Samorząd studencki

KONTAKT:

Samorząd Studentów Politechniki Poznańskiej:
ul. Jana Pawła II 28 (DS-1), pok. 6
61–139 Poznań
e-mail: samorzad.studentow@put.poznan.pl
 

Facebook: https://fb.com/SamorzadStudentowPolitechnikiPoznanskiej
Pomoc doraźna / bieżąca za pośrednictwem systemu wiadomości w serwisie Facebook.

Komisja Kształcenia: komisja.ksztalcenia@samorzad.put.poznan.pl
Regulaminy, prawa i obowiązki studenta, szkolenia

Komisja Kultury: komisja.kultury@samorzad.put.poznan.pl
Wydarzenia, imprezy masowe i klubowe, juwenalia, zawody sportowe

Komisja Promocji: komisja.promocji@samorzad.put.poznan.pl
Współpraca z Samorządem, pomysły na konkursy, ogłoszenia na tablicach i w gablotach

Komisja Socjalna: komisja.socjalna@samorzad.put.poznan.pl
Pomoc materialna - stypendia socjalne, zapomogi, stypendia Rektora i Ministra

 

Skład Wydziałowej Rady Samorządu Studentów WIZ PP w roku akademickim 2023/2024

Przewodniczący WRSS WIZ:

Jan Józefiak (Inżynieria Zarządzania)
jan.jozefiak@student.put.poznan.pl
 

Vice przewodnicząca WRSS WIZ:

Julia Rawska (Inżynieria Bezpieczeństwa)
julia.rawska@student.put.poznan.pl
 

Członkowie WRSS WIZ:

Albert Bartyszak (Inżynieria Zarządzania)
Emilia Boguszewska (Logistyka)
Zofia Chojnacka (Inżynieria Zarządzania)
Martyna Mikołajczak (Logistyka)
Zofia Pol (Logistyka)
Lucyna Sutkowska (Logistyka)
Kacper Zieliński (Logistyka)
Antoni Zienkiewicz (Inżynieria Zarządzania)
Patryk Ziółkowski (Inżynieria Zarządzania)
 

Zobacz Sprawozdanie Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Wydziału Inżynierii Zarządzania za rok 2022/2023