Cel studiów

 

 

 

Studium umożliwia uzyskanie kwalifikacji do nauczania przedmiotów Technika i Wychowanie komunikacyjne.

 

 

Organizacja studiów

 

Studia prowadzone są w trybie zaocznym (zjazdy sobotnio-niedzielne, raz lub dwa razy w ciągu miesiąca), w wymiarze 350 godzin dydaktycznych.

 

 

Warunki przyjęcia

 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich, magisterskich.

 

Zgłoszenia przesłać należy na adres:

dr inż. Marek Goliński

Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, pokój 316

ul. Strzelecka 11

60-965 Poznań

 

Termin rozpoczęcia składania dokumentów: 04.05.2017

Termin zakończenia składania dokumentów: 03.06.2017

Data początkowa zajęć: 03.06.2017

Data końcowa zajęć: 23.06.2018

Zgłoszenia proszę przasyłać na adres e-mail: marek.golinski@put.poznan.pl

 

Rekrutacja na studium odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby przyjęte na studium na podstawie złożonych dokumentów zostaną poinformowane listownie o terminie rozpoczęcia zajęć.

 

Opłata za studia wynosi 3500 zł.

 

Kierownik Studiów Podyplomowych:

dr inż. Marek Goliński

telefon: (61) 665 34 03

faks: 61 665 33 75

email: marek.golinski@put.poznan.pl