ADMINISTRACJA

KONTAKT:

Kierownik administracyjny WIZ

mgr Małgorzata Tuszkowska
tel. 61 224 4509
e-mail: malgorzata.tuszkowska@put.poznan.pl

Sekretariat Instytutów

mgr Marta Weber
tel. 61 665 3410
e-mail: marta.weber@put.poznan.pl

Sekretariat Dziekana

mgr Sylwia Derbich
tel. 61 665 3374
e-mail: sylwia.derbich@put.poznan.pl

Kierownik wydziałowej sekcji techniczno-ekonomicznej

mgr inż. Arkadiusz Mateja
tel. 61 665 33 80
e-mail: arkadiusz.mateja@put.poznan.pl


inż. Michał Derbich
tel. 61 665 3382

Joanna Dolata
tel. 61 665 3375

Krzysztof Kopera
tel. 61 665 3382

mgr inż. Agnieszka Klemczak
tel. 61 665 3368

mgr inż. Katarzyna Kowalik
tel. 61 665 3428

mgr Anna Kucharska
tel. 61 665 3431

mgr inż. Ryszard Liska
tel. 61 665 3363

mgr Sylwia Łukaszewicz
tel. 61 665 3381

mgr Beata Mroczek
tel. 61 665 3426

mgr Grzegorz Musioł
tel. 61 665 3383

mgr Aneta Osmańska
tel. 61 665 3367

Mirosław Staśkiewicz
tel. 61 665 3363

mgr Izabela Szwedek
tel. 61 665 3429