Data dodania

17.11.2021
Posiedzenie Komisji Nauk Organizacji i Zarządzania PAN i TNOiK
Grafika informacyjna posiedzenia TNOiK

26 października 2021 r. odbyło się posiedzenie Komisji Nauk Organizacji i Zarządzania PAN połączone z zebraniem koła Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa (TNOiK) przy Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej. 

 

TNOIK jest dobrowolnym stowarzyszeniem grupującym specjalistów i miłośników nauki o zarządzaniu. Są nimi pracownicy akademiccy, studenci i absolwenci Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Główne obszary działalności TNOIK to: nauka, edukacja i działalność doradcza.

 

Tematem przewodnim spotkania, które prowadzili dr inż. Izabela Kudelska i dr inż. Paweł Królas, było: Zarządzanie przedsiębiorstwem – wyzwania, kierunki i perspektywy w dobie rewolucji technologicznej. Po wystąpieniu prelegentów: dr inż. P. Rogackiego (prezes firmy Keller), mgr inż. M. Chrósta (prezes firmy Remtor), dr inż. M. Adamczyka (prezes firmy Suncode), nastąpiła dyskusja dotycząca wyzwań i perspektyw stojącymi przed współczesnym przedsiębiorstwem.

 

Na zakończenie spotkania nastąpiło uroczyste wręczenie legitymacji nowym członkom TNOiK przy Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Wręczenia legitymacji dokonali zaproszeni goście: dr hab. Janusz Kraśniak, prof. UEP, wiceprezes oddziału poznańskiego TNOiK i dr hab. Piotr Bartkowiak, prof. UEP z Głównej Rady Naukowej TNOiK. Całość posiedzenia Komisji prowadził prof. dr hab. S. Trzcieliński.

 

 

Zdjęcie uczestników posiedzenia TNOiK

 

Zdjęcie z wręczania legitymacji nowym członkom TNOiK

 

 

 

PL