Dziekanat

 

Dziekanat znajduje się w nowym budynku Wydziału Inżynierii Zarządzania, ul. J. Rychlewskiego 2. Poznań (kampus Piotrowo), na parterze (p. 116).

Dziekanat czynny jest dla studentów w godzinach:

poniedziałek 10:00 – 14:00
wtorek 10:00 – 14:00
środa 10:00 – 14:00
czwartek 10:00 – 14:00
piątek NIECZYNNY

 

KONTAKT:

 

STUDIA STACJONARNE

mgr Sylwia Zdeb-Gałecka
e-mail: sylwia.zdeb-galecka@put.poznan.pl
telefon: 61 665 3425

 

STUDIA NIESTACJONARNE

Od marca 2018 r. obsługę studiów niestacjonarnych przejęło Zintegrowane Centrum Obsługi.

adres: ZCO, ul. Piotrowo 3, Poznań (budynek z zegarem, parter, pokój nr 17)
tel. 61 665 2945
e-mail:  zco.dziekanat@put.poznan.pl
strona internetowa:  www.zco.put.poznan.pl

 

STUDIA III STOPNIA

Studia doktoranckie ZARZĄDZANIE I SYSTEMY PRODUKCYJNE

Od października 2019 r. obsługę studiów doktoranckich przejęło Zintegrowane Centrum Obsługi

adres: ZCO, ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań (budynek z zegarem, parter, pokój nr 18)
mgr Anna Szwarca
tel. 61 665 2956
e-mail:  anna.szwarc@put.poznan.pl
strona internetowa:  www.zco.put.poznan.pl

 

OBSŁUGA KSZTAŁCENIA MIĘDZYNARODOWEGO (budynek WAWIZ)

mgr inż. Kalina Musiał
tel. 61 665 3435
e-mail: kalina.musial@put.poznan.pl