BIBLIOTEKA

KONTAKT:

Kustosz: mgr Alicja Błędowska
tel. 61 665 34 02
e-mail: biblioteka_wiz@put.poznan.pl

 

Zdjęcie z biblioteki WIZZdjęcie regałów biblioteki WIZ

GODZINY OTWARCIA:

Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: 9.00-15.00

W dniach 19-23.02.2024 r. Biblioteka WIZ będzie nieczynna

 

GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI:

 • wspieranie procesów dydaktycznych i naukowych kadry Wydziału Inżynierii Zarządzania, studentów studiów dziennych i zaocznych oraz słuchaczy studiów podyplomowych,
 • udostępnianie księgozbioru biblioteki,
 • aktywne uzupełnienie zbiorów biblioteki o najnowsze piśmiennictwo z zakresu wszystkich specjalności objętych działalnością Wydziału.

 
ZASOBY BIBLIOTECZNE:

Biblioteka gromadzi wydawnictwa (podręczniki, skrypty, opracowania naukowe, materiały konferencyjne, czasopisma) z zakresu:

 • zarządzania
 • zarządzania produkcją
 • logistyki
 • nauk ekonomicznych
 • marketingu
 • inżynierii bezpieczeństwa i jakości
 • ergonomii
 • przedsiębiorczości i komunikacji w zarządzaniu

Księgozbiór liczy ponad 13.000 woluminów książek oraz kilkanaście tytułów czasopism bieżących. Wśród nich m.in.

 • Atest
 • Bezpieczeństwo Pracy
 • Promotor
 • Logistyka
 • Logistyka a jakość
 • Gospodarka Materiałowa i Logistyka
 • Nowoczesny magazyn
 • Służby Utrzymania Ruchu
 • Problemy Jakości
 • Przegląd Organizacji
 • Personel i Zarządzanie
 • Marketing i Rynek
 • Ekonomista
 • Gospodarka Narodowa
 • Charaktery
 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (pdf)

Głównie są to wydawnictwa w języku polskim, w niewielkiej liczbie również w języku angielskim i niemieckim. Biblioteka posiada także własne wydawnictwa ogólnoinformacyjne, takie jak: encyklopedie, słowniki językowe oraz leksykony.
 

UDOSTĘPNIANIE ZASOBÓW BIBLIOTECZNYCH:

Biblioteka udostępnia swoje zasoby na miejscu, wszystkim zainteresowanym. Do korzystania z Wypożyczalni mają prawo pracownicy naukowi, doktoranci i  studenci na podstawie karty bibliotecznej.

ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI:

 • Wypożyczanie książek możliwe jest po ich wcześniejszym zamówieniu drogą elektroniczną lub telefonicznie pod numerem: 61 665 34 02 oraz na miejscu.
 • Zamówienie składa się na adres e-mail: biblioteka_wiz@put.poznan.pl w treści podając dane: autor książki, tytuł oraz sygnatura; katalog online księgozbioru znajduje się na stronie: https://pp-hip.pfsl.poznan.pl.
 • Odbiór książek (max. do 5 egz.) następuje osobiście po okazaniu legitymacji studenckiej lub karty bibliotecznej.

Zwrot książek następuje w terminie do 14 dni kalendarzowych z możliwością przedłużenia telefonicznie lub mailowo, poprzez kontakt z pracownikiem biblioteki.

 

 

 

Zdjęcie regałów biblioteki WIZ

 

Zdjęcie stanowisk czytelniczych