Uroczystość absolutoryjna dla WIZ PP w roku akademickim 2023/2024 odbędzie się 7 lipca 2024r.

2 lipca odbędzie się spotkanie podsumowujące pierwszy etap projektu

Dr inż. Marcin Nowak laureatem w konkursie Miniatura 8

Z wielką radością informujemy, że kierunek Logistyka został uznany za najlepszy w Polsce w Rankingu Kierunków Studiów 2024

5 lipca 2024 roku odbędzie się publiczne kolokwium habilitacyjne dr Agnieszki Krugiełki

XIX Edycji Konkursu Project Master na najlepszą pracę licencjacką, inżynierską, magisterską, podyplomową