Data dodania

Sukces projektu pod kierownictwem prof. Stefana Trzcielińskiego

Polecamy lekturę publikacji "PROM - krótkie wyjazdy, wielkie możliwości".

Program PROM obejmuje krótkookresową (od 5 do 30 dni) mobilność dla doktorantów i kadry akademickiej w celu podniesienia kompetencji i kwalifikacji.

Publikacja prezentuje sukcesy wybranych polskich uczelni i jednostek naukowych korzystających ze wsparcia programu PROM. Nie mogło w niej więc zabraknąć informacji o projekcie realizowanym na Politechnice Poznańskiej w latach 2019-2022 pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Stefana Trzcielińskiego z Wydziału Inżynierii Zarządzania.

Celem projektu "Współpraca PUT – UTS akceleracją zdolności publikacyjnej doktorantów" było wzmocnienie zdolności doktorantów z Politechniki Poznańskiej do publikowania wyników swoich prac badawczych w prestiżowych czasopismach naukowych.

Jak realizacja projektu przyczyniła się do umiędzynarodowienia uczelni? Co było największym wyzwaniem i sukcesem w projekcie? Zapraszamy do lektury! Opis projektu na stronach 35-39, link do publikacji: TUTAJ

 

PROM Trzcielinski

 

PL