Procedura organizacji potwierdzenia efektów uczenia się na WIZ PP

 

 

Na podstawie § 8 pkt. 3 Uchwały Senatu Akademickiego PP
139/2012-2016 z dnia 28.01.2015, Rada WIZ PP uchwaliła w dniu 25.04.2016 Procedurę potwierdzania efektów uczenia się na Wydziale (Uchwałą nr 390 – LXXIV/04/2016).

 

Zgodnie z procedurą, efekty uczenia się można potwierdzić w zakresie odpowiadającym efektom kształcenia zawartym w programie kształcenia dla kierunku Inżynieria zarządzania, Inżynieria bezpieczeństwa, Logistyka; studiów stacjonarnych i niestacjonarnych; I i II stopnia. Procedura zawiera inf. m.in. na temat warunków i sposobu wszczęcia procedury, jej przebiegu oraz związanej dokumentacji.

 

 

https://www.put.poznan.pl/pl/zasady-rekrutacji/potwierdzanie-efektow-uczenia-sie