Cel studiów

Studium umożliwia uzyskanie kwalifikacji i przygotowanie słuchaczy będących dotąd nauczycielami różnych przedmiotów kierunkowych do prowadzenia zajęć z Doradztwa zawodowego oraz Podstaw przedsiębiorczości. Przygotowanie słuchaczy - nauczycieli szkolnych do wspomagania uczniów w zdobywaniu wiedzy niezbędnej do rozważania i zrozumienia zagadnień, zależności i uwarunkowania gospodarki rynkowej stanowiących odniesienie do kształtowania postaw przedsiębiorczych oraz w ramach doradztwa zawodowego wyboru indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego i radzenia sobie na rynku pracy.

 

Organizacja studiów

Studia prowadzone są w trybie zaocznym (zjazdy sobotnio-niedzielne, raz lub dwa razy w ciągu miesiąca), w wymiarze 350 godzin dydaktycznych.

 

Warunki przyjęcia

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich, magisterskich.

 

Zgłoszenia przesłać należy na adres: e-mail: marek.golinski@put.poznan.pl

dr inż. Marek Goliński

Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, pokój 316

ul. Strzelecka 11

60-965 Poznań

 

Termin rozpoczęcia składania dokumentów: 04.10.2017

Termin zakończenia składania dokumentów: 21.10.2017

Data początkowa zajęć: 21.10.2017

Data końcowa zajęć: 12.01.2019

 

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres e-mail: marek.golinski@put.poznan.pl

Rekrutacja na studium odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby przyjęte na studium na podstawie złożonych dokumentów zostaną poinformowane listownie o terminie rozpoczęcia zajęć.

Opłata za studia wynosi 3500 zł.

Kierownik Studiów Podyplomowych:

dr inż. Marek Goliński

telefon: (61) 665 34 03, 668 191 758

faks: 61 665 33 75

email: marek.golinski@put.poznan.pl