Samorząd studencki

KONTAKT:

Samorząd Studentów Politechniki Poznańskiej:
ul. Jana Pawła II 28 (DS-1), pok. 6
61–139 Poznań
tel. 61 665 2728
e-mail: samorzad.studentow@put.poznan.pl
dyżury: wtorek – czwartek, 11:15 – 15:10

Facebook: https://fb.com/SamorzadStudentowPolitechnikiPoznanskiej
Pomoc doraźna / bieżąca za pośrednictwem systemu wiadomości w serwisie Facebook.

Komisja Kształcenia: komisja.ksztalcenia@samorzad.put.poznan.pl
Regulaminy, prawa i obowiązki studenta, szkolenia

Komisja Kultury: komisja.kultury@samorzad.put.poznan.pl
Wydarzenia, imprezy masowe i klubowe, juwenalia, zawody sportowe

Komisja Promocji: komisja.promocji@samorzad.put.poznan.pl
Współpraca z Samorządem, pomysły na konkursy, ogłoszenia na tablicach i w gablotach

Komisja Socjalna: komisja.socjalna@samorzad.put.poznan.pl
Pomoc materialna - stypendia socjalne, zapomogi, stypendia Rektora i Ministra

 

Skład Wydziałowej Rady Samorządu Studentów WIZ PP w roku akademickim 2020/2021

Przewodnicząca WRSS WIZ:

Dagmara Maćkowiak (Inżynieria Zarządzania)
dagmara.mackowiak@student.put.poznan.pl
 

Vice przewodnicząca WRSS WIZ:

Klaudia Hojka (Inżynieria Zarządzania)
klaudia.hojka@student.put.poznan.pl
 

Członkowie WRSS WIZ:
Zofia Chojnacka (Inżynieria Zarządzania)
Patryk Czaplicki (Logistyka)
Dawid Gniatkowski  (Logistyka)
Jan Józefiak (Inżynieria Zarządzania)
Karolina Ławniczak (Logistyka)
Agnieszka Melniczak (Logistyka)
Anna Pluskota (Logistyka)
Maria Serwin (Inżynieria Bezpieczeństwa)
Wiktoria Słupska (Logistyka)
Viktoria Szocik (Engineering Management)
Maria Zienkiewicz (Inżynieria Zarządzania)