Skład Wydziałowej Rady Samorządu Studentów
Politechniki Poznańskiej Wydziału Inżynierii Zarządzania

 

 

Przewodniczący WRSS WIZ:

Oliver Al-Nasrawi (Logistyka III rok Ist) 
oliver.al-nasrawi@samorzad.put.poznan.pl

 

Vice przewodnicząca WRSS WIZ:

Klaudia Hojka (Inżynieria Zarządzania III rok Ist) klaudia.hojka@samorzad.put.poznan.pl

 

Członkowie WRSS WIZ:

Maria Zienkiewicz (Inżynieria Zarządzania I rok IIst)

Bartosz Szram (Inżynieria Zarządzania I rok IIst)

Agnieszka Melniczak (Logistyka II rok Ist)

Dagmara Maćkowiak (Inżynieria Zarządzania I rok Ist)

Maria Serwin (Inżynieria Bezpieczeństwa III rok Ist)

Viktoria Szocik (Engineering Management III rok Ist)

Wiktoria Słupska (Logistyka II rok Ist)

Pluskota Anna (Logistyka II rok Ist)

Łysakowski Piotr (Logistyka III rok Ist)

Żukiel Patryk (Logistyka III rok Ist)

Jacek Błoszyk (Logistyka III rok Ist)

 

Zapraszamy do biura Samorządu Studentów Politechniki Poznańskiej:
ul. Jana Pawła II 28 (DS-1), pok. 6
61–139 Poznań
Tel./Fax.: 61 665 27 28
E-mail: samorzad.studentow@put.poznan.pl

 

Zapraszamy na nasze dyżury!
Wtorek - czwartek  w godz. 11:15-15:10

 

KONTAKTY DLA STUDENTÓW

Facebook: https://fb.com/SamorzadStudentowPolitechnikiPoznanskiej
Pomoc doraźna / bieżąca za pośrednictwem systemu wiadomości w serwisie Facebook.

 

Komisja Kształcenia: komisja.ksztalcenia@samorzad.put.poznan.pl
Regulaminy, prawa i obowiązki studenta, szkolenia.

 

Komisja Kultury: komisja.kultury@samorzad.put.poznan.pl
Wydarzenia, imprezy masowe i klubowe, juwenalia, zawody sportowe.

 

Komisja Promocji: komisja.promocji@samorzad.put.poznan.pl
Współpraca z Samorządem, pomysły na konkursy, ogłoszenia na tablicach i w gablotach.

 

Komisja Socjalna: komisja.socjalna@samorzad.put.poznan.pl
Pomoc materialna - stypendia socjalne, zapomogi, stypendia Rektora i Ministra.