Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa – wdrażanie i raportowanie ESG

REKRUTACJA

Zapraszamy na studia podyplomowe w roku akademickim 2024/2025

Termin składania dokumentów na studia podyplomowe: do 30 września 2024 r.

 

CEL STUDIÓW

Absolwent uzyska wiedzę i umiejętności niezbędne do wprowadzania, rozwijania i raportowania działań związanych ze zrównoważonym rozwojem przedsiębiorstwa w perspektywie środowiska, społeczeństwa oraz ładu korporacyjnego.

W ramach programu uczestnicy zdobędą rzetelną i aktualną wiedzę oraz uzyskają wiele praktycznych umiejętności pozwalających efektywnie realizować wyzwania, jakie stawiają przed organizacjami zmiany klimatyczne i środowiskowe oraz wymagania regulacyjne z tym związane.

Uczestnictwo w zajęciach umożliwi nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie prawnych i ekonomicznych zasad zrównoważonego rozwoju, a także gospodarki obiegi zamkniętego, gospodarki odpadami czy gospodarki cyrkularnej. Ponadto słuchacze posiądą wiedzę w sferze kształtowania strategii zrównoważonego rozwoju oraz właściwych postaw menedżerskich w omawianym obszarze. W ramach programu studiów podyplomowych rozwijana będzie wiedza na temat funkcjonalnych obszarów organizacji takich jak: produkcja, transport, jakość, zarządzanie zasobami ludzkimi w kontekście ich dostosowania do wymogów zrównoważonego przedsiębiorstwa. Istotną kwestią omawianą w ramach studiów będzie funkcjonowanie i odporność przedsiębiorstwa w zrównoważonym łańcuchu dostaw. Za szczególną wartość studiów uznać należy możliwość pozyskania praktycznej wiedzy w obszarze oceny śladu środowiskowego przedsiębiorstwa (ślad węglowy i wodny), audytowania społecznej odpowiedzialności biznesu oraz raportowania zrównoważonego rozwoju.

Program studiów podyplomowych obejmuje następujące zagadnienia szczegółowe:

 • wprowadzenie do zrównoważonego rozwoju,
 • zrównoważona organizacja,
 • regulacje prawne ESG,
 • zarządzanie ryzykiem w ESG,
 • czysta produkcja,
 • raportowanie zrównoważonego rozwoju,
 • gospodarka obiegu zamkniętego,
 • gospodarka odpadami,
 • strategie gospodarki cyrkularnej – XR,
 • zrównoważony rozwój w łańcuchu dostaw,
 • kształtowanie strategii zrównoważonego rozwoju,
 • menager zrównoważonego rozwoju,
 • zrównoważone warunki pracy,
 • jakość w zrównoważonym rozwoju,
 • ocena śladu środowiskowego (ślad węglowy i ślad wodny),
 • zrównoważony transport,
 • audytowanie społecznej odpowiedzialności biznesu.

 

ORGANIZACJA STUDIÓW

Zajęcia będą odbywały się w terminach zjazdowych, w piątek i sobotę, w trybie hybrydowym (wykłady synchroniczny w formie on-line z zastosowaniem systemów eMeeting, ćwiczenia i laboratoria w formie stacjonarnej).

 • Studia realizowanie będą podczas max. 9 zjazdów w semestrze.
 • Zajęcia on-line: piątek w godz. 16.00 – 19.15 oraz w sobotę 9.00 – 17.40 (wybrane zjazdy).
 • Zajęcia stacjonarne: sobota: w godz. 9.00 – 17.40 (wybrane zjazdy). 

 

WARUNKI PRZYJĘCIA

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów I i II stopnia w zakresie nauk społecznych (zarządzanie i jakość, ekonomia, rachunkowości i finanse, prawo i inne), inżynieryjno-technicznych, ścisłych i przyrodniczych oraz osoby posiadające wykształcenie wyższe i doświadczenie w tematyce zrównoważonego rozwoju.

Zasady rekrutacji:
https://www.put.poznan.pl/studia-podyplomowe/zasady-rekrutacji

Sekretariat Studiów Podyplomowych:
Politechnika Poznańska
Wydział Inżynierii Zarządzania
ul. Rychlewskiego 2,
60-965 Poznań, pokój 126

Rekrutacja na studium odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.


OPŁATY

Opłata za studia wynosi: 3.250 zł za semestr.
Czesne za studia należy wpłacić na konto:

Santander Bank Polska SA
02 1090 1362 0000 0000 3601 7895
z dopiskiem: SP Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa – wdrażanie i raportowanie ESG 
(imię i nazwisko uczestnika studiów)


KONTAKT

Kierownik Studiów Podyplomowych:
dr hab. Hanna Włodarkiewicz-Klimek, prof. PP
tel. kom.: +48 795 405 119
email: hanna.wlodarkiewicz-klimek@put.poznan.pl