Data dodania

01.10.2021
Zasady bezpieczeństwa na terenie Politechniki Poznańskiej
Zarządzenie Rektora

Zarządzenie Rektora dotyczące zasad bezpieczeństwa wprowadzonych w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 na terenie Politechniki Poznańskiej.

Pobierz Zarządzenie

Tekst komunikatu

Tekst komunikatu

PL