INSTYTUT LOGISTYKI

   

fotografia dr hab. inż. Łukasz Hadaś, prof. PP Dyrektor:
dr hab. inż. Łukasz Hadaś, prof. PP

 

Z-ca dyrektora: dr hab. Marek Szczepański, prof. PP

 

Z1 - Zakład Ekonomiki Przedsiębiorstw, Inwestycji i Ubezpieczeń
Kierownik: dr hab. Marek Szczepański, prof. PP

Z2 - Zakład Zarządzania Produkcją i Logistyki
Kierownik: dr hab. inż. Piotr Cyplik, prof. PP

Ośrodek Symulacji i Optymalizacji Procesów Logistycznych i Produkcyjnych
Kierownik: dr inż. Patrycja Hoffa-Dąbrowska

 


#logistyka #systemylogistyczne #zarządzanieprodukcją #ekonometria