Data wydarzenia

Posiedzenie Rady Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości

Posiedzenie Rady Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości odbędzie się 8 listopada 2021 r. o godz. 12:30.


Kolejne posiedzenia Rady Dyscypliny odbędą się według harmonogramu:

SEMESTR ZIMOWY 2021/2022

  • 10 stycznia 2022 r. godz. 12:30

SEMESTR LETNI 2021/2022

  • 7 marca 2022 r. godz. 12:30
  • 9 maja 2022 r. godz. 12:30

Zobacz skład Rady Dyscypliny Nauk o Zarządzaniu i Jakości

Zobacz uchwały Rady Dyscypliny Nauk o Zarządzaniu i Jakości