• Polski
  • English

Aktualności - O wydziale

Ergonomiczne perspektywy badań w obliczu pandemii COVID-19

Dnia 22 czerwca br. na Wydziale Inżynierii Zarządzania odbyło się Seminarium: Ergonomiczne perspektywy badań w obliczu pandemii COVID-19. Organizatorem seminarium był Zakład Zastosowań Ergonomii wchodzący w skład Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości. Seminarium zorganizowano z uwagi na nowe problemy badawcze w obszarze ergonomii związane z pandemią Covid-19, a przede wszystkim ergonomiczną oceną stosowanych na różnym poziomie organizacyjnym rozwiązań do zwalczenia sytuacji kryzysu.

Polski
Krótki: 
Dnia 22 czerwca br. na Wydziale Inżynierii Zarządzania odbyło się Seminarium: Ergonomiczne perspektywy badań w obliczu pandemii COVID-19. Organizatorem seminarium był Zakład Zastosowań Ergonomii wchodzący w skład Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości.

Zaproszenie na obronę rozprawy doktorskiej

 

 

 

 

Polski
Krótki: 
Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Akademii Leona Koźmińskiego uprzejmie zaprasza na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości mgra Macieja Rysia. Obrona odbędzie się w dniu 21maja2020 r. o godz. 12:30

Walny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego

 

Polski
Krótki: 
W dniu 22 maja 2019 r. w Warszawie odbył się Walny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego (PTErg), który wybrał władze naczelne na kolejną kadencję. Wiceprezesem został dr hab. inż. Marcin Butlewski.

Sukces SKDP w Warszawie

 

Sukces Studenckiego Koła Doskonalenia Procesów w Warszawie

 

Reprezentanci Studenckiego Koła Doskonalenia Procesów w dniach 04-05 kwietnia  uczestniczyli w X edycji konferencji „Logistyka a Bezpieczeństwo”. Tematem przewodnim były „Innowacyjne rozwiązania logistyczne”. Organizatorem było Koło Naukowe Studentów Logistyki działające przy Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie.

Polski
Krótki: 
Reprezentanci Studenckiego Koła Doskonalenia Procesów zdobyli nagrody na X edycji konferencji „Logistyka a Bez-pieczeństwo” Natalia Smarzyńska i Kinga Stanisławska zajęły I miejsce za artykuł „Internet rzeczy-droga do inteligen-tnego przemysłu". Autorki wygrały główną nagrodę: staż naukowy w Insty-tucie Transportu Samochodowego. Angelika Surma i Emilia Sczaniecka zdo-były wyróżnienie za artykuł „Narzędzia informatyczne wspomagające zarządza-nie flotą pojazdów transportu bliskiego analiza wdrożenia oraz zastosowanie w praktyce”.

Spotkanie na UE we Wrocławiu

 

Spotkanie podsumowujące projekt: „Metoda akceleracji  rozwoju kompetencji przekrojowych w procesie kształcenia praktycznego studentów” – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 

Polski
Krótki: 
W dniu 7 marca 2019 r., na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, podsumowane zostały prace nad realizacją projektu „Metoda akceleracji rozwoju kompetencji przekrojowych w procesie kształcenia praktycznego studentów” zrealizowa-nego na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w ramach inicjatywy AWT®.

Współpraca Koła Naukowego Progress z Klubem Strzeleckim Tarcza

 

 

 

W dniu 8 kwietnia członkowie Koła Naukowego Progress, działającego na Wydziale Inżynierii Zarządzania, w ramach współpracy z Klubem Strzeleckim Tarcza Szamotuły przeprowadzili pomiary hałasu na terenie strzelnicy w Mutowie oraz w jej bezpośredniej okolicy. Celem prac jest wstępna ocena oddziaływania środowiskowego tego typu obiektów. Prace Koła Naukowego nadzorowali pracownicy Katedry Ergonomii i Inżynierii Jakości p. dr inż. Marcin Butlewski oraz dr inż Tomasz Ewertowski.

 

Polski
Krótki: 
W dniu 8 kwietnia członkowie Koła Naukowego Progress, działającego na Wydziale Inżynierii Zarządzania, w ramach współpracy z Klubem Strzeleckim Tarcza Szamotuły przeprowadzili pomiary hałasu na terenie strzelnicy w Mutowie oraz w jej bezpośredniej okolicy.

Wizyta z Uniwersytetu Bankowego we Lwowie

 

 

W dniach 5-9 lutego br,, w ramach wymiany kadry naukowo-dydaktycznej w programie Erasmus+, na Wydziale Inżynierii Zarządzania gościli naukowcy w Uniwersytetu Bankowego we Lwowie (SHEI "Banking University"): dr hab. dr hab. Mariya Khmelyarchuk, kierownik Katedry Ekonomii i Technologii Informatycznych oraz prof. prof. Oleksiy Druhov, prorektor ds. współpracy międzynarodowej.

Polski
Krótki: 
W dniach 5-9 lutego br,, w ramach wymiany kadry naukowo-dydaktycznej w programie Erasmus+, na Wydziale Inżynierii Zarządzania gościli naukowcy w Uniwersytetu Bankowego we Lwowie (SHEI "Banking University"): dr hab. dr hab. Mariya Khmelyarchuk, kierownik Katedry Ekonomii i Technologii Informatycznych oraz prof. prof. Oleksiy Druhov, prorektor ds. współpracy międzynarodowej.

DEBATA EMERYTALNA PTE

 

1 grudnia br. na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej odbyła się Debata Emerytalna Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego „SYSTEM EMERYTALNY W POLSCE – SZANSE, ZAGROŻENIA, PERSPEKTYWY”.  Spotkanie uroczyście otworzył Prodziekan WIZ PP, dr hab. inż. Arkadiusz Borowiec.

 

Polski
Krótki: 
1 grudnia br. na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej odbyła się Debata Emerytalna Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego „SYSTEM EMERYTALNY W POLSCE – SZANSE, ZAGROŻENIA, PERSPEKTYWY”

Konferencja na temat sys. emerytalnych

 

 

Międzynarodowe seminarium i konferencja naukowa na temat systemów emerytalnych na Politechnice Poznańskiej

 

Polski
Krótki: 
Problematyka emerytalna budzi duże zainteresowanie, Dobrą okazją do przedstawienia wyników badań nad systemami emerytalnymi była Międzynarodowe Seminarium ENRSP 2017 „Pensions, Justice and Culture” oraz V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Systemy zabezpieczenia społecznego wobec wyzwań demograficznych, ekonomicznych i technologicznych.

Warsztaty IFPR 2017

W dniach 28.07 – 30.07. 2017 odbyły się warsztaty dla doktorantów (Doctoral Training) oraz dla Młodych Naukowców (Early Researchers Programme).

Warsztaty poprzedzały konferencję ICPR2017, która zorganizowana była przez Katedrę Zarządzania Produkcją i Logistyki.

 

Polski
Krótki: 
W dniach 28.07 – 30.07. 2017 odbyły się warsztaty dla doktorantów (Doctoral Training) oraz dla Młodych Naukowców (Early Researchers Programme). Warsztaty poprzedzały konferencję ICPR2017, która zorganizowana była przez Katedrę Zarządzania Produkcją i Logistyki.

Strony