Aplikacje low-code – sposób na digitalizację (24.03.2023)

Odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli biznesu i studentów kierunku Logistyka, w ramach WIZ-BIZ-LOG DAY (24.03.2023). Podczas spotkania pt. Aplikacje low-code – sposób na digitalizację procesów zostały zaprezentowane przykładowe aplikacje oraz wyróżnione zespoły i ich prace z Hackathonu procesowego. Wydarzenie zostało objęte patronatem dziekan Wydziału Inżynierii Zarządzania dr hab. Hanny Włodarkiewicz-Klimek, prof. PP.

Dziękujemy ekspertom. Gratulujemy studentom! 

Wyróżnione zespoły:

  • Viktoriia Hudz, Patrycja Jasińska, Anna Kosmala, Julia Waligóra - Obsługa reklamacji
  • Jakub Chomiński, Jonasz Chmura, Piotr Daniszewski, Jakub Surdyk - Obieg wniosku o rezerwację terminów spotkań i sprzętu w ramach określonych wydarzeń
  • Weronika Rainert, Maria Zanewycz, Kacper Zdrażewski, Jakub Żytkowski - Obieg wniosku o zmianę stanowiska pracy/ zakresu pracy
  • Mateusz Tadeuszewski, Adam Tarczyński, Paweł Wolski, Adam Ziółkowski - Obieg wniosku o zamieszczenie informacji na stronie internetowej firmy

Przypomnijmy, w trakcie hackathonu procesowego (16.01.2023) uczestnicy przez cztery godziny pracowali nad zdigitalizowaniem wylosowanego procesu biznesowego lub obiegu dokumentów. Przy wykorzystaniu przewodnika do zadania problemowego oraz przy pomocy nowoczesnej platformy low-code opartej na wizualnym programowaniu i graficznym interfejsie użytkownika uczestnicy mieli przygotować prototyp aplikacji. Ich zadaniem było: (1) zaprojektowanie obiegu (workflow), (2) zaprojektowanie formularza dokumentu, (3) skonfigurowanie matrycy atrybutów formularza,  (4) skonfigurowanie kafla startowego i raportu oraz (5) przetestowanie prototypu obiegu. 

Zaproponowane zostały ramy czasowe realizacji zadania problemowego: (1) opracowanie wizji procesu lub obiegu (jak wygląda, jaki ma przebieg, kto w nim uczestniczy, co się w nim dzieje – 1h; (2) wykonanie prototypu procesu lub obiegu wraz z przypisaniem akcji – 30 min; (3) zaprojektowanie formularza wraz z macierzą atrybutów – 30 min; (4) testowanie prototypu procesu lub obiegu – 30 min; (5) weryfikowanie raportu – 30 min.

Wsparciem merytorycznym hackathonu procesowego byli: Urszula Słupik (Webcon), Robert Ogierman (Raben), Agnieszka Burda (Webcon), Adrian Baszak (Webcon) oraz dr hab. inż. Katarzyna Grzybowska, prof. PP, dr inż. Patrycja Hoffa-Dąbrowska i dr inż. Roman Domański. Opracowanych zostało 30 projektów. 

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA GALERII ZDJĘĆ Z WYDARZENIA 

Kontakt:
dr hab. inż. Katarzyna Grzybowska, prof. PP – katarzyna.grzybowska@put.poznan.pl

Organizatorami spotkania byli:

dr hab. inż. Katarzyna Grzybowska, prof. PP
dr inż. Patrycja Hoffa-Dąbrowska 
dr hab. inż. Piotr Cyplik, prof. PP
dr inż. Roman Domański
mgr inż. Huber Wojciechowski