RADA BIZNESU

 

ZADANIA RADY BIZNESU

Rada Biznesu funkcjonuje przy Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej od 2015 roku. Zrzesza liderów biznesu głównie z województwa wielkopolskiego. Do głównych zadań Rady Biznesu należą:

  • współpraca z Wydziałem Inżynierii Zarządzania w procesie doskonalenia procesów dydaktycznych
  • wymiana doświadczeń pomiędzy praktykami zarządzania a naukowcami i studentami
  • wsparcie inicjatyw studenckich Wydziału Inżynierii Zarządzania
  • współpraca w obszarze określania i doskonalenia zakładanych efektów kształcenia
  • współpraca w zakresie organizacji praktyk zawodowych dla studentów
  • rekomendowanie najlepszych absolwentów Wydziału Inżynierii Zarządzania dla praktyki

RYS HISTORYCZNY

W 2012 roku, w czasie spotkań panelowych „nauki i biznesu” realizowanych w ramach projektu Wiedza dla gospodarki narodziła się idea wzmocnienia związku wielkopolskich przedsiębiorstw z Wydziałem Inżynierii Zarządzania PP i kontynuowania współpracy po zakończeniu projektu.

Z inicjatywy Pani Dziekan dr hab. inż. Magdaleny Wyrwickiej, prof. PP, w 2015 roku spotkaniom nadano charakter formalny przez powołanie Rady Biznesu przy WIZ PP.

Na pierwszym spotkaniu Rady Biznesu mającym miejsce w dniu 26.10.2015 r. uczestniczyło 12 przedstawicieli firm oraz 14 przedstawicieli nauki WIZ PP. Wyznaczono wówczas główne cele i zadania Rady Biznesu.    

Dla Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej współpraca z przedsiębiorcami w ramach założeń Rady Biznesu umożliwia realizację jednego z celów strategicznych, czyli zapewnienia atrakcyjności oferty kształcenia przygotowującej do elastycznego funkcjonowania absolwentów na rynku pracy.


KONTAKT

Napisz do nas! biznes.wiz@put.poznan.pl

dr hab. inż. Marcin Butlewski, prof. PP - Prodziekan ds. współpracy z zagranicą i otoczeniem biznesowym
e-mail: marcin.butlewski@put.poznan.pl


PARTONAT

Wydział Inżynierii Zarządzania obejmuje patronatem przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym oraz kulturalnym, których cel wpisuje się w strategię prowadzonych prac badawczo-rozwojowych.

WIZ PP zaprasza partnerów biznesowych do objęcia patronatem konferencji i seminariów realizowanych przez Wydział.


NASI PARTNERZY

Rada Biznesu WIZ P

KALENDARZ SPOTKAŃ