• Polski
  • English

O nas

Rozpoczęła się rekrutacja na semestr letni studiów niestacjonarnych.

Zapraszamy kandydatów do zapoznania się z ofertą w STREFIE KANDYDATA

 

 

KIERUNEK INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA

JEDNYM Z NAJLEPSZYCH W POLSCE!

   Według rankingu „Perspektyw” opublikowanego w roku 2016, Wydział Inżynierii Zarządzania potwierdził po raz kolejny wysoką jakość kształcenia na kierunku INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA, który jest najlepszy wśród kierunków z obszaru zarządzania na polskich uczelniach technicznych oraz czwarty w kraju - wraz z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu. Nasz kierunek jest obecnie zaraz po: Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (1), Uniwersytecie Warszawskim (2), Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie (3).

http://www.perspektywy.pl/RSW2016/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-spoleczne/zarzadzanie

 

WSPÓŁPRACA Z UNIWERSYTETEM BANKOWYM WE LWOWIE

 

W dniach 20-24 czerwca br. na zaproszenie Banking Univeristy Lviv Institute gościła we Lwowie na Ukrainie delegacja Wydziału Inżynierii Zarządzania. Celem wizyty było skonkretyzowanie zasad współpracy między Uniwersytetem Bankowym, którego główna siedziba mieści się w Kijowie, a będący jego częścią Instytut we Lwowie, a naszym Wydziałem – w dziedzinie naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej. Banking Univeristy Lviv Institute to uczelnia a długimi tradycjami, mająca obecnie status uczelni państwowej, poprzednio zwiazana z bankiem centralnym Ukrainy.

... więcej informacji ...

 

WYBORY 2016

DZIEKAN-ELEKT

 WYDZIAŁU INŻYNIERII ZARZĄDZANIA

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że w wyborach na funkcję Dziekana Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w kadencji 2016 – 2020 wybrano:

 Panią dr hab. inż. Magdalenę Wyrwicką, prof. nadzw. PP

 

NA FUNCJE PRODZIEKANÓW ZOSTALI WYBRANI:

dr hab. inż. Arkadiusz Borowiec - do spraw nauki

dr hab. inż. Agnieszka Misztal - do spraw studiów stacjonarnych

dr inż. Katarzyna Ragin-Skorecka - do spraw studiów niestacjonarnych


 

 

WYDZIAŁ INZYNIERII ZARZĄDZANIA

ROZWIJA STAŻE ZAGRANICZNE DLA STUDENTÓW

Dzięki wsparciu Dziekana, Wydział Inżynierii Zarządzania przyjmie w okresie 25.05-10.07.2016 r. studentów z Indii i Meksyku na staże w ramach współpracy z International Assocation For The Exchange Of Students For Technical Experience. Spośród licznej grupy aplikujących, staże odbędą kandydaci, którzy uzyskali najlepsze wyniki w rekrutacji.

...więcej informacji...

 

 

 

Studenci WIZ będą mogli wyjechać na studia do Limy

   W wyniku rozmów przeprowadzonych przez władze rektorskie Politechniki Poznańskiej z Ambasadorem Peru panem Alberto Salas-Barahona, w dniu 6 maja odwiedziła naszą Uczelnię pani Mariella  Hernandez – Dyrektor Współpracy z Zagranicą Universidad Del Pacifico, Lima. Gospodarzem spotkania był prorektor ds. edukacji ustawicznej prof. Dr hab. inż. Stefan Trzcieliński. W spotkaniu uczestniczyli Konsul Honorowy Republiki Peru pan Kajetan Pyrzyński oraz prof. dr hab. inż. Joanna Józefowska – prorektor ds. nauki a także mgr Magdalena Zawirska-Wolniewicz i mgr Emilia Wojtczak z Działu Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej PP. 

...więcej informacji...

 

 

 

Dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, prof. nadzw.,

 dziekan Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej,

została nagrodzona Srebrnym Medalem „Labor Omnia Vincit”,

jako osobowość wyróżniająca się profesjonalizmem

w działaniach zawodowych, upowszechnianiu idei pracy organicznej

 i działalności charytatywnej.

...więcej informacji...

 

 

 

 Profesor dr hab. inż. Stefan Trzcieliński został członkiem Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk. 

   W dniu 21 kwietnia 2016r. Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN podjął jednomyślnie uchwałę o uzupełnieniu składu członków Komitetu o osobę prof. dr hab. inż. Stefana Trzcielińskiego. Tym samym jest jednym z trzech inżynierów reprezentujących Nauki Organizacji i Zarządzania w 46 osobowym składzie Komitetu i przedstawicielem jednej z czterech uczelni technicznych (Politechnika Częstochowska, Politechnika Lubelska, Politechnika Łódzka, Politechnika Poznańska) na 22 uczelnie, z których naukowcy tworzą skład Komitetu.

   Członkowstwo prof. Stefana Trzcielińskiego w Komitecie Nauk Organizacji i Zarządzania PAN jest wyrazem uznania dla jego osiągnięć naukowych i organizacyjnych oraz pozycji Wydziały Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej.

 

 

 

Studia Double Degree na WIZ

   Studenci studiów II stopnia na kierunku Inżynieria Zarządzania (Engineering Management) profilu obieralności Corporate Management (Zarządzanie Przedsiębiorstwem) mają możliwość uzyskania dyplomu magisterskiego nie tylko na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechnika Poznańskiej lecz również dyplomu Master Administration des Entreprises – International Executif  of University Lille 1 – Science and Technology.

   Opportunity to obtain double master degree from Faculty of Engineering Management in PUT and University Lille 1 (France) in:

  • Inżynieria Zarządzania (Engineering Management – track Corporate Management/Zarządzanie Przedsiębiorstwem),
  • Master Administration des Entreprises – International Executif.

...więcej informacji...

 


 

Rozstrzygnięcie Konkursu na finansowanie projektów badawczych

wspierających rozwój młodych naukowców

Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Lista nagrodzonych projektów: