ZESZYTY NAUKOWE

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej seria Organizacja i Zarządzanie (ZNPP OiZ) to recenzowane czasopismo naukowe o zasięgu międzynarodowym, w którym publikowane są prace z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości. 
Szczegółowa tematyka czasopisma obejmuje następujące subdyscypliny:

  • zarządzanie strategiczne, przedsiębiorczość
  • wspomaganie decyzji kierowniczych, zarządzanie procesami i projektami, zachowania organizacyjne, zarządzanie wiedzą, zarządzanie innowacjami, zarządzanie jakością
  • zarządzanie produkcją, usługami i technologią, zarządzanie finansami i rachunkowość menedżerska, zarządzanie logistyką, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie marketingiem
  • zarządzanie organizacjami biznesowymi, zarządzanie instytucjami publicznymi i organizacjami non-profit
  • teoria organizacji i zarządzania, metodologia nauk o zarządzaniu i jakości, studia krytyczne w Naukach o Zarządzaniu i Jakości

Czasopismo Zeszyty Naukowe seria Organizacja i Zarządzanie stanowi forum wymiany wiedzy i doświadczeń naukowców i specjalistów w tym obszarze. ZNPP OiZ publikuje oryginalne, wysokiej jakości prace, które przyczyniają się do rozwoju badań empirycznych i koncepcyjnych w naukach o zarządzaniu i jakości.
Ze względu na wieloaspektowość i szerokie spektrum oddziaływania nauk o zarządzaniu i jakości, zarówno redakcja, rada naukowa, recenzenci, jak i autorzy tekstów są nieograniczeni geograficznie.

 

BIEŻĄCY NUMER na stronie http://zeszyty.fem.put.poznan.pl/

 

REDAKCJA:

Agnieszka Misztal, redaktor naczelny
Andżelika Libertowska, sekretarz redakcji
Paulina Butlewska, redaktor językowy (język angielski)
Emilia Kozłowska, składanie i edycja tekstów
Adam Radecki, obsługa systemu redakcyjnego
Aleksandra Springer, redaktor językowy (język polski)
Marcin Butlewski, redaktor tematyczny
Ewa Więcek-Janka, redaktor tematyczny
Karolina Werner-Lewandowska, redaktor statystyczny
Zbigniew Włodarczak, administracja strony www

 

ZGŁOŚ ARTYKUŁ 

 

WYTYCZNE DLA AUTORÓW 

 

KONTAKT:

e-mail: zeszyty.fem@put.poznan.pl
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej
Wydział Inżynierii Zarządzania
ul. Rychlewskiego 2
60-965 Poznań