Data dodania

08.10.2021
Spotkania organizacyjne (studia niestacjonarne)
Ogłoszenie dotyczące  spotkania informacyjnego

Spotkania organizacyjne dla studentów 1 semestru, I stopnia, studia niestacjonarne i 1 semestru, II stopnia, studia niestacjonarne odbędą się 9 października w budynku Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej (ul. J. Rychlewskiego 2), Aula 001, według następującego harmonogramu: 

  • godz. 9.00-10.00, kierunek: Logistyka, I stopień
  • godz. 10.00-11.00, kierunek: Inżynieria bezpieczeństwa, I stopień
  • godz. 10.00-11.00, kierunek: Inżynieria zarządzania, I stopień
  • godz. 11.00-12.00, kierunek: Logistyka, II stopień
  • godz. 12.00-13.00, kierunek: Inżynieria zarządzania, II stopień

Po spotkaniach organizacyjnych studenci będą mogli odebrać legitymacje studenckie i zaświadczenia.

Spotkania mają charakter obowiązkowy i należy się na nie zgłosić z dowodem osobistym.
Dodatkowo, ze względu na obowiązujący stan epidemiczny, każdy student jest zobowiązany do posiadania maseczki oraz własnego długopisu.

Obsługę studentów studiów niestacjonarnych prowadzi Zintegrowane Centrum Obsługi
e-mail: zco.dziekanat@put.poznan.pl
strona internetowa: www.zco.put.poznan.pl

PL