Nowoczesne Zarządzanie Przedsiębiorstwem

 

REKRUTACJA

Zapraszamy na studia podyplomowe w roku akademickim 2023/2024
Termin składania dokumentów na studia podyplomowe: do 30 września 2023 r.

 

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do profesjonalnego zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, funkcjonującym w warunkach rozwijającej się gospodarki. W ramach programu uczestnicy zdobędą rzetelną i aktualną wiedzę oraz uzyskają wiele praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, rozwoju oraz samodoskonalenia menedżerskiego, a także rozwoju personelu i budowania relacji interpersonalnych w organizacjach.

Studia podyplomowe adresowane są do obecnych i przyszłych menedżerów wyższego i średniego szczebla, dla menedżerów funkcjonalnych, menedżerów projektów oraz dla wszystkich, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę w dziedzinie zarządzania. Kandydatami na studia mogą być absolwenci szkół wyższych co najmniej ze stopniem inżyniera lub licencjata.

Program studiów obejmuje m.in. zagadnienia z zakresu zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, zarządzania strategicznego, zarządzania finansami, restrukturyzacji organizacji, marketingu, zarządzania zasobami ludzkimi, psychologii zarządzania oraz zajęcia z zakresu rozwoju i samodoskonalenia menedżerskiego.

Zajęcia na studiach będą prowadzone przez pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej oraz przez wysokiej klasy specjalistów praktyków w formie wykładów, warsztatów, treningów oraz zajęć w laboratoriach komputerowych.

 

ORGANIZACJA STUDIÓW

Wszystkie zajęcia realizowane na studiach podyplomowych odbywają się na Wydziale Inżynierii Zarządzania przy ul. Rychlewskiego 2 w Poznaniu.
Studia realizowane są w trybie zaocznym, łączna liczba godzin zajęć to 220 godzin lekcyjnych.

 

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW

Pobierz.

 

WARUNKI PRZYJĘCIA

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich, magisterskich. 

Zasady rekrutacji:

https://www.put.poznan.pl/studia-podyplomowe/zasady-rekrutacji
 

Sekretariat Studiów Podyplomowych:
Politechnika Poznańska
Wydział Inżynierii Zarządzania
ul. Rychlewskiego 2,
60-965 Poznań, pokój 126
 

Rekrutacja na studium odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby przyjęte na studium na podstawie złożonych dokumentów zostaną poinformowane listownie o terminie rozpoczęcia zajęć.


OPŁATY

Opłata za studia wynosi: 2.750 zł za semestr.

Czesne za studia należy wpłacić na konto:
Santander Bank Polska SA
02 1090 1362 0000 0000 3601 7895
z dopiskiem: SP Nowoczesne Zarządzanie Przedsiębiorstwem 
(imię i nazwisko uczestnika studiów)

 

KONTAKT

Kierownik Studiów Podyplomowych:
dr hab. Hanna Włodarkiewicz-Klimek, prof. PP
tel. kom.: +48 795 405 119
email: hanna.wlodarkiewicz-klimek@put.poznan.pl