskiej
512 - LXXXVI/09/2017 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Mirosławy Mioduckiej
511 - LXXXVI/09/2017 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Witolda Kasperkowiaka
510 - LXXXVI/09/2017 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Bartłomieja Kozaka
509 - LXXXVI/09/2017 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Łukasza Staweckiego
508 - LXXXVI/09/2017 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Agnieszki Chudej i wyznaczenia promotora
507 - LXXXVI/09/2017 w sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr inż. Moniki Kosackiej
506 - LXXXVI/09/2017 w sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr inż. Joanny Majchrzak (z domu Kijewska)
505 - LXXXVI/09/2017 w sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr inż. Anny Stasiuk-Piekarskiej
504 - LXXXVI/09/2017 w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie Wydziałowi uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauk o zarządzaniu

 

 

 

Uchwały Rady Wydziału 2016/2017

Uchwała Czego dotyczy
502 - LXXXV/07/2017 w sprawie akceptacji listy kandydatów do nagrody JM Rektora Politechniki Poznańskiej za osiągnięcia w roku akademickim 2015/2016
501 - LXXXV/07/2017 w sprawie opiniowania zmiany w programie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia na kierunku Inżynieria Zarządzania
500 - LXXXV/07/2017 w sprawie opiniowania zmiany w programie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa
499 - LXXXV/07/2017 w sprawie opiniowania zmiany w programie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia na kierunku Logistyka
498 - LXXXV/07/2017 w sprawie opiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku asystenta w Katedrze Marketingu i Sterowania Ekonomicznego dr. inż. Marcina Nowaka
497 - LXXXV/07/2017 w sprawie opiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku asystenta w Katedrze Zarządzania i Systemów Informatycznych mgr. inż. Michała Trziszki
496 - LXXXV/07/2017 w sprawie opiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku asystenta w Katedrze Zarządzania Produkcją i Logistyki mgr. inż. Filipa Karaśkiewicza
495 - LXXXV/07/2017 w sprawie opiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku asystenta w Katedrze Zarządzania Produkcją i Logistyki mgr Darii Kuklewskiej
494 - LXXXV/07/2017 w sprawie opiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku asystenta w Katedrze Zarządzania Produkcją i Logistyki mgr inż. Kamili Kluski
493 - LXXXV/07/2017 w sprawie opiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku wykładowcy w Katedrze Zarządzania i Systemów Informatycznych mgr. inż. Adama Radeckiego
492 - LXXXV/07/2017 w sprawie opiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku adiunkta na zastępstwo w Katedrze Nauk Ekonomicznych dr. Krzysztofa Kołodziejczyka
491 - LXXXV/07/2017 w sprawie opiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku adiunkta w Katedrze Ergonomii i Inżynierii Jakości dr. inż. Tomasza Ewertowskiego
490 - LXXXV/07/2017 w sprawie opiniowania wniosku o udzielenie płatnego urlopu naukowego dla mgr Darii Nadolnej
489 - LXXXV/07/2017 w sprawie opiniowania wniosku o udzielenie płatnego urlopu naukowego dla dr. inż. Rafała Mierzwiaka
488 - LXXXV/07/2017 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Katarzyny Szwedzkiej
487 - LXXXV/07/2017 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Agnieszki Buhmann
486 - LXXXV/07/2017 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Aliaksandra Liaushuka
485 - LXXXV/07/2017 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Moniki Sergot i wyznaczenia promotora
484 - LXXXV/07/2017 w sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim Dipl. Kauffrau Karoliny Olejniczak
483 - LXXXV/07/2017 w sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr inż. Natalii Pawlak
482 - LXXXV/07/2017 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr inż. Magdalenie Olechnowicz - Czubińskiej
481 - LXXXIV/06/2017 w sprawie opiniowania wniosku o powołanie studiów podyplomowych Zarządzanie zakupami i zaopatrzeniem - edycja 1 związanych z kierunkiem studiów Logistyka i poparcia kandydatury dr hab. inż. Łukasza Hadasia na kierownika tych studiów
480 - LXXXIV/06/2017 w sprawie opiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisko adiunkta w Katedrze Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r. dr. Jakuba B. Drobnika
479 - LXXXIV/06/2017 w sprawie opiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisko profesora wizytującego w Katedrze Zarządzania i Systemów Informatycznych od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r. Prof. Dominique Besson
478 - LXXXIV/06/2017 w sprawie opiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku asystenta w Katedrze Ergonomii i Inżynierii Jakości mgr. inż. Kamila Wróbla
477 - LXXXIV/06/2017 w sprawie opiniowania wniosku o przeniesienie ze stanowiska asystenta na stanowisko adiunkta dr inż. Karoliny Werner - Lewandowskiej w Katedrze Zarządzania Produkcją i Logistyki, na czas nieokreślony w terminie od 1 październik 2017 roku dr inż. Karoliny Werner — Lewandowskiej
476 - LXXXIV/06/2017 w sprawie opiniowania wniosku o zwiększenie etatu na stanowisku asystenta w Katedrze Marketingu i Sterowania Ekonomicznego z wymiaru 3/4 do pełnego etatu w terminie od 1 październik 2017 roku dr inż. Magdaleny Graczyk-Kucharskiej
475 - LXXXIV/06/2017 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Agnieszki Chleboś i wyznaczenia promotora
474 - LXXXIV/06/2017 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Darii Nadolnej i wyznaczenia promotora
473 - LXXXIV/06/2017 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr. inż. Pawłowi Królasowi
472 - LXXXIV/06/2017 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr inż. Annie Marii Trzaskowskiej
471 - LXXXIV/06/2017 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr. Włodzimierzowi Sobczakowi
470 - LXXXIV/06/2017 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr inż. Jowity Trzcielińskiej
469 - LXXXIV/06/2017 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr inż. Jowicie Trzcielińskiej
468 - LXXXIII/05/2017 w sprawie opiniowania zmian w programie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia na kierunku Logistyka
467 - LXXXIII/05/2017 w sprawie opiniowania zmian w programie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa
466 - LXXXIII/05/2017 w sprawie opiniowania zmian w programie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia na kierunku Inżynieria Zarządzania
465 - LXXXIII/05/2017 w sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Zarządzania i Systemów Informatycznych dr. inż. Aleksandra Jurgi
464 - LXXXIII/05/2017 w sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta w Katedrze Zarządzania i Systemów Informatycznych mgr. Michała Fertscha
463 - LXXXIII/05/2017 w sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Marketingu i Sterowania Ekonomicznego dr inż. Karoliny Bondarowskiej
462 - LXXXII/04/2017 w sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta w Katedrze Ergonomii i Inżynierii Jakości mgr inż. Anny Stasiuk-Piekarskiej
461 - LXXXII/04/2017 w sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta w Katedrze Ergonomii i Inżynierii Jakości mgr inż. Mileny Drzewieckiej-Dahlke
460 - LXXXII/04/2017 w sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Katedrze Zarządzania Produkcją i Logistyki dr inż. Patrycji Hoffa-Dąbrowskiej
459 - LXXXII/04/2017 w sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku profesora wizytującego prof. Zbigniewa Paska
458 - LXXXII/04/2017 w sprawie zmiany promotora przewodu doktorskiego mgr. inż. Filipa Karaśkiewicza
457 - LXXXII/04/2017 w sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr inż. Magdaleny Olechnowicz-Czubińskiej
456 - LXXXII/04/2017 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr. inż. Zbigniewa Zalesińskiego
455 - LXXXI/02/2017 w sprawie zmiany promotora w przewodzie doktorskim mgr inż. Bartosza Malinowskiego
454 - LXXXI/02/2017 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Natalii Pawlak i wyznaczenia promotora
453 - LXXXI/02/2017 w sprawie wyznaczenia recenzentów i powołania komisji doktorskiej w przewodzie mgr inż. Anny Marii Trzaskowskiej
452 - LXXXI/02/2017 w sprawie wyznaczenia recenzentów i powołania komisji doktorskiej w przewodzie mgr inż. Pawła Królasa
451 - LXXXI/02/2017 w sprawie wyznaczenia recenzentów i powołania komisji doktorskiej w przewodzie mgr inż. Jowity Trzcielińskiej
450 - LXXXI/02/2017 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr inż. Izabeli Kudelskiej
449 - LXXX/01/2017 w sprawie opiniowania wniosku o nagrodę specjalną Rektora PP
448 - LXXX/01/2017 w sprawie opiniowania wniosku o nagrodę Prezesa Rady Ministrów za działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną dla dr inż. Michała Adamczaka
447 - LXXX/01/2017 w sprawie opiniowania wniosku o nagrodę specjalną Rektora PP
446 - LXXX/01/2017 w sprawie zatwierdzenie zmian w Regulaminie Przyznawania środków na badania statutowe (DS PB) na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej
445 - LXXX/01/2017 w sprawie zatrudnienia mgr Elżbiety Świtalskiej na stanowisku asystenta na zastępstwo w Katedrze Nauk Ekonomicznych od 01.03.2017 r.
444 - LXXX/01/2017 w sprawie zatrudnienia mgr inż. Arkadiusza Kalemby na stanowisku asystenta w Katedrze Ergonomii i Inżynierii Jakości od 01.03.2017 r.
443 - LXXX/01/2017 w sprawie zatrudnienia mgr Joanny Małeckiej na stanowisku asystenta w Katedrze przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie od 01.03.2017 r.
442 - LXXX/01/2017 w sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia dr inż. Romana Domańskiego na stanowisku adiunkta na zastępstwo w Katedrze Zarządzania Produkcją i Logistyki od 01.03.2017 r.
441 - LXXX/01/2017 w sprawie opiniowania wniosku o zatrudnienie dr Hanny Włodarkiewicz-Klimek na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Zarządzania i Systemów Informatycznych, na czas nieokreślony od 01.03.2017 r.
440 - LXXX/01/2017 w sprawie zmiany promotora w przewodzie doktorskim mgr inż. Moniki Kosackiej
439 - LXXX/01/2017 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr inż. Natalii Pawlak
438 - LXXIX/12/2016 w sprawie powołania studiów podyplomowych „Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miasta”
437 - LXXIX/12/2016 w sprawie opiniowania wniosku o urlop naukowy płatny dla dr inż. Pauliny Golińskiej-Dawson
436 - LXXIX/12/2016 w sprawie opiniowania wniosku o urlop naukowy płatny dla mgr. inż. Krystiana Pawłowskiego
435 - LXXIX/12/2016 w sprawie opiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku asystenta na czas nieokreślony mgr inż. Moniki Kosackiej
434 - LXXIX/12/2016 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr. Marcinowi Nowakowi
433 - LXXVIII/11/2016 w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie studentów w Wydziałowej Komisji Stypendialnej ds. Studentów
432 - LXXVIII/11/2016 w sprawie opiniowania wniosku o mianowanie prof. dr. hab. inż. Józefa Frąsia na stanowisko profesora nadzwyczajnego PP na czas nieokreślony
431 - LXXVIII/11/2016 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Doroty Jaźwińskiej i wyznaczenia promotora
430 - LXXVIII/11/2016 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Anny Marii Trzaskowskiej i wyznaczenia promotora
429 - LXXVIII/11/2016 w sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Zbigniewa Zalesińskiego
428 - LXXVIII/11/2016 w sprawie zatwierdzenia zmodyfikowanego regulaminu Wydziałowej Komisji ds. Doktoratów
427 - LXXVII/09/2016 w sprawie opiniowania wniosków o stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia studentów
426 - LXXVII/09/2016 w sprawie korekty w programie studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Logistyka
425 - LXXVII/09/2016 w sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudniania na stanowisku adiunkta dr inż. Agnieszki Stachowiak
424 - LXXVII/09/2016 w sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudniania na stanowisku adiunkta dr. inż. Łukasza Hadasia
423 - LXXVII/09/2016 w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie Wydziałowi uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauk o zarządzaniu

 

Uchwały Rady Wydziału 2014/2015

338 - LXV/07/2015 w sprawie powołania studiów podyplomowych Przygotowanie edukacyjne do nauczania przedmiotów ogólnych i techniczno-zawodowych
337 - LXV/07/2015 w sprawie powołania studiów podyplomowych Bezpieczeństwo i higiena pracy
336 - LXV/07/2015 w sprawie zmian w programie studiów niestacjonarnych II stopnia na kierunku Logistyka
335 - LXV/07/2015 w sprawie zmian w programie studiów niestacjonarnych I stopnia na kierunku Logistyka
334 - LXV/07/2015 w sprawie zmian w programie studiów niestacjonarnych II stopnia na kierunku Inżynieria Zarządzania
333 - LXV/07/2015 w sprawie zmiany nazw specjalności na studiach niestacjonarnych II stopnia kierunek Inżynieria Bezpieczeństwa
332 - LXV/07/2015 w sprawie zmian w programie studiów niestacjonarnych II stopnia na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa
331 - LXV/07/2015 w sprawie akceptacji listy kandydatów do nagrody JM Rektora Politechniki Poznańskiej za osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015
330 - LXV/07/2015 w sprawie opiniowania wniosku o urlop naukowy płatny dr inż. Pauliny Golińskiej-Dawson w terminie od 01.10.2015 r. do 01.03.2016 r.
329 - LXV/07/2015 w sprawie opiniowania wniosku o zatrudnienie dr inż. Romy Marczewskiej - Kuźmy na stanowisku Adiunkta w Katedrze Ergonomii i Inżynierii Jakości, na czas nieokreślony
328 - LXV/07/2015 w sprawie opiniowania wniosku o zatrudnienie dr Joanny Sadłowskiej - Wrzesińskiej na stanowisku Adiunkta w Katedrze Ergonomii i Inżynierii Jakości, na czas nieokreślony
327 - LXV/07/2015 w sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Andrzeja Kowala
326 - LXV/07/2015 w sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr inż. Karoliny Kolińskiej
325 - LXV/07/2015 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Dawida Klimczaka i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego
324 - LXV/07/2015 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Patrycji Hoffy-Dąbrowskiej i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego
323 - LXV/07/2015 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Marcina Nowaka i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego
322 - LXV/07/2015 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Moniki Kosackiej i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego
321 - LXV/07/2015 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Anny Królikowskiej-Tomczak i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego
319 - LXV/07/2015 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr inż. Annie Helenie Dębickiej
318 - LXV/07/2015 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr Tatianie Wiśniewskiej
317 - LXV/07/2015 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr inż. Karolinie Werner-Lewandowskiej
316 - LXV/07/2015 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr Agaty Branowskiej
315 - LXV/07/2015 W sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr Agacie Branowskiej
314 - LXIV/06/2015 w sprawie zmian w programie studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa
313 - LXIV/06/2015 w sprawie zmiany nazw specjalności na studiach stacjonarnych II stopnia kierunek Inżynieria Bezpieczeństwa
312 - LXIV/06/2015 w sprawie zmian w programie studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku Inżynieria Zarządzania
311 - LXIV/06/2015 w sprawie zmian w programie studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku Logistyka
310 - LXIV/06/2015 w sprawie zmiany nazw specjalności na studiach stacjonarnych II stopnia kierunek Inżynieria Bezpieczeństwa
309 - LXIV/06/2015 w sprawie opiniowania wniosku o udzielenie płatnego urlopu naukowego mgr. inż. Pawłowi Królasowi
308 - LXIV/06/2015 w sprawie opiniowania wniosku o udzielenie urlopu bezpłatnego dr. Bartoszowi Godziszewskiemu
307 - LXIV/06/2015 w sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta mgr inż. Aleksandry Dewickiej
306 - LXIV/06/2015 w sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku adiunkta dr. Haliny Portalskiej
305 - LXIV/06/2015 w sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku adiunkta dr. inż. Edmunda Pawłowskiego
304 - LXIV/06/2015 w sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku adiunkta dr. inż. Bogny Matei
303 - LXIV/06/2015 w sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku adiunkta dr. inż. Marka Golińskiego
302 - LXIV/06/2015 w sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku adiunkta dr. inż. Mariusza Branowskiego
301 - LXIV/06/2015 w sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku adiunkta dr. inż. Andrzeja Boruckiego
300 - LXIV/06/2015 w sprawie opiniowania wniosku o zatrudnienie jako profesora wizytującego PP Pana Prof. AIlen’a Greenwood’a
299 - LXIV/06/2015 w sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia dr. hab. inż. dr. h.c. Tadeusza Zaborowskiego, prof. nadzw.
298 - LXIV/06/2015 w sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Jakuba Ławniczaka
297 - LXIV/06/2015 w sprawie powołania promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr. inż. Bartosza Malinowskiego
296 - LXIV/06/2015 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr. inż. Rafałowi Mierzwiakowi
295 - LXIV/06/2015 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr inż. Joannie Oleśków-Szłapce
294 - LXIV/06/2015 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora dr. hab. inż. Markowi Fertschowi, prof. PP
293 - LXIII/05/2015 w sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia mgr inż. Katarzyny Siemieniak na okres kolejnych 5 lat
292 - LXIII/05/2015 w sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Anny Dębickiej
291 - LXIII/05/2015 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr. inż. Waldemarowi Jasińskiemu
290 - LXIII/05/2015 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr. inż. Szymonowi Niedźwiedziowi
289 - LXIII/05/2015 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr inż. Agaty Łuczak
288 - LXIII/05/2015 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr inż. Agacie Łuczak
287 - LXIII/05/2015 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr. Tomaszowi Telepowi
286 - LXII/04/2015 w sprawie wniosku o powołanie studiów Inżynieria Zarządzania, specjalność Corporate Management jako studiów typu Double Degree, na podstawie umowy z uczelnią partnerską LILLE 1 University - Science and Technology
285 - LXII/04/2015 w sprawie powołania studiów podyplomowych "Zarządzanie projektami i procesami biznesowymi"
284 - LXII/04/2015 w sprawie powołania podyplomowych studiów menedżerskich "Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem"
283 - LXII/04/2015 w sprawie powołania studiów podyplomowych "Nowoczesne zarządzanie produkcją i logistyką"
282 - LXII/04/2015 w sprawie powołania studiów podyplomowych "Przedsiębiorczość z doradztwem zawodowym"
281 - LXII/04/2015 w sprawie powołania studiów podyplomowych "Technika z wychowaniem komunikacyjnym"
280 - LXII/04/2015 w sprawie powołania studiów podyplomowych "Innowacyjne Zarządzanie Rozwojem Produktu i Technologii"
279 - LXII/04/2015 w sprawie powołania studiów podyplomowych "Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne"
278 - LXII/04/2015 w sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia profesora wizytującego PP Hannu Vanharanta
277 - LXII/04/2015 w sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia profesora wizytującego PP Zbigniewa Paska
276 - LXII/04/2015 w sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia profesora wizytującego PP Jussi Kantola
275 - LXII/04/2015 w sprawie opiniowania wniosku do Senatu PP o nadanie tytułu „Zasłużonego Profesora PP” Panu prof. dr. hab. inż. Leszkowi Pacholskiemu
274 - LXII/04/2015 w sprawie opiniowania wniosku Senackiej Komisji ds. Awansów Nauczycieli Akademickich o zatrudnienie Prof. Allen’a Greenwood’a na stanowisko profesora zwyczajnego
273 - LXII/04/2015 w sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Tatiany Wiśniewskiej
272 - LXII/04/2015 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Michała Adamczaka i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego
271 - LXII/04/2015 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr Joannie Jakuszewicz
270 - LXII/04/2015 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr Joannie Jakuszewicz
269 - LXII/04/2015 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr inż. Romy Marczewskiej-Kuźmy
268 - LXII/04/2015 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr inż. Romie Marczewskiej-Kuźmie
267 - LXI/03/2015 w sprawie przedłużenia umowny na zastępstwo dla mgr inż. Moniki Kosackiej
266 - LXI/03/2015 w sprawie zmiany w tytule rozprawy doktorskiej mgr Tatiany Wiśniewskiej
265 - LXI/03/2015 w sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr inż. Karoliny Werner - Lewandowskiej
264 - LXI/03/2015 w sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. inż. Szymona Niedźwiedzia
263 - LXI/03/2015 w sprawie wyznaczenia recenzentów , określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr inż. Agaty Łuczak
262 - LXI/03/2015 w sprawie zmiany w tytule rozprawy doktorskiej mgr. inż. Szymona Niedźwiedzia
261 - LX/02/2015 w sprawie zaopiniowania wniosku o udzielenie płatnego urlopu naukowego od dnia 02.03.2015 r. do 29.05.2015 r. dla mgr Darii Motały
260 - LX/02/2015 w sprawie zatrudnienia na stanowisko adiunkta dr inż. Mirosława Kruszyńskiego
259 - LX/02/2015 w sprawie zaopiniowania wniosku Senackiej Komisji ds. Awansów Nauczycieli Akademickich o zatrudnienie na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pierwszych pięciu lat w Politechnice Poznańskiej dr. hab. inż. Pawła Pawlewskiego
258 - LX/02/2015 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Realizacji Badań Statutowych (DS-PB) na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej
257 - LX/02/2015 w sprawie powołania promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr inż. Szymona Niedźwiedzia
256 - LX/02/2015 w sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. inż. Rafała Mierzwiaka
255 - LX/02/2015 w sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr inż. Joanny (Urban) Jakuszewicz
254 - LIX/01/2015 w sprawie przedłużenia zatrudnienia mgr Darii Nadolnej
253 - LIX/01/2015 w prawie udzielenia urlopu naukowego dla mgr. inż. Rafała Mierzwiaka
252 - LIX/01/2015 w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr. inż. Zbigniewa Włodarczaka
251 - LIX/01/2015 w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr inż. Anny Mazur
250 - LIX/01/2015 w sprawie zatrudnienia na stanowisko starszego wykładowcy dr inż. Krzysztofa Hankiewicza
249 - LIX/01/2015 w sprawie zatrudnienia na stanowisko starszego wykładowcy dr inż. Agnieszki Grzelczak
248 - LIX/01/2015 w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu na finansowanie projektów WIZ PP DS-MK i powołania Komisji Konkursowej
247 - LIX/01/2015 w sprawie zmiany w tytule rozprawy doktorskiej mgr inż. Karoliny Werner -Lewandowskiej
246 - LIX/01/2015 w sprawie powołania promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr inż. Agaty Łuczak
245 - LIX/01/2015 w sprawie powołania nowego promotora w przewodzie doktorskim mgr inż. Agaty Łuczak
244 - LIX/01/2015 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Pawła Królasa i wyznaczenia promotora
243 - LIX/01/2015 W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Andrzeja Kowala i wyznaczenia promotora
242 - LIX/01/2015 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr. inż. Adamowi Kolińskiemu
241 - LVIII/12/2014 w sprawie zatrudnienia na stanowisko adiunkta na zastępstwo dr Natalii Kubiak
240 - LVIII/12/2014 w sprawie zatrudnienia na stanowisko asystenta na zastępstwo mgr inż. Moniki Kosackiej
239 - LVIII/12/2014 w sprawie wniosku o udzielenie urlopu naukowego dla prof. dr. hab. inż. Stefana Trzcielińskiego
238 - LVIII/12/2014 w sprawie wniosku o udzielenie urlopu naukowego dla dr. inż. Edmunda Pawłowskiego
237 - LVIII/12/2014 w sprawie wniosku o udzielenie urlopu naukowego dla dr. inż. Mariusza Branowskiego
236 - LVIII/12/2014 w sprawie zmiany w tytule rozprawy doktorskiej mgr Anny Dębickiej
235 - LVIII/12/2014 w sprawie wyznaczenia trzeciego recenzenta w przewodzie doktorskim mgr inż. Joanny Oleśków-Szłapki
234 - LVIII/12/2014 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Grzegorza Woelke i wyznaczenia promotora
233 - LVIII/12/2014 w sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Agaty Branowskiej
232 - LVIII/12/2014 w sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Tomasza Telepa
231 - LVII/11/2014 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego Dipl.-Kauffrau Karoliny Olejniczak i wyznaczenia promotora
230 - LVII/11/2014 w sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr inż. Joanny Oleśków-Szłapki
229 - LVII/11/2014 w sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr inż. Romy Marczewskiej-Kuźmy
228 - LVII/11/2014 w sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr inż. Waldemara Jasińskiego
227 - LVII/11/2014 w sprawie powołania studiów podyplomowych "Bezpieczeństwo i higiena pracy"
226 - LVII/11/2014 w sprawie utworzenia Katedry Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie
225 - LVI/10/2014 w sprawie powołania prodziekana do spraw nauki
224 - LV/09/2014 w sprawie powołania studiów podyplomowych "Przygotowanie edukacyjne do nauczania przedmiotów ogólnych i techniczno-zawodowych"
223 - LV/09/2014 w sprawie zmiany w programie studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Logistyka
222 - LV/09/2014 w sprawie zmiany w programie studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Inżynieria zarządzania
221 - LV/09/2014 w sprawie zmiany w programu studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa
220 - LV/09/2014 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Zbigniewa Włodarczyka i wyznaczenia promotora
219 - LV/09/2014 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Joanny Kijewskiej i wyznaczenia promotora
218 - LV/09/2014 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr Jakubowi Pawlakowi
217 - LV/09/2014 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr Paulinie Siemieniak

 

Uchwały Rady Wydziału 2015/2016

422 - LXXVI/07/2016 w sprawie akceptacji listy kandydatów do nagrody JM Rektora Politechniki Poznańskiej za osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015
421 - LXXVI/07/2016 w sprawie zmiany programu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia na kierunku Logistyka
420 - LXXVI/07/2016 w sprawie zmiany programu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia na kierunku Logistyka
419 - LXXVI/07/2016 w sprawie zmiany programu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia na kierunku Inżynieria Zarządzania
418 - LXXVI/07/2016 w sprawie zmiany programu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia na kierunku Inżynieria Zarządzania
417 - LXXVI/07/2016 w sprawie zmiany programu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa
416 - LXXVI/07/2016 w sprawie zmiany programu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa
415 - LXXVI/07/2016 w sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia mgr Elżbiety Malujdy na stanowisku wykładowcy na pół etatu w Katedrze Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie do na czas nieokreślony
414 - LXXVI/07/2016 w sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia mgr inż. Moniki Kosackiej na stanowisku asystenta na zastępstwo w Katedrze Zarządzania Produkcją i Logistyki do 31.12.2016 r.
413 - LXXVI/07/2016 w sprawie opiniowania wniosku o zatrudnienie mgr / dr inż. Patrycji Hoffa-Dąbrowskiej na stanowisku asystenta w Katedrze Zarządzania Produkcją i Logistyki, na czas określony (1 rok) od 01.10.2016 r.
412 - LXXVI/07/2016 w sprawie opiniowania wniosku o zatrudnienie dr inż. Macieja Szafrańskiego na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Marketingu i Sterowania Ekonomicznego, na czas nieokreślony od 01.10.2016 r.
411 - LXXVI/07/2016 w sprawie opiniowania wniosku o zatrudnienie dr inż. Grzegorza Dahlke na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Ergonomii i Inżynierii Jakości, na czas nieokreślony od 01.10.2016 r.
410 - LXXVI/07/2016 w sprawie opiniowania wniosku o zatrudnienie dr inż. Agnieszki Ponikierskiej na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Zarządzania Produkcją i Logistyki, na czas nieokreślony od 01.10.2016 r.
409 - LXXVI/07/2016 w sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia dr inż. Romana Domańskiego na stanowisku adiunkta na zastępstwo w Katedrze Zarządzania Produkcją i Logistyki do 24.02.2017 r.
408 - LXXVI/07/2016 w sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia dr inż. Małgorzaty Spychały na stanowisku adiunkta w Katedrze Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie, na okres 3 lat, od 01.10.2016 r.
407 - LXXVI/07/2016 w sprawie rekomendacji prof. dr hab. Mariana Goryni (UEP) na recenzenta w konkursie na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze Nauk Ekonomicznych Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej
406 - LXXVI/07/2016 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Agaty Budzyńskiej-Biernat i wyznaczenia promotora
405 - LXXVI/07/2016 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Joanny Małeckiej i wyznaczenia promotora
404 - LXXVI/07/2016 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Michała Trziszki i wyznaczenia promotora
403 - LXXVI/07/2016 w sprawie zmiany w tytule rozprawy doktorskiej mgr inż. Moniki Kosackiej
402 - LXXVI/07/2016 w sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr inż. Marcina Nowaka
401 - LXXVI/07/2016 w sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr inż. Izabeli Kudelskiej
400 - LXXVI/07/2016 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr inż. Patrycji Hoffa-Dąbrowskiej
399 - LXXVI/07/2016 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr. Dawidowi Klimczakowi
398 - LXXV/05/2016 w sprawie wydzielenia z Katedry Zarządzania Produkcją i Logistyki nowej Katedry Optymalizacji Procesów
397 - LXXV/05/2016 w sprawie opiniowania kandydatur do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów
396 - LXXV/05/2016 w sprawie opiniowania kandydatur do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów
395 - LXXV/05/2016 w sprawie opiniowania kandydatur do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów
394 - LXXV/05/2016 w sprawie opiniowania kandydatur do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów
393 - LXXV/05/2016 w sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudniania na stanowisku asystenta mgr. Macieja Szczepankiewicza
392 - LXXV/05/2016 w sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku profesora wizytującego prof. Allena Greenwooda
391 - LXXV/05/2016 w sprawie opiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku adiunkta dr. Przemysława Bartkiewicza
390 - LXXIV/04/2016 w sprawie uchwalenia procedury potwierdzania efektów uczenia się na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej
389 - LXXIII/04/2016 w sprawie opiniowania wniosku o nagrodę (za osiągnięcia dydaktyczne) ze specjalnego funduszu nagród dla dr. hab. inż. Pawła Pawlewskiego, prof. PP
388 - LXXIII/04/2016 w sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku profesora wizytującego prof. Jussi Kantola
387 - LXXIII/04/2016 w sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku profesora wizytującego prof. Hannu Yanharanta
386 - LXXIII/04/2016 w sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudniania na stanowisku asystenta w wymiarze ½ etatu mgr. Marcina Wojciechowskiego
385 - LXXIII/04/2016 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Anny Przewoźnej-Skowrońskiej i wyznaczenia promotora
384 - LXXIII/04/2016 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Konrada Szczepańskiego i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego
383 - LXXIII/04/2016 w sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Włodzimierza Sobczaka
382 - LXXIII/04/2016 w sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr inż. Patrycji Hoffy-Dąbrowskiej
381 - LXXIII/04/2016 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr. inż. Michała Adamczaka
380 - LXXIII/04/2016 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr. inż. Michałowi Adamczakowi
379 - LXXII/03/2016 w sprawie opiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku adiunkta na zastępstwo dr. inż. Romana Domańskiego
378 - LXXII/03/2016 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Elżbiety Świtalskiej i wyznaczenia promotora
377 - LXXII/03/2016 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr inż. Cezarego Konrada Wójcika
376 - LXXII/03/2016 w sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Dawida Klimczaka
375 - LXXI/02/2016 w sprawie opiniowania wniosku o przedłużenia zatrudnienia na stanowisku asystenta na zastępstwo dr inż. Romana Domańskiego
374 - LXXI/02/2016 w sprawie powołania promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr inż. Krystiana Pawłowskiego
373 - LXXI/02/2016 w sprawie zmiany w składzie Wydziałowej Komisji Wyborczej
372 - LXX/01/2016 w sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku adiunkta dr. inż. Mirosława Kruszyńskiego
371 - LXX/01/2016 w sprawie opiniowania wniosku o urlop naukowy dla dr inż. Katarzyny Grzybowskiej
370 - LXX/01/2016 w sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Elżbiety Malujdy
369 - LXIX/12/2015 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia
368 - LXIX/12/2015 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Wyborczej
367 - LXIX/12/2015 w sprawie zmiany nazwy studiów podyplomowych
366 - LXIX/12/2015 w sprawie opiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku starszego wykładowcy dr inż. Ewy Więcek-Janki
365 - LXIX/12/2015 w sprawie opiniowania wniosku o urlop naukowy dla dr inż. Katarzyny Grzybowskiej
364 - LXIX/12/2015 w sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku adiunkta dr inż. Piotra Cyplika
363 - LXIX/12/2015 w sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku adiunkta dr inż. Piotra Lubińskiego
362 - LXIX/12/2015 w sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku adiunkta dr Tomasza Brzęczka
361 - LXIX/12/2015 w sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku adiunkta dr inż. Joanny Kałkowskiej
360 - LXIX/12/2015 w sprawie opiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego PP Pana prof. dr hab. inż. Stefana Trzcielińskiego
359 - LXIX/12/2015 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Włodzimierza Sobczaka i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego
358 - LXIX/12/2015 w sprawie powołania promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr inż. Łukasza Brzezińskiego
357 - LXIX/12/2015 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr Jakubowi Ławniczakowi
356 - LXIX/12/2015 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr Darii Motale
355 - LXVIII/11/2015 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Elżbiety Krawczyk-Dembickiej i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego
354 - LXVIII/11/2015 w sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr inż. Michała Adamczaka
353 - LXVIII/11/2015 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr inż. Karolinie Kolińskiej
352 - LXVII/10/2015 w sprawie opiniowania wniosku o zatrudnienie mgr. Macieja Szczepankiewicza na stanowisku Asystenta na zastępstwo w Katedrze Nauk Ekonomicznych, na czas od 01.11.2015 r. do 30.09.2015 r.
351 - LXVII/10/2015 w sprawie opiniowania wniosku o zatrudnienie mgr inż. Moniki Kosackiej na stanowisku Asystenta na zastępstwo w Katedrze Zarządzania Produkcją i Logistyki, na czas od 01.11.2015 r. do 30.09.2015 r.
350 - LXVII/10/2015 w sprawie opiniowania wniosku o zatrudnienie dr inż. Romana Domańskiego na stanowisku Asystenta na zastępstwo w Katedrze Zarządzania Produkcją i Logistyki, na czas od 01.11.2015 r. do 30.09.2015 r.
349 - LXVII/10/2015 w sprawie zaopiniowania wniosku Senackiej Komisji ds. Awansów Nauczycieli Akadeckickich o zatrudnienie na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony w Politechnice Poznańskiej prof. dr. hab. inż. Stefana Trzcielińskiego
348 - LXVII/10/2015 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Marka Szczuki i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego
347 - LXVII/10/2015 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr. Andrzeja Kowala
346 - LXVI/09/2015 w sprawie opiniowania wniosku o zatrudnienie dr inż. Przemysława Niewiadomskiego na stanowisku Adiunkta w Katedrze Zarządzania Produkcją i Logistyki, z dniem 01 październik 2015 roku na czas nieokreślony
345 - LXVI/09/2015 w sprawie opiniowania wniosku o zatrudnienie dr inż. Joanny Oleśków-Szłapki na stanowisku Adiunkta w Katedrze Zarządzania Produkcją i Logistyki, z dniem 01 październik 2015 roku na czas nieokreślony
344 - LXVI/09/2015 w sprawie opiniowania wniosku o rozszerzenie zakresu zatrudnienia z 1/2 na 3/4 etatu dr inż. Magdaleny Graczyk-Kucharskiej na stanowisku aasystenta w Katedrze Marketingu i Sterowania Ekonomicznego, na czas nieokreślony
343 - LXVI/09/2015 w sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia dr inż. Małgorzaty Spychały na stanowisku Adiunkta w Katedrze Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie, na czas nieokreślony
342 - LXVI/09/2015 w sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Darii Motały
341 - LXVI/09/2015 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Kamila Wróbla i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego
340 - LXVI/09/2015 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Żanety Nejman i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego
339 - LXVI/09/2015 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Filipa Kraśkiewicza i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego

 

Uchwały Rady Wydziału 2013/2014

216 - LIV/07/2014 w sprawie opiniowania wniosku o uruchomienie anglojęzycznej wersji studiów doktoranckich
215 - LIV/07/2014 w sprawie akceptacji listy kandydatów do nagrody JM Rektora Politechniki Poznańskiej za osiągnięcia w roku akademickim 2013/2014
214 - LIV/07/2014 w sprawie opiniowania wniosku o nadanie tytułu naukowego Panu dr hab. inż. dr. h.c. Tadeuszowi Zaborowskiemu, prof. nadzw. PP
213 - LIV/07/2014 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Zbigniewa Zalesińskiego i wyznaczenia promotora
212 - LIV/07/2014 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Macieja Szczepankiewicza i wyznaczenia promotora
211 - LIV/07/2014 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Wioletty Dębczyńskiej i wyznaczenia promotora
210 - LIV/07/2014 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Aleksandry Dewickiej i wyznaczenia promotora
209 - LIV/07/2014 w sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Jakuba Pawlaka
208 - LIV/07/2014 w sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Pauliny Siemieniak
207 - LIV/07/2014 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr inż. Heiko Vesperowi
206 - LIV/07/2014 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr inż. Tobiasowi Erxlebenowi
205 - LIV/07/2014 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr inż. Łukaszowi Grudniowi
204 - LIV/07/2014 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr inż. Annie Staniszewskiej
203e - LIII/06/2014 w sprawie powołania studiów podyplomowych "Innowacyjne zarządzanie rozwojem produktu i technologii"
203d - LIII/06/2014 w sprawie powołania studiów podyplomowych "Zarządzanie e-biznesem"
203c - LIII/06/2014 w sprawie powołania studiów podyplomowych "Zarządzanie Projektami i Procesami Biznesowymi"
203b - LIII/06/2014 w sprawie powołania studiów podyplomowych "Nowoczesne Zarządzanie Przedsiębiorstwem"
203a - LIII/06/2014 w sprawie powołania studiów podyplomowych "Nowoczesne Zarządzanie Produkcją i Logistyką"
202 - LIII/06/2014 w sprawie zasady przypisywania studentów do specjalności na kierunkach studiów II stopnia realizowanych na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej
201 - LIII/06/2014 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora dr. hab. inż. Markowi Fertschowi, prof. nadzw. PP
200a - LIII/06/2014 w sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr inż. Adama Kolińskiego
200 - LII/05/2014 w sprawie powołania studiów podyplomowych "Przedsiębiorczość z doradztwem zawodowym"
199 - LII/05/2014 w sprawie powołania studiów podyplomowych "Technika z wychowaniem komunikacyjnym"
198 - LII/05/2014 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Waldemara Jasińskiego i wyznaczenia promotora
197 - LII/05/2014 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Łukasza Brzezińskiego i wyznaczenia promotora
196 - LII/05/2014 w sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr inż. Łukasza Grudzień
195 - LI/04/2014 w sprawie powołania studiów podyplomowych "Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne"
194 - LI/04/2014 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Karoliny Werner-Lewandowskiej i wyznaczenia promotora
193 - LI/04/2014 w sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr inż. Anny Staniszewskiej
192 - L/03/2014 w sprawie powołania dodatkowych recenzentów rozpraw doktorskich mgr inż. Tobiasa Erxlebena i mgr inż. Heiko Vespera
191 - XLIX/02/2014 w sprawie przyjęcia propozycji recenzenta dorobku naukowego dr hab. inż. Magdaleny Wyrwickiej, prof. nadzw. PP
190 - XLIX/02/2014 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Sylwii Gibadło-Słomian
189 - XLIX/02/2014 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Liliany Czwajdy i wyznaczenia promotora
188 - XLIX/02/2014 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Łukasza grudzień i wyznaczenia promotora
187 - XLIX/02/2014 w sprawie wyróżnienie rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Graczyk
186 - XLIX/02/2014 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr inż. Magdalenie Graczyk
185 - XLVIII/12/2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Tomasza Telepa i wyznaczenia promotora
184 - XLVII/11/2013 w sprawie powołania dr. inż. Andrzeja Boruckiego na kierownika Laboratorium Zastosowań Informatyki (KZiSI)
183 - XLVII/11/2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Adama Kolińskiego i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego
182 - XLVII/11/2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Karoliny Kolińskiej i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego
181 - XLVII/11/2013 w sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr inż. Magdaleny Graczyk
180 - XLVII/11/2013 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr Natalii Kubiak
179 - XLVI/10/2013 w sprawie powołania studiów podyplomowych "Zarządzanie publicznymi inwestycjami prospołecznymi"
178 - XLVI/10/2013 w sprawie zmiany programu Studiów Doktoranckich "Zarządzanie i systemy produkcyjne"
177 - XLVI/10/2013 w sprawie powołania dr. inż. Grzegorza Dahlke na kierownika Laboratorium Ergonomii i Ryzyka Zawodowego
176 - XLV/09/2013 w sprawie powołania studiów podyplomowych "Bezpieczeństwo i higiena pracy"
175 - XLV/09/2013 w sprawie powołania studiów podyplomowych "Przygotowanie edukacyjne do nauczania przedmiotów ogólnych i techniczno-zawodowych"
174 - XLV/09/2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Ireny Pawłyszyn i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego
173 - XLV/09/2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Magdaleny Olechnowicz i wyznaczenia promotora
172 - XLV/09/2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Darii Motały i wyznaczenia promotora
171 - XLV/09/2013 w sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. inż. Tobiasa Erxlebena
170 - XLV/09/2013 w sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. inż. Heiko Vespera
169 - XLV/09/2013 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr. inż. Romanowi Domańskiemu

 

Uchwały Rady Wydziału 2012/2013

168 - XLIV/08/2013 w sprawie powołania dr. inż. Pawła Pawlewskiego na kierownika Centrum Symulacji, Optymalizacji Procesów Logistycznych i Produkcyjnych w Katedrze Zarządzania Produkcją i Logistyki
167 - XLIV/08/2013 w sprawie zmiany programu studiów II stopnia niestacjonarnych kierunek: Inżynieria zarządzania
166 - XLIV/08/2013 w sprawie zmiany w programach studiów stacjonarnych II stopnia na kierunkach: Inżynieria bezpieczeństwa, Inżynieria zarządzania, Logistyka
165 - XLIV/08/2013 w sprawie zmiany w programach studiów stacjonarnych I stopnia na kierunkach: Inżynieria bezpieczeństwa, Inżynieria zarządzania, Logistyka
164 - XLIII/07/2013 w sprawie powołania studiów podyplomowych "Zarządzanie e-biznesem"
163 - XLIII/07/2013 w sprawie zmiany programu studiów niestacjonarnych I i II stopnia na kierunku Logistyk
162 - XLIII/07/2013 w sprawie zmiany programu studiów niestacjonarnych I i II stopnia na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa
161 - XLIII/07/2013 w sprawie przyjęcia Deklaracji Dziekanów uczelni polskich prowadzących kształcenie na kierunku "Inżynieria bezpieczeństwa"
160 - XLIII/07/2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Elżbiety Malujdy i wyznaczenia promotora
159 - XLIII/07/2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Anny Katarzyny Stasiuk i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego
158 - XLIII/07/2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Jowity Trzcielińskiej i wyznaczenia promotora
157 - XLIII/07/2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Dariusza Przybyła i wyznaczenia promotora
156 - XLIII/07/2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Andżeliki Libertowskiej i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego
155 - XLIII/07/2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Mileny Drzewieckiej i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego
154 - XLIII/07/2013 w sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Natalii Kubiak
153 - XLIII/07/2013 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr Elżbiecie Jasińskiej
152 - XLIII/07/2013 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr. inż. Mustafie Ibrahimowi Swissi
151 - XLII/06/2013 w sprawie akceptacji listy kandydatów do nagrody JM Rektora Politechniki Poznańskiej za osiągnięcia w roku akademickim 2011/2012
150 - XLII/06/2013 w sprawie wymaganych efektów kształcenia dla kandydatów na II stopień studiów na kierunku Inżynieria Zarządzania
149 - XLII/06/2013 w sprawie wymaganych efektów kształcenia dla kandydatów na II stopień studiów na kierunku Logistyka
148 - XLII/06/2013 w sprawie wymaganych efektów kształcenia dla kandydatów na II stopień studiów na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa
147 - XLII/06/2013 w sprawie zmiany kierunkowych efektów kształcenia na studiach I i II stopnia na kierunku Logistyka
146 - XLII/06/2013 w sprawie zmiany kierunkowych efektów kształcenia na studiach I i II stopnia na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa
145 - XLII/06/2013 w sprawie zasad nadawania tytułów zawodowych absolwentom kierunków prowadzonych przez wydział
144 - XLI/05/2013 w sprawie powołania SP Zarządzanie Projektami i Procesami Biznesowymi
143 - XLI/05/2013 w sprawie powołania SP Nowoczesne Zarządzanie Przedsiębiorstwem
142 - XLI/05/2013 w sprawie powołania SP Nowoczesne Zarządzanie Produkcją i Logistyką
141 - XLI/05/2013 w sprawie powołania SP Innowacyjne zarządzanie rozwojem produktu i technologii
140 - XLI/05/2013 w sprawie powołania SP Proinnowacyjne zarządzanie w wielkopolskich MSP
139 - XLI/05/2013 w sprawie powołania SP Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne
138 - XLI/05/2013 w sprawie powołania SP Przedsiębiorczość z doradztwem zawodowym
137 - XLI/05/2013 w sprawie powołania SP Technika z wychowaniem komunikacyjnym
136 - XLI/05/2013 w sprawie powołania SP Nowoczesny menedżer projektu rozwojowego
135 - XL/04/2013 Relegowanie z grona studentów
134 - XL/04/2013 w sprawie powołania nowego promotora w przewodzie doktorskim mgr. inż. Krzysztofa STERNY
133 - XL/04/2013 w sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Elżbiety Jasińskiej
132 - XXXIX/03/2013 w sprawie powołania studiów podyplomowych Zarządzanie ryzykiem w bankach
131 - XXXIX/03/2013 w sprawie powołania nowego promotora w przewodzie doktorskim mgr inż. Agaty ŁUCZAK
130 - XXXIX/03/2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Izabeli Kudelskiej i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego
129 - XXXVIII/02/2013 w sprawie zmiany opiekuna naukowego doktorantki mgr inż. Marii Klementyny Horst-Kończal
128 - XXXVIII/02/2013 w sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. inż. Romana Domańskiego
127 - XXXVII/01/2013 w sprawie przekształcenia Pracowni Zarządzania i Systemów Informatycznych WIZ w Katedrę Zarządzania i Systemów Informatycznych WIZ
126 - XXXVII/01/2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Romy Marczewskiej-Kuźmy i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego
125 - XXXVII/01/2013 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr inż. Sylwii Piersiali-Polarek
124 - XXXVI/12/2012 w sprawie zmiany liczby godzin na studiach podyplomowych "Technika z wychowaniem komunikacyjnym"
123 - XXXVI/12/2012 w sprawie zmiany liczby godzin na studiach podyplomowych „Przedsiębiorczość z doradztwem zawodowym”
122 - XXXVI/12/2012 w sprawie zmiany tematu rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. inż. Bartosza Malinowskiego
121 - XXXVI/12/2012 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Tomasza Matuszewskiego
120 - XXXVI/12/2012 w sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. inż. Mustafy Ibrahima Swissi
119 - XXXV/11/2012 w sprawie zmiany promotora w przewodzie doktorskim mgr. inż. Tobiasa ERXLEBENA
118 - XXXV/11/2012 w sprawie zmiany promotora w przewodzie doktorskim mgr. inż. Heiko VESPERA
117 - XXXV/11/2012 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr. Andrzejowi Magrukowi oraz wyróżnienia rozprawy doktorskiej
116 - XXXIV/10/2012 w sprawie powołania studiów podyplomowych "Zarządzanie publicznymi inwestycjami prospołecznymi"
115 - XXXIV/10/2012 w sprawie zatwierdzenia programu kształcenia dla kierunku Inżynieria zarządzania o utworzenie którego Wydział się ubiega
114 - XXXIII/10/2012 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Natalii KUBIAK i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego
113 - XXXII/09/2012 w sprawie zasad nadawania tytułów zawodowych absolwentom kierunków prowadzonych przez wydział
112 - XXXII/09/2012 w sprawie powołania studiów podyplomowych "Przygotowanie edukacyjne do nauczania przedmiotów ogólnych i techniczno-zawodowych"
111 - XXXII/09/2012 w sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr inż. Sylwii Piersiali-Polarek

 

Uchwały Rady Wydziału 2011/2012

110 - XXXI/07/2012 w sprawie zatwierdzenia kosztów ogólnowydziałowych na rok 2012
109 - XXXI/07/2012 w sprawie projektu "Regulaminu Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej"
108 - XXXI/07/2012 w sprawie o zgłoszenie przez Radę Wydziału dwóch kandydatów na członków CK w dyscyplinie naukowej w której jednostka ma uprawnienia do nadawania naukowego stopnia doktora
107 - XXXI/07/2012 w sprawie powołania dr. inż. Pawła Pawlewskiego na kierownika Centrum Symulacji, Optymalizacji Procesów Logistycznych i Produkcyjnych w Katedrze Zarządzania Produkcję i Logistyką
106 - XXXI/07/2012 w sprawie akceptacji listy kandydatów do nagrody JM Rektora Politechniki Poznańskiej za osiągnięcia w roku akademickim 2010/2011
105 - XXXI/07/2012 w sprawie powołania studiów podyplomowych "Zarządzanie Projektami i Procesami Biznesowymi"
104 - XXXI/07/2012 w sprawie powołania studiów podyplomowych "Nowoczesne Zarządzanie Przedsiębiorstwem"
103 - XXXI/07/2012 w sprawie powołania studiów podyplomowych "Nowoczesne Zarządzanie Produkcją i Logistyką"
102 - XXXI/07/2012 w sprawie powołania studiów podyplomowych "Ergonomia i Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy"
101 - XXXI/07/2012 w sprawie powołania studiów podyplomowych "Organizacja i normowanie pracy"
100 - XXXI/07/2012 w sprawie zatrudnienia dr hab. inż. Stanisława Janika, prof. nadzw. na dotychczasowym stanowisku na okres jednego roku
99 - XXXI/07/2012 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Agacie Branowskiej i wyznaczenia promotora
98 - XXXI/07/2012 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Rafałowi Mierzwiakowi i wyznaczenia promotora
97 - XXXI/07/2012 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Zygmunta Kopacza i wyznaczenia promotora
96 - XXXI/07/2012 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Łukasza Malinowskiego i wyznaczenia promotora
95 - XXXI/07/2012 w sprawie wyznaczenie promotora pomocniczego w osobie Pana dr. inż. Macieja Szafrańskiego dla otwartego już przewodu doktorskiego mgr inż. Magdaleny Graczyk (nauki o zarządzaniu) - temat pracy doktorskiej: „Projektowanie podsystemu wspomagania decyzji w informatycznym systemie aglomeracji”
94 - XXXI/07/2012 w sprawie wyróżnienia pracy doktorskiej mgr. inż. Aleksandra Zbigniewa Orłowskiego
93 - XXXI/07/2012 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr. inż. Aleksandrowi Zbigniewowi Orłowskiemu
92 - XXX/06/2012 w sprawie powołania studiów podyplomowych "Bezpieczeństwo i higiena pracy"
91 - XXX/06/2012 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Leszka Józefa Kaszuby i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego
90 - XXX/06/2012 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Magdaleny Sroczan i wyznaczenia promotora
89 - XXX/06/2012 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Tatiany Wiśniewskiej i wyznaczenia promotora
88 - XXX/06/2012 w sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Andrzeja Magruka
87 - XXX/06/2012 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr inż. Marcinowi Kiliszewskiemu
86 - XXVIII/05/2012 w sprawie powołania kierunku Logistyka na studiach niestacjonarnych II stopnia
85 - XXVIII/05/2012 w sprawie modyfikacji nazwy studiów podyplomowych "Przygotowanie pedagogiczne do nauczania przedmiotów ogólnych i zawodowych"
84 - XXVIII/05/2012 w sprawie powołania studiów podyplomowych "Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne"
83 - XXVIII/05/2012 w sprawie powołania studiów podyplomowych "Przedsiębiorczość z doradztwem zawodowym"
82 - XXVIII/05/2012 w sprawie powołania studiów podyplomowych "Technika z wychowaniem komunikacyjnym"
81 - XXVIII/05/2012 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Jakuba Pawlaka i wyznaczenia promotora
80 - XXVIII/05/2012 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Szymona Niedźwiedzia i wyznaczenia promotora
79 - XXVIII/05/2012 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Bartosza Malinowskiego i wyznaczenia promotora
78 - XXVIII/05/2012 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Pauliny Siemieniak i wyznaczenia promotora
77 - XXVIII/05/2012 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Anny Dębickiej i wyznaczenia promotora
76 - XXVIII/05/2012 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Anny Staniszewskiej i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego
75 - XXVIII/05/2012 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Magdaleny Graczyk i wyznaczenia promotora
74 - XXVIII/05/2012 w sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. inż. Aleksandra Orłowskiego
73 - XXVII/04/2012 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Bartosza Guszczaka i wyznaczenia promotora
72 - XXVII/04/2012 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Elżbiety Jasińskiej i wyznaczenia promotora
71 - XXVII/04/2012 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr inż. Monice Wypych-Żółtowskiej
70 - XXVI/03/2012 w sprawie zmiany planu studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie/Inżynieria Zarządzania
69 - XXVI/03/2012 w sprawie przyjęcia efektów kształcenia oraz zmiany planu studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Logistyka
68 - XXVI/03/2012 w sprawie przyjęcia efektów kształcenia oraz zmiany planu studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa
67 - XXV/03/2012 w sprawie zmiany nazwy studiów podyplomowych i powołania kolejnej edycji „Przygotowanie pedagogiczne do nauczania przedmiotów ogólnych i zawodowych”
66 - XXIV/02/2012 w sprawie przekształcenia kierunek studiów "Zarządzanie" w kierunek "Inżynieria Zarządzania"
65 - XXIII/02/2012 w sprawie nadania stopnia doktora mgr Małgorzacie Wiśniewskiej
64 - XXII/01/2012 w sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. inż. Marcina Kiliszewskiego
63 - XX/12/2011 w sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr inż. Moniki Wypych-Żółtowskiej
62 - XX/12/2011 w sprawie nadania stopnia doktora mgr. inż. Marcinowi Hajdulowi
61 - XVIII/11/2011 w sprawie zatwierdzenia programu studiów doktoranckich WIZ PP
60 - XVII/10/2011 w sprawie powołania studiów podyplomowych "Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne"
59 - XVII/10/2011 w sprawie studiów podyplomowych "Kompetencje edukacyjne w obszarze przedmiotów politechnicznych"
58 - XVII/10/2011 w sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr inż. Marcina Hajdula
57 - XVI/09/2011 w sprawie zmian prowadzenia przedmiotu pn. "Kierowanie" na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia, kierunek Inżynieria Bezpieczeństwa
56 - XVI/09/2011 w sprawie dokumentowania przebiegu studiów na Wydziale Inżynierii Zarządzania

 

Uchwały Rady Wydziału 2010/2011

55 - XV/07/2011 w sprawie korekty planu studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa
54 - XV/07/2011 w sprawie powołania studiów podyplomowych "Bezpieczeństwo i higiena pracy"
53 - XV/07/2011 w sprawie powołania studiów podyplomowych "Zarządzanie zakupami w nowoczesnym przedsiębiorstwie"
52 - XV/07/2011 w sprawie korekty planu studiów niestacjonarnych I stopnia na kierunku Logistyka
51 - XV/07/2011 w sprawie korekty planu studiów niestacjonarnych I stopnia na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa
50 - XV/07/2011 w sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Małgorzaty Wiśniewskiej
49 - XV/07/2011 w sprawie nadania stopnia doktora mgr inż. Jakubowi Chabikowi
48 - XIV/06/2011 w sprawie korekty planu studiów stacjonarnych I i II stopnia na kierunku Zarządzanie
47 - XIV/06/2011 w sprawie korekty planu studiów stacjonarnych I i II stopnia na kierunku Logistyka
46 - XIV/06/2011 w sprawie korekty planu studiów stacjonarnych I i II stopnia na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa
45 - XIV/06/2011 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Heiko Vesper i wyznaczenia promotora
44 - XIV/06/2011 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Tobiasowi Erxleben i wyznaczenia promotora
43 - XIV/06/2011 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Marcinowi Hajdulowi i wyznaczenia promotora
42 - XIV/06/2011 w sprawie nadania stopnia doktora mgr inż. Marcinowi Gąsiorowi
41 - XIII/05/2011 Powołania studiów podyplomowych "Zarządzanie projektami i procesami biznesowymi"
40 - XIII/05/2011 Powołania studiów podyplomowych "Nowoczesne zarządzanie produkcją i logistyką"
39 - XIII/05/2011 Powołania podyplomowych studiów menedżerskich "Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem"
38 - XIII/05/2011 Powołania Studiów Doktoranckich na Wydziale Inżynierii Zarządzania
37 - XII/04/2011 Powołania studiów podyplomowych "Doradztwo zawodowe"
36 - XII/04/2011 Powołania studiów podyplomowych "Technika z wychowaniem komunikacyjnym"
35 - XII/04/2011 Powołania studiów podyplomowych "Przedsiębiorczość z doradztwem zawodowym"
34 - XII/04/2011 Powołania studiów podyplomowych pt. "Organizacja i zarządzanie instytucjami oświatowymi"
33 - XII/04/2011 Powołania studiów podyplomowych pt. "Zarządzanie unijnymi projektami infrastrukturalnymi"
32 - XII/04/2011 Powołania studiów podyplomowych pt. "Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne"
31 - XII/04/2011 Powołania studiów podyplomowych pt. "Bezpieczeństwo i higiena pracy"
30 - XI/02/2011 Studiów podyplomowych pt. "Nowoczesne zarządzanie infrastrukturą IT w przedsiębiorstwie"
29 - XI/02/2011 Wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. inż. Jakuba Chabika
28 - X/02/2011 Wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Mustafie SWISSI i wyznaczenia promotora
27 - X/02/2011 Nadania stopnia doktora mgr inż. Barbarze Zasadzie
26 - IX/01/2011 Utworzenia Centrum Symulacji i Optymalizacji Procesów Logistycznych i Produkcyjnych
25 - IX/01/2011 Modyfikacji planu studiów drugiego stopnia na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa
24 - IX/01/2011 Wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Aleksandrowi Orłowskiemu i wyznaczenia promotorów
23 - VIII/12/2010 w sprawie pokrewnych kierunków studiów dla rekrutacji na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2010/2011 i 2011/2012
22 - VIII/12/2010 w sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. inż. Marcina Gąsiora
21 - VIII/12/2010 w sprawie nadania stopnia doktora mgr. inż. Przemysławowi Niewiadomskiemu
17 - VIII/12/2010 Zatwierdzenia regulaminu Wydziałowej Komisji ds. Doktoratów
20 - VII/11/2010 Studiów podyplomowych pn. "Bezpieczeństwo i higiena pracy"
19 - VII/11/2010 Regulaminu Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej
18 - VII/11/2010 Zatwierdzenia ramowego planu studiów doktoranckich WIZ PP
16 - VII/11/2010 Nadania stopnia doktora mgr. inż. Markowi Miądowiczowi
15 - VI/10/2010 Przekazania uprawnień do podejmowania uchwał Komisjom Doktorskim
14 - VI/10/2010 Wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr inż. Barbary Zasady
13 - V/08/2010 Korekty planu studiów drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie
12 - V/08/2010 Powołania studiów podyplomowych "Zarządzanie projektami i procesami biznesowymi"
11 - V/08/2010 Studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo i higiena pracy”
10 - IV/06/2010 Studiów podyplomowych "Kompetencje edukacyjne w obszarze przedmiotów politechnicznych"
9 - IV/06/2010 Studiów podyplomowych "Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem"
8 - IV/06/2010 Studiów podyplomowych "Nowoczesne zarządzanie produkcją i logistyką"
7 - IV/06/2010 Przyjęcia programu studiów stacjonarnych II stopnia - kierunek Logistyka
6 - IV/06/2010 Zmiany nazwy specjalności na studiach niestacjonarnych II stopnia – kierunek Zarządzanie
5 - IV/06/2010 Modyfikacji planu studiów pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie
4 - IV/06/2010 Modyfikacji planu studiów pierwszego stopnia na kierunku Logistyka
3 - IV/06/2010 Modyfikacji planu studiów pierwszego stopnia na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa
2 - IV/06/2010 Wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. inż. Przemysława Niewiadomskiego
1 - IV/06/2010 Wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. inż. Marka Miądowicza
RW III/06/2010 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. Doktoratów