Data dodania

Spotkanie Nauki z Biznesem
 
Spotkanie Nauki z Biznesem_WIZ

 


Agenda spotkania:
12:00 - 12:10 Otwarcie
dr hab. Hanna Włodarkiewicz-Klimek, prof. PP, Dziekan Wydziału Inżynierii Zarządzania PP
 
12:10 - 12:30 Dobre praktyki  w obszarze badań i rozwoju, czyli jak skorzystać na współpracy z uczelnią?

prelegent: Sławomir Labak, menadżer innowacji, ECDF Dotacje

W trakcie prezentacji wskazane zostaną przykłady firm, które skorzystały na współpracy z nauką i jak ta współpraca przyczyniła się do ich rozwoju. Dlaczego taka współpraca to win-win dla obu stron. Przedstawione zostaną wybrane propozycje finansowania współpracy w ramach nowej perspektywy środków unijnych: jakie koszty można sfinansować, jaka część kosztów może zostać sfinansowania i jaki jest kierunek udzielania dotacji na realizację projektów B+R w przedsiębiorstwach.

12:30 - 13:00 Panel dyskusyjny

eksperci:

  • Artur Chołody (Fabryki Narzędzi Specjalnych Sp. z o.o.),
  • Sławomir Labak (ECDF Dotacje),
  • Aleksandra Nowacka (Biuro Obsługi Inwestorów, Urząd Miasta Poznania),
  • Mirosław Kruszyński (Ośrodek Badań i Rozwoju Save the planet Sp. z o.o.),
  • Agnieszka Stachowiak (Wydział Inżynierii Zarządzania PP)

moderator: Marcin Butlewski (Wydział Inżynierii Zarządzania PP)

13:00 - 13:15 Przerwa kawowa
13:15 - 14:00 Rada Biznesu (s. 124)
Dyskusja na temat planu działań Rady Biznesu WIZ PP
PL