Instytut Logistyki

  

fotografia dr hab. inż. Łukasz Hadaś, prof. PP Dyrektor:
dr hab. inż. Łukasz Hadaś, prof. PP

 

Z-ca dyrektora: dr hab. Marek Szczepański, prof. PP

Z1 - Zakład Ekonomiki Przedsiębiorstw, Inwestycji i Ubezpieczeń
Kierownik: dr hab. Marek Szczepański, prof. PP

Z2 - Zakład Zarządzania Produkcją i Logistyki
Kierownik: dr hab. inż. Piotr Cyplik, prof. PP

Ośrodek Symulacji i Optymalizacji Procesów Logistycznych i Produkcyjnych
Kierownik: dr hab. inż. Paweł Pawlewski, prof. PP
Strona internetowa Ośrodka: http://socilapp.put.poznan.pl/


Główne obszary działalności naukowej Instytutu Logistyki dotyczą:

 • badania i kształtowania systemów organizacji i kierowania;
 • badania i doskonalenia metod projektowania struktur organizacyjnych systemów produkcyjnych;
 • organizacji i adaptacyjnego zarządzania przedsięwzięciami;
 • zarządzania rozwojem przedsiębiorstw produkcyjnych;
 • zarządzania przedsiębiorczością;
 • metodologii rozwoju regionalnego;
 • zarządzania przedsięwzięciami;
 • systemów logistycznych;
 • konkurencyjność w aspektach mikro, makro i mezo;
 • badania ekonomicznych aspektów funkcjonowania systemów zabezpieczenie społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem ekonomii emerytalnej;
 • badania technologicznej przedsiębiorczości akademickiej;
 • badania kapitału intelektualnego oraz kapitału społecznego przedsiębiorstw i organizacji;
 • zarządzanie ryzykiem;
 • ekonometria stosowana;