Studia doktoranckie

SKŁAD SAMORZĄDU DOKTORANTÓW WIZ PP NA ROK AKADEMICKI 2022/2023:

 

Przewodnicząca:
mgr inż. Iwona Michałowska 
e-mail: iwona.michalowska@put.poznan.pl
 
Wiceprzewodniczący:
mgr inż. Marek Walczyński
e-mail: marek.walczynski@doctorate.put.poznan.pl

Członkni:
mgr inż. Magdalena Sikorska
e-mail: magdalena.sikorska@put.poznan.pl 

Osoba kontaktowa - studia doktoranckie (stary tryb): 
mgr inż. Zuzanna Sikorska
e-mail: zuzanna.sikorska@doctorate.put.poznan.pl

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE REKRUTACJI DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ:

Link do pliku PDF

 

KOMUNIKATY:

>>Poradnik dotyczący nadawania stopnia doktora habilitowanego

Na stronie internetowej Rady Doskonałości Naukowej w zakładce „Dobre praktyki” został opublikowany Poradnik dotyczący postępowań w sprawie nadawania stopnia doktora habilitowanego.

Rada Doskonałości Naukowej, odpowiadając na liczne postulaty kierowane przez środowisko naukowe, w szczególności pochodzące od osób dążących do uzyskania stopnia doktora habilitowanego, przygotowała dokument pt. „Poradnik. Postępowania dotyczące nadawania stopnia doktora habilitowanego”. 
Dokument stanowi kompleksowe omówienie zagadnień związanych z postępowaniami w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, które wszczynane są od dnia 1 października 2019 r., czyli zgodnie z ustawą 2.0 (Rozdział pierwszy Poradnika), ale także – nie zapominając o licznych postępowaniach habilitacyjnych, które zostały wszczęte najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2019 r. i w różnych instancjach będą procedowane jeszcze do dnia 31 grudnia 2022 r. – będzie odnosił się także do uprzedniego stanu prawnego, czyli postępowań prowadzonych w ramach tzw. „starej” ustawy.


Poradnik jest dostępny pod linkiem: https://www.rdn.gov.pl/dobre-praktyki.poradnik-postepowania-dotyczace-nadawania-stopnia-doktora-habilitowanego.html

>>Zarządzenie nr 10 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 2 marca 2020r. (RO/III/10/2020)w sprawie realizacji studiów doktoranckich w Politechnice Poznańskiej w okresie do 2023 roku.

>>Komunikat nr 9/2020 – w sprawie przedłużenia terminu procedowania postępowań o awans naukowy

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875), zmianie uległo dotychczasowe brzmienie art. 179 ust. 4 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 z późn. zm.).

Na mocy art. 35 przytoczonej na wstępie ustawy przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne oraz postępowania o nadanie tytułu profesora wszczęte do dnia 30 kwietnia 2019 r. i niezakończone do dnia 31 grudnia 2022 r. odpowiednio umarza się albo zamyka się.

Oznacza to, że termin prowadzenia tych postępowań został wydłużony o rok w stosunku do dotychczasowego brzmienia tej regulacji.

Istotny komentarz Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów