WIZ-BIZ-LOG DAY
Wizytówka wydarzenia

 

Wydarzenia WIZ-BIZ-LOG DAY na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej są inicjatywą Instytutu Logistyki. Mają charakter cyklicznego, otwartego seminarium biznesowego, podczas którego praktycy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu szeroko pojętej logistyki. Będzie merytorycznie, a nie promocyjnie.

Spotkania są organizowane stacjonarnie dla studentów kierunku LOGISTYKA oraz pracowników Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Nie ograniczamy się jednak wyłącznie do środowiska akademickiego. Zapraszamy również zainteresowanych poruszanymi zagadnieniami z innych ośrodków o profilu logistycznym oraz praktyków z biznesu do udziału w wydarzeniu na platformie wideokonferencyjnej
 
Kontakt:
dr hab. inż. Katarzyna Grzybowska, prof. PP, e-mail: katarzyna.grzybowska@put.poznan.pl
 
Inicjatorkami i organizatorkami wydarzeń z cyklu WIZ-BIZ-LOG DAY są:
dr hab. inż. Katarzyna Grzybowska, prof. PP 
dr inż. Patrycja Hoffa-Dąbrowska