CERTYFIKAT IPMA STUDENT

Zarządzanie projektami to dziedzina stale rozwijająca się, która coraz częściej wykorzystywana jest w biznesie, we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw i urzędów. W konsekwencji na rynku pracy rośnie zapotrzebowanie na absolwentów przygotowanych do pracy nad projektami, biegłych w podstawowych metodach i technikach, potrafiących pracować w zespołach, rozwiązywać problemy i radzić sobie w sytuacjach wyjątkowych.

Organizacją potwierdzającą znajomość problematyki związanej z zarządzaniem projektami jest  International Project Management Association Polska (IPMA Polska), które jest członkiem międzynarodowej federacji organizacji non-profit – International Project Management Association®, zrzeszającej i certyfikującej menedżerów projektów na całym świecie. 

IPMA Student to jeden z pierwszych kroków w budowaniu ścieżki kariery młodego project managera. Certyfikacja IPMA Student umożliwia potwierdzenie zbudowanej na etapie edukacji akademickiej posiadanej wiedzy, umiejętności i kompetencji w dziedzinie zarządzania projektami na poziomie wymaganym dla roli członka zespołu w „prostym” projekcie. IPMA Student jest wprowadzeniem do 4-stopniowego systemu certyfikacji IPMA®, w którym każdy stopień weryfikuje nowe umiejętności, kompetencje i predyspozycje kierownika projektu.

Certyfikacja IPMA Student stanowi podsumowanie akademickiej edukacji w zakresie zarządzania projektami oraz jest obiektywnym i rozpoznawalnym przez pracodawców świadectwem posiadanych kwalifikacji, które są uniwersalne i niezależne od branży. Certyfikat IPMA Student ważny jest bezterminowo i nie wymaga recertyfikacji.

Po zdaniu egzaminu IPMA-Student istnieje możliwość podążania ścieżką rozwoju profesjonalnych kompetencji w obszarze zarządzania projektami w ramach czteropoziomowego systemu certyfikacji IPMA 4-L-C. Certyfikaty IPMA są rozpoznawalne przez pracodawców na całym świecie!

W 2022 roku akredytację IPMA Student otrzymały kierunki Inżynieria Zarządzania oraz Logistyka prowadzone na Wydziale Inżynierii Zarządzania. Akredytacja umożliwia przygotowywanie studentów i absolwentów do certyfikacji IPMA Student oraz wymagań globalnego rynku pracy. Na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej egzaminy certyfikujące w formule online odbywają się pod koniec każdego semestru.

Więcej informacji: https://ekursy.put.poznan.pl/course/view.php?id=28998