Koło Naukowe PROGRESS

 

Logo koła Progress

KONTAKT:

Opiekun naukowy:
dr hab. inż. Marcin Butlewski, prof. PP
dr inż. Aleksandra Dewicka 

Znajdziesz nas na:Koło Naukowe Progress zajmuje się badaniem, analizą oraz projektowaniem optymalnych warunków pracy.Do głównych działań możemy zaliczyć te mające na celu:

  • korektę antropometryczną stanowisk pracy,
  • ograniczenie obciążeń statycznych oraz wynikających z nich dolegliwości podczas pracy,
  • analizę biomechaniczna procesu wykonywania pracy,
  • tworzenie optymalnych warunków pracy poprzez uwzględnienie możliwości psychofizycznych określonych pracowników na konkretnych stanowiskach,
  • analizę wydolności fizycznej oraz zdolności psychomotorycznych pracowników,
  • analizę czynników środowiskowych wpływających na człowieka w procesie pracy: hałas, oświetlenie, drgania, mikroklimat,
  • określenie sposobu i efektywności systemu wymiany informacji pomiędzy pracownikiem a maszyną.


Poprzez działalność zyskujemy:

  • kontakt z przedsiębiorstwami realizującymi interesujące dla nas procesy wytwórcze,
  • możliwość rozwoju w zakresie wyuczonych specjalności,
  • możliwość zdobycia praktyk oraz staży, a w szczególnych przypadkach zatrudnienia w zaprzyjaźnionych firmach.


Przedmiotem spotkań Koła jest także problematyka ergonomii robotów i systemów zautomatyzowanych. Prace Koła Naukowego Progress skutkują opracowaniami prezentowanymi na Międzynarodowym Seminarium Wykładowców Ergonomii.