KOMISJE

WYDZIAŁOWA KOMISJA OCENIAJĄCA

dr hab. inż. Hanna Włodarkiewicz-Klimek, prof. PP – przewodnicząca (wg Statutu PP)
dr hab. inż. Łukasz Hadaś, prof. PP
dr hab. inż. Joanna Kałkowska, prof. PP
dr hab. Joanna Sadłowska-Wrzesińska, prof. PP
dr inż. Roma Marczewska-Kuźma – sekretarz
dr inż. Marcin Nowak – NSZZ „Solidarność”
dr Jakub Pawlak – ZNP

 

WYDZIAŁOWA KOMISJA LIKWIDACYJNA

mgr Aneta Osmańska – przewodnicząca
dr inż. Agnieszka Grzelczak
Krzysztof Kopera – sekretarz

 

WYDZIAŁOWA KOMISJA FINANSOWA

mgr inż. Arkadiusz Mateja – przewodniczący
mgr Małgorzata Tuszkowska
mgr Katarzyna Kowalik - sekretarz

 

KOMISJA DS. KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA

prof. dr hab. inż. Stefan Trzcieliński – przewodniczący
dr hab. Hanna Włodarkiewicz-Klimek, prof. PP – opiekun kierunku Inżynieria Zarządzania 
prof. dr hab. Teresa Łuczka
dr hab. inż. Joanna Kałkowska, prof. PP
dr hab. Marek Szczepański, prof. PP
dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, prof. PP
dr Ewa Badzińska
dr inż. Roma Marczewska-Kuźma
mgr Izabela Szwedek - sekretarz
Albert Bartyszak - WRSS

 

KOMISJA DS. KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU LOGISTYKA

prof. dr hab. inż. Marek Fertsch – przewodniczący
dr hab. inż. Łukasz Hadaś, prof. PP – opiekun kierunku Logistyka
dr hab. inż. Agnieszka Stachowiak, prof. PP
dr hab. inż. Paulina Golińska-Dawson, prof. PP
dr inż. Ireneusz Gania
dr inż. Izabela Kudelska
dr inż. Piotr Lubiński
dr inż. Karolina Werner-Lewandowska
dr inż. Roma Marczewska-Kuźma
mgr Izabela Szwedek - sekretarz
Martyna Szyszłowska - WRSS 

 

KOMISJA DS. KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

dr hab. inż. Małgorzata Sławińska, prof. PP – przewodnicząca
dr hab. inż. Joanna Sadłowska-Wrzesińska, prof. PP
dr hab. inż. Beata Mrugalska, prof. PP
dr hab. inż. Marcin Butlewski, prof. PP
dr inż. Tomasz Ewertowski
dr inż. Aleksandra Dewicka-Olszewska
dr inż. Marek Goliński
dr inż. Anna Mazur, prof. PP
dr inż. Roma Marczewska-Kuźma
mgr Izabela Szwedek - sekretarz
Martyna Szyszłowska - WRSS

 

WYDZIAŁOWA KOMISJA DS. ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

dr inż. Anna Mazur, prof. PP - Przewodnicząca Komisji
dr inż. Roma Marczewska Kuźma - Prodziekan ds. Kształcenia
dr inż. Hanna Gołaś - przedstawiciel Rady Biznesu
dr inż. Milena Drzewiecka-Dahlke - sekretarz
dr inż. Ireneusz Gania
dr inż. Agnieszka Grzelczak
dr inż. Jowita Trzcielińska
mgr inż. Katarzyna Siemieniak
inż. Jan Józefiak - przedstawiciel Studentów
mgr inż. Marek Walczyński - przedstawiciel Doktorantów

 

WYDZIAŁOWY ZESPÓŁ DS. E-LEARNINGU

dr inż. Katarzyna Ragin-Skorecka – przewodnicząca
dr inż. Daria Motała
mgr inż. Hubert Wojciechowski
inż. Zofia Chojnacka - przedstawiciel Studentów

 

WYDZIAŁOWA KOMISJA KONKURSOWA NA STANOWISKA ASYSTENTÓW I ADIUNKTÓW

dr hab. inż. Małgorzata Jasiulewicz-Kaczmarek, prof. PP – przewodnicząca
dr hab. inż. Marcin Butlewski, prof. PP
dr hab. inż. Marek Szczepański, prof. PP
dr inż. Marek Goliński
dr Paulina Kubera
dr inż. Marcin Nowak – NSZZ „Solidarność”
dr Jakub Pawlak – ZNP

 

WYDZIAŁOWA KOMISJA WYBORCZA

dr Małgorzata Rembiasz – przewodnicząca
dr hab. inż Łukasz Hadaś,  prof. PP – z-ca przewodniczącej
Aneta Osmańska – sekretarz
mgr inż. Zuzanna Sikorska – przedstawiciel doktorantów
inż. Jan Józefiak – przedstawiciel studentów