Data dodania

Konferencja Państwowej Inspekcji Pracy

 Konferencja Państwowej Inspekcji Pracy

„PROFESJONALNA SŁUŻBA BHP FUNDAMENTEM BEZPIECZNYCH WARUNKÓW PRACY Wyzwania nowoczesnych technologii”

odbędzie się 30 maja 2023 r. o godzinie 12:00

podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich ITM Industry Europe 2023,

Pawilon nr 3, Hol Wschodni, II piętro, sala Zielona,

Poznań, ul. Głogowska 14.

 

W programie Konferencji przewidziano m.in. referaty:

  • Obowiązki i uprawnienia zakładowej służby bhp w świetle przepisów  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. Oczekiwania a rzeczywistość – na podstawie doświadczeń inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy.
  • Organizacja służby bhp w nowoczesnym zakładzie pracy, zadania, obowiązki i uprawnienia. Oczekiwane wymagania kwalifikacyjne, umiejętności i doświadczenie profesjonalnego pracownika zakładowej służby bhp.
  • Jak budować kulturę bezpieczeństwa? Dobre praktyki w zarządzaniu bezpieczeństwem w zakładzie nowoczesnych technologii.
  • Rola organizacji zrzeszających pracowników służby bhp w profesjonalizacji działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy we współczesnych zakładach pracy.  Profesjonalne standardy pracy.
  • Fundusz prewencyjny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przykłady zrealizowanych inwestycji w poprawę bezpieczeństwa pracy.

Panel dyskusyjny. Wnioski i postulaty de lege ferenda.

 

Chęć uczestnictwa w konferencji proszę zgłaszać pod adresem: inspekcja@poznan.pip.gov.pl lub telefonicznie: 61 628 40 75

 

Istnieje możliwość otrzymania bezpłatnego biletu wstępu na teren Międzynarodowych Targów Poznańskich. Informację w tym zakresie proszę wskazać w zgłoszeniu.

 

Szczegółowe informacje: https://poznan.pip.gov.pl/pl/wiadomosci-lokalne/152887,zaproszenie-do-udzialu-w-konferencji.html
 

 

Plakat promujące konferencję „PROFESJONALNA SŁUŻBA BHP FUNDAMENTEM BEZPIECZNYCH WARUNKÓW PRACY Wyzwania nowoczesnych technologii”

 


Materiał nadesłał: dr inż. Marek Goliński
 

 

 

PL