RADA BIZNESU

ZADANIA RADY BIZNESU

Rada Biznesu funkcjonuje przy Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej od 2015 roku. Zrzesza liderów biznesu głównie z województwa wielkopolskiego. Do głównych zadań Rady Biznesu należą:

  • współpraca z Wydziałem Inżynierii Zarządzania w procesie doskonalenia procesów dydaktycznych
  • wymiana doświadczeń pomiędzy praktykami zarządzania a naukowcami i studentami
  • wsparcie inicjatyw studenckich Wydziału Inżynierii Zarządzania
  • współpraca w obszarze określania i doskonalenia zakładanych efektów kształcenia
  • współpraca w zakresie organizacji praktyk zawodowych dla studentów
  • rekomendowanie najlepszych absolwentów Wydziału Inżynierii Zarządzania dla praktyki

 

RYS HISTORYCZNY

W 2012 roku, w czasie spotkań panelowych „nauki i biznesu” realizowanych w ramach projektu Wiedza dla gospodarki narodziła się idea wzmocnienia związku wielkopolskich przedsiębiorstw z Wydziałem Inżynierii Zarządzania PP i kontynuowania współpracy po zakończeniu projektu.

Z inicjatywy Pani Dziekan dr hab. inż. Magdaleny Wyrwickiej, prof. nadzw. PP, w 2015 roku spotkaniom nadano charakter formalny przez powołanie Rady Biznesu przy WIZ PP.

Na pierwszym spotkaniu Rady Biznesu mającym miejsce w dniu 26.10.2015 r. uczestniczyło 12 przedstawicieli firm oraz 14 przedstawicieli nauki WIZ PP. Wyznaczono wówczas główne cele i zadania RB.    

Dla Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej współpraca z przedsiębiorcami w ramach założeń Rady Biznesu umożliwia realizację jednego z celów strategicznych, czyli zapewnienia atrakcyjności oferty kształcenia przygotowującej do elastycznego funkcjonowania absolwentów na rynku pracy.

 

TERMINARZ SPOTKAŃ

Termin spotkania        Dokumenty do pobrania
     
18.06.2021   Plan spotkania
     
25.03.2021   Plan spotkania
     
27.11.2020   Plan spotkania
     
07.12.2018   Prezentacja z wytycznymi projektowymi
     
19.12.2017    
     
19.12.2017   Prezentacja z wytycznymi projektowymi
     
27.10.2017   Program Rady Biznesu
     
08.06.2017   Program Rady Biznesu
     
24.04.2017   Program Rady Biznesu
     
26.10.2015   Pismo przewodnie
     

   

KONTAKT

Napisz do nas! biznes.wiz@put.poznan.pl

dr hab. inż. Marcin Butlewski, prof. PP - Prodziekan ds. współpracy z zagranicą i otoczeniem biznesowym
e-mail: marcin.butlewski@put.poznan.pl

 

PARTONAT

Wydział Inżynierii Zarządzania obejmuje patronatem przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym oraz kulturalnym, których cel wpisuje się w strategię prowadzonych prac badawczo-rozwojowych.

WIZ PP zaprasza partnerów biznesowych do objęcia patronatem konferencji i seminariów realizowanych przez Wydział.

 

NASI PARTNERZY

- strona w przygotowaniu -