Kolejna edycja "Konkursu na wyróżniającą się pracę dyplomową w obszarze techniki oraz organizacji produkcji i usług"

Państwowa Inspekcja Pracy zaprasza na Konferencję "URZĄDZENIA AUTONOMICZNE W TRANSPORCIE WEWNĄTRZZAKŁADOWYM. PRAWO A RZECZYWISTOŚĆ”

Już po raz XXV na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej odbędą się Międzynarodowe Warsztaty Zarządzania Strategicznego

Została uruchomiona dodatkowa rekrutacja na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+

Dziękujemy za udział i gratulujemy!

Są jeszcze wolne miejsca! Jutro (09.04.) godz. 13:00, s. 101 Zarejestruj się !