Data dodania

13.10.2021
Nasza doktorantka w Mediolanie
Plakat kursu ze zdjęciem p. mgr inż Racek

Dzięki informacji pozyskanej przez dr. hab. inż. Marcina Butlewskiego, prof. PP, prodziekana Wydziału Inżynierii Zarządzania ds. współpracy z zagranicą i otoczeniem biznesowym doktorantka naszego Wydziału - mgr inż. Elżbieta Racek ubiegała się i finalnie otrzymała jedno z dwóch stypendiów finansowanych przez European Safety and Reliability Association w ramach specjalistycznego kursu „ADVANCED QUANTITATIVE RISK AND RESILIENCE ASSESSMENT”

Stypendium w pełni pokryje koszt kursu realizowanego przez Politechnikę Mediolańską  w wysokości 1300 euro. Stypendia zostały przyznane z uwzględnieniem powinowactwa badań kandydatów do tematyki kursu, jakości CV kandydatów oraz liczby i wpływu publikacji w tej dziedzinie. 

Serdecznie gratulujemy laureatce!


Mgr inż. Elżbieta Racek realizuje rozprawę doktorską w Instytucie Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości pod kierunkiem dr hab. Joanny Sadłowskiej-Wrzesińskiej, prof. PP oraz dr. inż. Tomasza Ewertowskiego.


 

PL