Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości

  

dr hab. Joanna Sadłowska-Wrzesińska, prof. PP Dyrektor: 
dr hab. Joanna Sadłowska-Wrzesińska, prof. PP

 

Z-ca dyrektora: dr inż. Marek Goliński

strona internetowa Instytutu: https://ibij.put.poznan.pl/

 

Z1 - Zakład Marketingu i Rozwoju Organizacji
Kierownik: dr hab. inż. Ewa Więcek-Janka, prof. PP

Z2 - Zakład Zarządzania Ryzykiem i Jakością
Kierownik: dr hab. inż. Małgorzata Sławińska, prof. PP

Z3 - Zakład Zastosowań Ergonomii
Kierownik: dr hab. inż. Beata Mrugalska

Laboratorium Ergonomii i Bezpieczeństwa Pracy
Kierownik: dr inż. Grzegorz Dahlke
strona internetowa Laboratorium Ergonomii: www.ergolab.put.poznan.pl

Pracownia Metod Ilościowych i Systemów Szarych GreyLab
Quantitative Methods and Grey Systems Lab GreyLab
Kierownik: dr inż. Rafał Mierzwiak


Główne obszary działalności naukowej Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości dotyczą badań nad:

 • zarządzaniem bezpieczeństwem organizacji;
 • zarządzaniem ryzykiem;
 • zarządzaniem kryzysowym;
 • zarządzaniem ciągłością działania;
 • kształtowaniem odporności organizacyjnej;
 • modelowaniem zagrożeń bezpieczeństwa;
 • czynnikiem ludzkim w bezpieczeństwie;
 • metodologią badań i zastosowań praktycznych makroergonomii;
 • diagnostyką oraz projektowaniem ergonomicznym (korekcyjnym i koncepcyjnym) maszyn i urządzeń technologicznych oraz procesów produkcyjnych;
 • zarządzaniem środowiskowym;
 • projektowaniem, wdrażaniem, diagnozą i oceną systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach różnych branż;
 • realizacją procesów eksploatacji systemów projakościowych w przemyśle i w usługach;
 • podejściem ilościowym i jakościowym w badaniach naukowych, rynkowych i marketingowych z zastosowaniem teorii systemów szarych w naukach o zarządzaniu i jakości;
 • metodami reinżynierii procesów biznesowych, produkcyjnych i marketingowych w przedsiębiorstwie;
 • marketingiem analitycznym, rachunkowością zarządczą oraz kontrolingiem;
 • metodykami projakościowego i marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem;
 • zarządzaniem wartościami i kompetencjami;
 • rozwojem metod akceleracji wiedzy technicznej;
 • specyfiką zarządzania przedsiębiorstwami rodzinnymi w kontekście szeroko pojętego bezpieczeństwa;
 • rozwojem teorii kwalitologii;
 • akceleracją wiedzy technicznej;
 • kształtowaniem kultury bezpieczeństwa i jakości.

Filmowa prezentacja Laboratorium Ergonomii i Bezpieczeństwa: