Samorząd studencki

KONTAKT:

Samorząd Studentów Politechniki Poznańskiej:
ul. Jana Pawła II 28 (DS-1), pok. 6
61–139 Poznań
e-mail: samorzad.studentow@put.poznan.pl

Facebook: https://fb.com/SamorzadStudentowPolitechnikiPoznanskiej
Pomoc doraźna / bieżąca za pośrednictwem systemu wiadomości w serwisie Facebook.

Komisja Kształcenia: komisja.ksztalcenia@samorzad.put.poznan.pl
Regulaminy, prawa i obowiązki studenta, szkolenia

Komisja Kultury: komisja.kultury@samorzad.put.poznan.pl
Wydarzenia, imprezy masowe i klubowe, juwenalia, zawody sportowe

Komisja Promocji: komisja.promocji@samorzad.put.poznan.pl
Współpraca z Samorządem, pomysły na konkursy, ogłoszenia na tablicach i w gablotach

Komisja Socjalna: komisja.socjalna@samorzad.put.poznan.pl
Pomoc materialna - stypendia socjalne, zapomogi, stypendia Rektora i Ministra

 

Skład Wydziałowej Rady Samorządu Studentów WIZ PP w roku akademickim 2020/2021

Przewodniczący WRSS WIZ:

Jan Józefiak (Inżynieria Zarządzania)
jan.jozefiak@student.put.poznan.pl
 

Vice przewodnicząca WRSS WIZ:

Lucyna Sutkowska (Logistyka)
lucyna.sutkowska@student.put.poznan.pl
 

Członkowie WRSS WIZ:

Albert Bartyszak (Inżynieria Zarządzania)
Zofia Chojnacka (Inżynieria Zarządzania)
Jakub Gawroński (Inżynieria Zarządzania)
Hubert Kowalczyk (Inżynieria Zarządzania)
Dagmara Maćkowiak (Inżynieria Zarządzania)
Zofia Pol (Logistyka)
Julia Rawska (Inżynieria Bezpieczeństwa)
Martyna Szyszłowska (Logistyka)
Antoni Zienkiewicz (Inżynieria Zarządzania)
Patryk Ziółkowski (Inżynieria Zarządzania)