Pan dr hab. Yevhen Revtiuk, w wyniku pomyślnie przeprowadzonego procesu nostryfikacji dyplomu, uzyskał polski stopień doktora habilitowanego

Zakończyły się wybory do Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk rozpoczynających swoją kadencję w 2024 roku.

Już 30 listopada w dawnym budynku WIZ PP przy ul. Strzeleckiej

Prezesem zarządu PTErg został dr hab. inż. Marcin Butlewski, w zarządzie znaleźli się dr hab. inż. Beata Mrugalska oraz dr inż. Krzysztof Hankiewicz

Spotkanie przedstawicieli KAUT z Kadrą WIZ w dniu 6.11.2023.

Centrum Własności Intelektualnej zaprasza na szkolenie dotyczące dokonywania zgłoszeń raportów i wyników w systemie SIN w zakresie własności intelektualnej