Koło Naukowe Logistyka

 

Logo koła naukowego Logistyka

 

KONTAKT:

Opiekun naukowy:
prof. dr hab. inż. Marek Fertsch

Opiekun merytoryczno-organizacyjny:
dr hab inż. Paulina Golińska-Dawson

Opiekun organizacyjny:
dr inż. Monika Kosacka-Olejnik

Przewodniczące:
Weronika Gacek
tel. 794 128 946
e-mail: weronika.gacek21@gmail.com

Julia Dziaczyszyn
tel. 512 222 557
e-mail: julia.dziaczyszyn@wp.pl

Znajdziesz nas na:

NAPISZ DO NAS: KNLogistyka@gmail.com


Koło Naukowe Logistyka to organizacja studencka działająca przy Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Od 2005 roku zrzeszamy studentów zainteresowanych logistyką z różnych wydziałów naszej macierzystej uczelni. Naszym sztandarowym projektem jest organizacja corocznej międzyuczelnianej konferencji logistycznej „Poznańskie Forum Logistyczne” (PFL) bazującej na 5-letnim dorobku konferencji MFML.
 

Wspólnie wyznaczamy cele i zadania do realizacji z których najważniejsze to:

  • organizacja szkoleń, warsztatów, wycieczek dla członków koła
  • współpraca z innymi kołami naukowymi z całej Polski oraz integracja środowisk akademickich
  • udział w konferencjach logistycznych
  • nawiązanie kontaktów z firmami z branży logistycznej
  • prowadzenie w ramach Uczelni prac naukowo-badawczych
  • nabycie nowych umiejętności
  • rozwój intelektualny, kulturalny i interpersonalny członków Koła
  • działalność charytatywna

W ramach członkostwa w Kole Naukowym Logistyka wspólnie uczymy się otwartości na poglądy innych osób oraz staramy się spojrzeć na logistykę z różnych perspektyw.


POBIERZ PREZENTACJĘ O KN LOGISTYKA