SKŁAD

Dziekan

 • dr hab. Hanna Włodarkiewicz-Klimek, prof. PP, Dziekan

 

Prodziekani:

 • dr inż. Roma Marczewska-Kuźma, Prodziekan Wydziału ds. kształcenia i spraw studenckich
 • dr hab. inż. Agnieszka Stachowiak, prof. PP, Prodziekan Wydziału ds. nauki

 

Nauczyciele akademiccy posiadający tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego:

 • prof. dr hab. inż. Marek Fertsch
 • dr hab. inż. Marcin Butlewski, prof. PP
 • dr hab. inż. Piotr Cyplik, prof. PP
 • dr hab. inż. Paulina Golińska-Dawson, prof. PP
 • dr hab. inż. Katarzyna Grzybowska, prof. PP
 • dr hab. inż. Łukasz Hadaś, prof. PP
 • dr hab. inż. Małgorzata Jasiulewicz-Kaczmarek, prof. PP
 • dr hab. inż. Joanna Kałkowska, prof. PP
 • dr hab. Mariya Khmelyarchuk, prof. PP
 • dr hab. inż. Paweł Pawlewski, prof. PP
 • dr hab. inż. Agnieszka Misztal, prof. PP
 • dr hab. inż. Beata Mrugalska, prof. PP
 • dr inż. Anna Mazur, prof. PP
 • dr hab. Joanna Sadłowska-Wrzesińska, prof. PP
 • dr hab. inż. Małgorzata Sławińska, prof. PP
 • dr hab. Marek Szczepański, prof. PP
 • dr hab. Gerhard Weber, prof. PP
 • dr hab. inż. Ewa Więcek-Janka, prof. PP
 • dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, prof. PP
 • dr hab. Grzegorz Pawłowski
 • dr hab. Sebastian Skuza
 • dr hab. Yevhen Revtiuk
 • dr hab. inż. Maciej Szafrański

 

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:

 • dr Ewa Badzińska
 • dr inż. Ireneusz Gania
 • dr inż. Adam Górny
 • dr inż. Magdalena Graczyk-Kucharska
 • dr inż. Agnieszka Grzelczak
 • dr inż. Paweł Królas
 • dr Daria Motała
 • dr inż. Katarzyna Ragin-Skorecka
 • dr Małgorzata Rembiasz
 • dr Paulina Siemieniak
 • dr inż. Karolina Werner-Lewandowska

 

Przedstawiciele pracowników administracji:

 • mgr Małgorzata Tuszkowska

 

Przedstawiciele studentów i doktorantów:

 • mgr inż. Iwona Michałowska
 • Albert Bartyszak
 • inż. Zofia Chojnacka
 • Julia Górniak
 • inż. Jan Józefiak
 • Hubert Kowalczyk
 • Julia Rawska
 • Antoni Zienkiewicz
 • Patryk Ziółkowski

 

Stali goście Rady Wydziału (bez prawa głosu):

 • Prof. dr hab. Teresa Łuczka
 • Prof. dr hab. inż. Stefan Trzcieliński
 • dr inż. Marcin Nowak – NSZZ „Solidarność”
 • dr Jakub Pawlak - ZNP