Samorząd studencki

KONTAKT:

Samorząd Studentów Politechniki Poznańskiej:
ul. Jana Pawła II 28 (DS-1), pok. 6
61–139 Poznań
tel. 61 665 2728
e-mail: samorzad.studentow@put.poznan.pl
dyżury: wtorek – czwartek, 11:15 – 15:10

Facebook: https://fb.com/SamorzadStudentowPolitechnikiPoznanskiej
Pomoc doraźna / bieżąca za pośrednictwem systemu wiadomości w serwisie Facebook.

Komisja Kształcenia: komisja.ksztalcenia@samorzad.put.poznan.pl
Regulaminy, prawa i obowiązki studenta, szkolenia

Komisja Kultury: komisja.kultury@samorzad.put.poznan.pl
Wydarzenia, imprezy masowe i klubowe, juwenalia, zawody sportowe

Komisja Promocji: komisja.promocji@samorzad.put.poznan.pl
Współpraca z Samorządem, pomysły na konkursy, ogłoszenia na tablicach i w gablotach

Komisja Socjalna: komisja.socjalna@samorzad.put.poznan.pl
Pomoc materialna - stypendia socjalne, zapomogi, stypendia Rektora i Ministra

 

Skład Wydziałowej Rady Samorządu Studentów WIZ PP w roku akademickim 2020/2021

Przewodnicząca WRSS WIZ:

Dagmara Maćkowiak (Inżynieria Zarządzania)
dagmara.mackowiak@student.put.poznan.pl
 

Vice przewodnicząca WRSS WIZ:

Klaudia Hojka (Inżynieria Zarządzania)
klaudia.hojka@student.put.poznan.pl
 

Członkowie WRSS WIZ:
Zofia Chojnacka (Inżynieria Zarządzania)
Patryk Czaplicki (Logistyka)
Jan Józefiak (Inżynieria Zarządzania)
Karolina Ławniczak (Logistyka)
Agnieszka Melniczak (Logistyka)
Anna Pluskota (Logistyka)
Maria Serwin (Inżynieria Bezpieczeństwa)
Antoni Zienkiewicz
Maria Zienkiewicz (Inżynieria Zarządzania)