Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości

  

dr hab. Joanna Sadłowska-Wrzesińska, prof. PP Dyrektor: 
dr hab. Joanna Sadłowska-Wrzesińska, prof. PP

 

Z-ca dyrektora: dr inż. Marek Goliński

strona internetowa Instytutu: https://ibij.put.poznan.pl/

 

Z1 - Zakład Marketingu i Rozwoju Organizacji
Kierownik: dr hab. inż. Ewa Więcek-Janka

Z2 - Zakład Zarządzania Ryzykiem i Jakością
Kierownik: dr hab. inż. Małgorzata Sławińska, prof. PP

Z3 - Zakład Zastosowań Ergonomii
Kierownik: dr hab. inż. Beata Mrugalska

Laboratorium Ergonomii i Bezpieczeństwa Pracy
Kierownik: dr inż. Grzegorz Dahlke
strona internetowa Laboratorium Ergonomii: www.ergolab.put.poznan.pl

Pracownia Metod Ilościowych i Systemów Szarych GreyLab
Quantitative Methods and Grey Systems Lab GreyLab
Kierownik: dr inż. Rafał Mierzwiak


Główne obszary działalności naukowej Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości dotyczą:

 • metodologii badań i zastosowań praktycznych makroergonomii;
 • ergonomicznej diagnostyki oraz projektowania (korekcyjnego i koncepcyjnego) procesów produkcyjnych w technologicznych systemach wytwórczych;
 • ergonomicznej diagnostyki oraz projektowania (korekcyjnego i koncepcyjnego) maszyn i urządzeń technologicznych;
 • inżynierii bezpieczeństwa;
 • metod szacowania i oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy;
 • metodologii kształtowania poziomu jakości pracy i wyrobów w przemyśle maszynowym w świetle EN i norm ISO oraz koncepcji TQM;
 • realizacji procesów eksploatacji systemów projakościowych w przemyśle i w usługach;
 • metod reinżynierii procesów biznesowych i produkcyjnych w przedsiębiorstwie;
 • teorii i inżynierii marketingu;
 • rachunkowości finansowej i zarządczej oraz kontrolingu;
 • metodyki projakościowego i marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem;
 • zarządzania wartością i kapitałem intelektualnym;
 • rachunku efektywności ekonomicznej;
 • kwalitologii i ekonomiki jakości;
 • zarządzania cenami;
 • akceleracji wiedzy technicznej