• Polski
  • English

O nas

 

 

 

Współpraca z Uniwersytetem Alfreda Nobla w Dnipro (Ukraina) Celem poszerzenia współpracy z zagranicznymi uczelniami wyższymi, w dniach 03.04 – 07.04.2017r odbyła się wizyta pracowników Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej mgr inż. Ireny Pawłyszyn oraz dr inż. Izabeli Kudelskiej w Uniwersytecie Alfreda Nobla w Dnipro (Ukraina). Wykładowcy zostali zaproszeni przez Kierownika Katedry Przedsiębiorczości, Handlu i Transakcji Walutowych Uniwersytetu Alfreda Nobla prof. dr hab. Valentina Pavlova. Program wizyty obejmował:

-        przeprowadzenie zajęć  z przedmiotu „Logistyka Komercyjna”;

-        wymianę doświadczeń naukowych i dydaktycznych;

-        spotkania i dyskusje z naukowcami oraz studentami Uniwersytetu Alfreda Nobla;

-        zapoznanie się z programem edukacyjnym i procesem dydaktycznym Uczelni.

Więcej…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studenci WIZ w międzynarodowym Projekcie
Entrepreneurship and Communication in Multicultural Teams (ECMT+)

 

 W dniach 06-17 marca 2017 roku sześciu Studentów Wydziału Inżynierii Zarządzania uczestniczyło i reprezentowało Politechnikę Poznańską w warsztatach badawczo-dydaktycznych „Intensive Programme”, które odbyły się na Karelia University of Applied Science Joensuu w Finlandii w ramach międzynarodowego projektu Entrepreneurship and Communication in Multicultural Teams (ECMT+). Projekt jest realizowany na Wydziale Inzynierii Zarządzania w latach 2016-2019.      ...więcej informacji...

 

 

 

 

 

Już 30.03.2017 na Politechnice Poznańskiej Dzień Dziewczyn!

Obejrzyjcie wywiad z Natalią Sas, studentką kierunku logistyka na WIZ

http://wtkplay.pl/video-id-31576-dziewczyny_przybywajcie_na_polibude

 

 

Dziękujemy Studentom i Pracownikom za udział w Targach Edukacyjnych w dniach 24-26.03.2017.

 

 

 

 

WOŚP I MARTA JEDLIŃSKA – NASZ SUKCES!

Rekordowy wynik Sztab WOŚP przy Politechnice Poznańskiej

425 263,46 zł

 

SERDECZNE GRATULACJE!

http://wosp.put.poznan.pl/

 

 

Gratulujemy Sztabowi oraz jego szefowej – Marcie Jedlińskiej, wspaniałego wyniku i dziękujemy za zaangażowanie i entuzjazm, który przyniósł tak wspaniałe skutki!

Podczas 25 finału Wielkiej orkiestry Świątecznej Pomocy Sztab WOŚP przy Politechnice Poznańskiej zebrał 425 263,46 zł – co jest jego absolutnym rekordem!

Sztab mocno przysłużył się do wyniku WOŚP w tym roku (62,4 mln w skali kraju)

 

 

 


   Nasze Koleżanki: dr inż. Małgorzata Jasiulewicz-Kaczmarek i dr inż. Beata Mrugalska współtwórczyniami sukcesu Politechniki Poznańskiej, którym jest otrzymanie nagrody ELSEVIER Research Impact Leaders Awards 2016 w zakresie Medical Sciences.


   Intencją Nagrody Elsevier, przyznawanj w sześciu dyscyplinach (uwzględnianych w klasyfikacjach OECD), jest wskazanie i wyróżnienie tych uczelni, których najnowsze prace naukowe i publikacje mają największy wpływ na postrzegalność (visibility) polskiej nauki na świecie. Nagradzając te uczelnie Elsevier promuje wysoką jakość badań naukowych oraz potrzebę zwiększania poziomu ich umiędzynarodowienia.

   W odnośniku wymieniono 10 autorów z najwyższą cytowalnością, przekładając się na wpływ publikacji na poziomie autorów LINK

 

 

STYPENDIA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

 

29 listopada 2016 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Marszałek Marek Woźniak wręczył stypendia 24 wielkopolskim studentom. Wśród stypendystów jest dwoje studentów Wydziału Inżynierii Zarządzania:
mgr inż. Filip Odważny - absolwent kierunku Logistyka I i IIst.
inż. Agnieszka Gembiak - studentka kierunku Logistyka II st. (absolwentka I st.)
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych naukowych sukcesów!

 

 

 

DR INŻ. PAULINA GOLIŃSKA-DAWSON W ROLI EKSPERTA KOMISJI EUROPEJSKIEJ

 

W czerwcu 2016 roku dr inż. Paulina Golińska-Dawson z Katedry Zarządzania Produkcją i Logistyki, jako ekspert Komisji Europejskiej, brała udział w pracach grupy roboczej zajmującej się opracowaniem mapy drogowej w ramach programu STRIA (Strategic Transport Research and Innovation Agenda) w obszarze: „Projektowania i produkcji pojazdów” (Vehicle Design and Manufacturing). Mapy drogowe opracowane w ramach 7 grup roboczych mają zostać  wykorzystane do przygotowania planów działań dla STRIA, które mają na celu określenie priorytetów niezbędnych dla wspierania i przyspieszenia badań, innowacji i wdrażania nowych technologii dla osiągnięcia zrównoważonego systemu transportowego w EU.

 

 

 

 

INFORMACJA DLA STUDENTÓW I NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

I połowa semestru zimowego kończy się 25 listopada 2016 r.

II połowa semestru zimowego rozpoczyna się 28 listopada 2016 r.

 

 

Wizyta Devin’a Fidler’a, gościa z Doliny Krzemowej

W poniedziałek po południu na poznańskim lotnisku pracownicy Politechniki Poznańskiej mieli przyjemność przywitać Devin’a Fidler’a, gościa z Doliny Krzemowej rodem. Jest to początek jego pobytu w Polsce, ale także wspólnej przygody naukowej i biznesowej, która została intensywnie zaplanowana do 18 listopada 2016 roku.          ...więcej informacji...

 

 

 

Gratulacje z okazji uzyskania tytułu profesora


W imieniu społeczności Wydziału Inżynierii Zarządzani składamy najserdeczniejsze gratulacje Szanownemu Panu Profesorowi


Józefowi Frąsiowi


z okazji nadania tytułu profesora nauk technicznych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Życzymy dalszych sukcesów w realizacji planów i zamierzeń naukowych, a także wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.

 

 

prof. dr hab. inż Józef Frąś - notka biograficzna

 

 

MEDALE I WYRÓŻNIENIA REKTORA PP DLA STUDENTÓW WIZ

 

... więcej informacji ...

 

Relacja z VII Gali Logistyki

 

 

 

 

DEBATA EMERYTALNA ZUS-u  z udziałem prof. M.Szczepańskiego

   W dniu 21 września br. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu odbyła się Debata Emerytalna, zorganizowana przez ZUS we współpracy z UEP w ramach przeglądu systemu emerytalnego. Wprowadzenie do debaty stanowiły wystąpienia panelistów ze środowiska naukowego oraz przedstawicieli ZUS-u. W spotkaniu udział wzięła prezes ZUS-u prof. G,Uścińska oraz dyrekcja Oddziału ZUS w Poznaniu. Gospodarzem debaty był rektor UEP prof. Maciej Żukowski.

   Jednym z panelistów był dr hab. Marek Szczepański, prof. nadzw. PP, który przedstawił prezentacje pt. „Obligatoryjne PPE – szanse i zagrożenia”, poświęconą zakładowym systemom emerytalnym oraz koncepcji wprowadzenia w Polsce obligatoryjnego zapisywania nowo przyjmowanych pracowników do pracowniczych programów emerytalnych (tzw. auto enrolment).

   Podczas debaty głos zabierali również  naukowcy z innych uczelni, a także przedstawiciele różnych grup interesariuszy (w tym – stowarzyszenia pracodawców). Oprócz pracowniczych programów emerytalnych szczególne zainteresowanie wzbudziła ocena zapowiadanego przywrócenia poprzedniego wieku emerytalnego (65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet) oraz

ewolucji publicznego systemu emerytalnego od systemu ubezpieczeniowego ze zróżnicowanymi, stosownymi do wysokości wniesionych składek, świadczeniami emerytalnymi w kierunku systemu zaopatrzeniowego (jednolite świadczenia emerytalne finansowane z ogólnych podatków, zapewniające tylko podstawową ochronę przed ubóstwem na starość).

   Podsumowując debatę prezes ZUS-u prof. G.Uścińska stwierdziła, że jej wyniki zostaną wykorzystane w przygotowywanej przez ZUS ocenie polskiego systemu emerytalnego.

   W debacie uczestniczyli również przedstawiciele poznańskich mediów, a jej moderatorem był zastępca redaktora naczelnego „Głosu Wielkopolskiego”.

 

 

 

W dniach 8-11.08 2016  dr inż. Rafał Mierzwiak jako Keynote Speaker brał udział w konferencji „International Conference on Grey Systems and Uncertainty Analysis (GSUA2016)”. Konferencja została  zorganizowana na Uniwersytecie De Montfort w Leicester w Wielkiej Brytanii. Podczas konferencji utworzono International Association of Grey Systems and Uncertain Analysis do którego władz dr inż. Rafał Mierzwiak został wybrany na stanowisko Zastępcy Sekretarza Generalnego. 

 

 

KIERUNEK INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA

JEDNYM Z NAJLEPSZYCH W POLSCE!

   Według rankingu „Perspektyw” opublikowanego w roku 2016, Wydział Inżynierii Zarządzania potwierdził po raz kolejny wysoką jakość kształcenia na kierunku INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA, który jest najlepszy wśród kierunków z obszaru zarządzania na polskich uczelniach technicznych oraz czwarty w kraju - wraz z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu. Nasz kierunek jest obecnie zaraz po: Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (1), Uniwersytecie Warszawskim (2), Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie (3).

http://www.perspektywy.pl/RSW2016/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-spoleczne/zarzadzanie

 

WSPÓŁPRACA Z UNIWERSYTETEM BANKOWYM WE LWOWIE

 

W dniach 20-24 czerwca br. na zaproszenie Banking Univeristy Lviv Institute gościła we Lwowie na Ukrainie delegacja Wydziału Inżynierii Zarządzania. Celem wizyty było skonkretyzowanie zasad współpracy między Uniwersytetem Bankowym, którego główna siedziba mieści się w Kijowie, a będący jego częścią Instytut we Lwowie, a naszym Wydziałem – w dziedzinie naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej. Banking Univeristy Lviv Institute to uczelnia a długimi tradycjami, mająca obecnie status uczelni państwowej, poprzednio zwiazana z bankiem centralnym Ukrainy.

... więcej informacji ...

 

WYBORY 2016

DZIEKAN-ELEKT

 WYDZIAŁU INŻYNIERII ZARZĄDZANIA

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że w wyborach na funkcję Dziekana Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w kadencji 2016 – 2020 wybrano:

 Panią dr hab. inż. Magdalenę Wyrwicką, prof. nadzw. PP

 

NA FUNCJE PRODZIEKANÓW ZOSTALI WYBRANI:

dr hab. inż. Arkadiusz Borowiec - do spraw nauki

dr hab. inż. Agnieszka Misztal - do spraw studiów stacjonarnych

dr inż. Katarzyna Ragin-Skorecka - do spraw studiów niestacjonarnych


 

 

WYDZIAŁ INZYNIERII ZARZĄDZANIA

ROZWIJA STAŻE ZAGRANICZNE DLA STUDENTÓW

Dzięki wsparciu Dziekana, Wydział Inżynierii Zarządzania przyjmie w okresie 25.05-10.07.2016 r. studentów z Indii i Meksyku na staże w ramach współpracy z International Assocation For The Exchange Of Students For Technical Experience. Spośród licznej grupy aplikujących, staże odbędą kandydaci, którzy uzyskali najlepsze wyniki w rekrutacji.

...więcej informacji...

 

 

 

Studenci WIZ będą mogli wyjechać na studia do Limy

   W wyniku rozmów przeprowadzonych przez władze rektorskie Politechniki Poznańskiej z Ambasadorem Peru panem Alberto Salas-Barahona, w dniu 6 maja odwiedziła naszą Uczelnię pani Mariella  Hernandez – Dyrektor Współpracy z Zagranicą Universidad Del Pacifico, Lima. Gospodarzem spotkania był prorektor ds. edukacji ustawicznej prof. Dr hab. inż. Stefan Trzcieliński. W spotkaniu uczestniczyli Konsul Honorowy Republiki Peru pan Kajetan Pyrzyński oraz prof. dr hab. inż. Joanna Józefowska – prorektor ds. nauki a także mgr Magdalena Zawirska-Wolniewicz i mgr Emilia Wojtczak z Działu Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej PP. 

...więcej informacji...

 

 

 

Dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, prof. nadzw.,

 dziekan Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej,

została nagrodzona Srebrnym Medalem „Labor Omnia Vincit”,

jako osobowość wyróżniająca się profesjonalizmem

w działaniach zawodowych, upowszechnianiu idei pracy organicznej

 i działalności charytatywnej.

...więcej informacji...

 

 

 

 Profesor dr hab. inż. Stefan Trzcieliński został członkiem Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk. 

   W dniu 21 kwietnia 2016r. Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN podjął jednomyślnie uchwałę o uzupełnieniu składu członków Komitetu o osobę prof. dr hab. inż. Stefana Trzcielińskiego. Tym samym jest jednym z trzech inżynierów reprezentujących Nauki Organizacji i Zarządzania w 46 osobowym składzie Komitetu i przedstawicielem jednej z czterech uczelni technicznych (Politechnika Częstochowska, Politechnika Lubelska, Politechnika Łódzka, Politechnika Poznańska) na 22 uczelnie, z których naukowcy tworzą skład Komitetu.

   Członkowstwo prof. Stefana Trzcielińskiego w Komitecie Nauk Organizacji i Zarządzania PAN jest wyrazem uznania dla jego osiągnięć naukowych i organizacyjnych oraz pozycji Wydziały Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej.

 

 

 

Studia Double Degree na WIZ

   Studenci studiów II stopnia na kierunku Inżynieria Zarządzania (Engineering Management) profilu obieralności Corporate Management (Zarządzanie Przedsiębiorstwem) mają możliwość uzyskania dyplomu magisterskiego nie tylko na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechnika Poznańskiej lecz również dyplomu Master Administration des Entreprises – International Executif  of University Lille 1 – Science and Technology.

   Opportunity to obtain double master degree from Faculty of Engineering Management in PUT and University Lille 1 (France) in:

  • Inżynieria Zarządzania (Engineering Management – track Corporate Management/Zarządzanie Przedsiębiorstwem),
  • Master Administration des Entreprises – International Executif.

...więcej informacji...

 


 

Rozstrzygnięcie Konkursu na finansowanie projektów badawczych

wspierających rozwój młodych naukowców

Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Lista nagrodzonych projektów: