ADMINISTRACJA

DZIEKANAT:

Kierownik administracyjny WIZ

mgr Małgorzata Tuszkowska
tel. 61 224 4509
e-mail: malgorzata.tuszkowska@put.poznan.pl

Sekretariat Instytutów

mgr Marta Weber
tel. 61 665 3410
e-mail: marta.weber@put.poznan.pl

Sekretariat Dziekana

mgr Sylwia Derbich
tel. 61 665 3374
e-mail: sylwia.derbich@put.poznan.pl

 

Pozostali pracownicy Dziekanatu Wydziału Inżynierii Zarządzania

 


SEKCJA TECHNICZNO-EKONOMICZNA

Kierownik wydziałowej sekcji techniczno-ekonomicznej

mgr inż. Arkadiusz Mateja
tel. 61 665 33 80
e-mail: arkadiusz.mateja@put.poznan.pl

 

Pozostali pracownicy Sekcji Techniczno-Ekonomicznej