• Polski
  • English

aktualnosci

Sympozjum Komisji Ergonomii

 

V (XXXII) Sympozjum Komisji Ergonomii Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie

 

W dniach 30.11.2018 – 01.12.2018 odbyło się coroczne, V (XXXII) Sympozjum Komisji Ergonomii Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie. Tematem obrad była „Ergonomia wobec wyzwań masowości i globalizacji”. Materiały Sympozjów są wydawane w postaci monografii. W Sympozjum wzięli udział i wygłosili referaty pracownicy Wydziału Inżynierii Zarządzania PP, głównie z Katedry Ergonomii i Inżynierii Jakości:

Polski
Krótki: 
W dniach 30.11.2018 – 01.12.2018 odbyło się coroczne, V (XXXII) Sympozjum Komisji Ergonomii Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie. Tematem obrad była „Ergonomia wobec wyzwań masowości i globalizacji”.

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa

 

 

Zaproszenie III Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Nauka i praktyka w służbie człowiekowi pracy

 

 

Szanowni Państwo,

 

W dniu 15 listopada 2018 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbędzie się III Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu:

Polski
Krótki: 
W dniu 15 listopada 2018 r. na Wydziale Prawa i Administracji UAM odbędzie się III Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Nauka i praktyka w służbie człowiekowi pracy: Umowa o pracę? Umowa cywilnoprawna? Samoza- trudnienie? Udział w konferencji jest bezpłatny. Pracowników i Studentów Wydziału Inżynierii Zarządzania zaprasza Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu. Dr inż. Mirosława Przybylska (miroslawa.przybylska@put.poznan.pl

International Days of Competences for the Future

 

International Days of Competences for the Future - OR giving a hand to Emerging Research and Applications

 

On 12-13 March 2018, International Days of Competences for the Future (IDCF) were held for the first time (http://idcf.put.poznan.pl/). They took place at Poznan University of Technology Lecture and Conference Center (the venue of prestigious conferences, e.g.

 

Polski
Krótki: 
On 12-13 March 2018, International Days of Competences for the Future (IDCF) were held for the first time.

Rozwój Organizacji w Turbulentnym Otoczeniu

 

 

W dniach 19-21 kwietnia 2018 r. we Wrocławiu odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Rozwój Organizacji w Turbulentnym Otoczeniu” zorganizowana przez Katedrę Zarządzania i Systemów Informatycznych Politechniki Poznańskiej, Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej oraz Global Academic Network. Konferencja była połączeniem trzech cyklicznych wydarzeń:

Polski
Krótki: 
W dniach 19-21 kwietnia 2018 r. we Wrocławiu odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Rozwój Organizacji w Turbulentnym Otoczeniu” zorganizowana przez Katedrę Zarządzania i Systemów Informatycznych Politechniki Poznańskiej, Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej oraz Global Academic Network

Zaproszenie na Targi SAWO 2018

 

W dniach 24-26.04.2018 odbędą się Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa 2018  (www.sawo.mtp.pl).

SAWO to największe targi branży BHP w Europie Środkowo – Wschodniej.

Zainteresowani Targami mogą skorzystać z zaproszenia. Prośba o kontakt:

dr inż. Mirosława Przybylska pok. 303b (miroslawa.przybylska@put.poznan.pl)

 

W szczególności polecam wydarzenie:

Polski
Krótki: 
W dniach 24-26.04.2018 odbędą się Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO 2018. Zainteresowani Targami mogą skorzystać z zaproszenia. Prośba o kontakt: dr inż. Mirosława Przybylska pok. 303b (miroslawa.przybylska@put.poznan.pl).

Współpraca Koła Naukowego Progress z Klubem Strzeleckim Tarcza

 

 

W dniu 8 kwietnia członkowie Koła Naukowego Progress, działającego na Wydziale Inżynierii Zarządzania, w ramach współpracy z Klubem Strzeleckim Tarcza Szamotuły przeprowadzili pomiary hałasu na terenie strzelnicy w Mutowie oraz w jej bezpośredniej okolicy. Celem prac jest wstępna ocena oddziaływania środowiskowego tego typu obiektów. Prace Koła Naukowego nadzorowali pracownicy Katedry Ergonomii i Inżynierii Jakości p. dr inż. Marcin Butlewski oraz dr inż Tomasz Ewertowski.

 

Polski
Krótki: 
W dniu 8 kwietnia członkowie Koła Naukowego Progress, działającego na Wydziale Inżynierii Zarządzania, w ramach współpracy z Klubem Strzeleckim Tarcza Szamotuły przeprowadzili pomiary hałasu na terenie strzelnicy w Mutowie oraz w jej bezpośredniej okolicy.

TOP YOUNG 100 dla najlepszych logistyków w Polsce!

 

Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej dołączył do programu Top Young 100 mającego na celu intensywne wsparcie rozwoju kompetencji najbardziej utalentowanych studentów logistyki w Polsce. Udział w programie to prestiż, zwłaszcza że zostanie on objęty Patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie kształcenia najzdolniejszych studentów w Polsce.

 

Polski
Krótki: 
Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej dołączył do programu Top Young 100 mającego na celu intensywne wsparcie rozwoju kompetencji najbardziej utalentowanych studentów logistyki w Polsce.

Wizyta z Uniwersytetu Bankowego we Lwowie

 

 

W dniach 5-9 lutego br,, w ramach wymiany kadry naukowo-dydaktycznej w programie Erasmus+, na Wydziale Inżynierii Zarządzania gościli naukowcy w Uniwersytetu Bankowego we Lwowie (SHEI "Banking University"): dr hab. dr hab. Mariya Khmelyarchuk, kierownik Katedry Ekonomii i Technologii Informatycznych oraz prof. prof. Oleksiy Druhov, prorektor ds. współpracy międzynarodowej.

Polski
Krótki: 
W dniach 5-9 lutego br,, w ramach wymiany kadry naukowo-dydaktycznej w programie Erasmus+, na Wydziale Inżynierii Zarządzania gościli naukowcy w Uniwersytetu Bankowego we Lwowie (SHEI "Banking University"): dr hab. dr hab. Mariya Khmelyarchuk, kierownik Katedry Ekonomii i Technologii Informatycznych oraz prof. prof. Oleksiy Druhov, prorektor ds. współpracy międzynarodowej.

Zaproszenie na Targi Budma2018

W dniach 30 stycznia do 02 lutego 2018r.odbywają się Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury Budma 2018 (www.budma.pl).

Zainteresowani Targami mogą skorzystać z zaproszenia. Prośba o kontakt:

dr inż. Mirosława Przybylska (miroslawa.przybylska@put.poznan.pl)

 

W szczególności zapraszam na Seminarium:

BUDUJ BEZPIECZNIE. Ograniczanie zagrożeń wypadkowych przy realizacji inwestycji

Polski
Krótki: 
W dniach 30 stycznia do 02 lutego 2018r.odbywają się Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury Budma 2018 (www.budma.pl). Zainteresowani Targami mogą skorzystać z zaproszenia.

Harm. zimowej sesji egzaminacyjnej 2017/18

 

 

SESJA EGZAMINACYJNA - zima 2017/2018

STUDIA STACJONARNE  
Inżynieria zarządzania

Polski
Krótki: 
Zapraszamy do zapoznania się harmonogramem zimowej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2017/18

Strony