BIBLIOTEKA

KONTAKT:

Kustosz: mgr Alicja Błędowska
tel. 61 665 34 02
e-mail: biblioteka_wiz@put.poznan.pl

 

Główne obszary działalności:

 • wspieranie procesów dydaktycznych i naukowych kadry Wydziału Inżynierii Zarządzania, studentów studiów dziennych i zaocznych oraz słuchaczy studiów podyplomowych
 • udostępnianie księgozbioru biblioteki
 • aktywne uzupełnienie zbiorów biblioteki o najnowsze piśmiennictwo z zakresu wszystkich specjalności objętych działalnością Wydziału

 
Zasoby biblioteczne:

Biblioteka gromadzi wydawnictwa (podręczniki, skrypty, opracowania naukowe, materiały konferencyjne, czasopisma) z zakresu:

 • zarządzania
 • zarządzania produkcją
 • logistyki
 • nauk ekonomicznych
 • marketingu
 • inżynierii jakości
 • ergonomii
 • humanistyki i komunikacji w zarządzaniu
 • integracji europejskiej i prawa gospodarczego

Księgozbiór liczy ponad 13.000 woluminów książek oraz ok. 50 tytułów czasopism bieżących. Głównie są to wydawnictwa w języku polskim, w niewielkiej liczbie również w języku angielskim i niemieckim. Biblioteka posiada także własne wydawnictwa ogólnoinformacyjne, takie jak: encyklopedie, słowniki językowe oraz leksykony.
 

Udostępnianie zasobów bibliotecznych:
Biblioteka udostępnia swoje zasoby na miejscu, wszystkim zainteresowanym. Do korzystania z Wypożyczalni mają prawo pracownicy naukowi i studenci na podstawie karty bibliotecznej.

 

covid-19

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANE Z ZAGROŻENIEM EPIDEMICZNYM

Szanowni Państwo,

W związku z zagrożeniem epidemicznym, związanym z występowaniem wirusa SARS-CoV-2 wprowadza się następujące zasady bezpieczeństwa obowiązujące pracowników, doktorantów i studentów,  korzystających z Biblioteki Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej.
 
Godziny otwarcia:

Poniedziałek, środa, czwartek: 9.00-15.00

W dniach od 19.08.2021 do 27.08.2021 Biblioteka WIZ będzie nieczynna

 

Zasady korzystania z biblioteki:

 • Dostęp do księgozbioru dla pracowników, doktorantów i studentów od dnia 25.05.2020 r. do odwołania będzie działał na zasadzie wypożyczeń;
 • Wypożyczanie książek możliwe jest wyłącznie po ich wcześniejszym zmówieniu drogą elektroniczną lub telefonicznie pod numerem: 61 665 34 02;
 • Zamówienie składa się na adres: biblioteka_wiz@put.poznan.pl w treści podając dane: autor książki, tytuł oraz sygnaturę; katalog online księgozbioru znajduje się na stronie: https://pp-hip.pfsl.poznan.pl
 • Odbiór książek (max. do 5 egz.) następuje osobiście po wcześniejszych uzgodnieniu z pracownikiem biblioteki oraz po okazaniu legitymacji studenckiej lub karty bibliotecznej;
 • Obowiązuje limit czytelników mogących jednocześnie przebywać w przestrzeni bibliotecznej (5 osób przy zachowaniu dystansu 1,5 metra);
 • Zwrot książek następuje w terminie do 14 dni kalendarzowych (możliwość przedłużenia telefonicznie lub mailowo, poprzez kontakt z pracownikiem biblioteki);
 • Na terenie biblioteki czytelnicy są zobowiązani do zakrywania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy!