Skład Wydziałowej Rady Samorządu Studentów
Politechniki Poznańskiej Wydziału Inżynierii Zarządzania

 

 

Przewodniczący WRSS WIZ:

Bartosz Szram (Inżynieria Zarządzania, II rok, II st.)
bartosz.szram@samorzad.put.poznan.pl

 

Vice przewodnicząca WRSS WIZ:

Agnieszka Melniczak (Logistyka, III rok, I st.)
agnieszka.melniczak@student.put.poznan.pl

 

Członkowie WRSS WIZ:

Maria Zienkiewicz (Inżynieria Zarządzania, II rok, II st.)

Oktawia Połczyńska (Engineering Management, II rok, II st.)

Klaudia Hojka (Inżynieria Zarządzania, I rok, II st.)

Viktoria Szocik (Engineering Management, I rok, II st.)

Maria Serwin (Inżynieria Bezpieczeństwa, I rok, II st.)

Anna Pluskota (Logistyka, III rok, I st.)

Wiktoria Słupska (Logistyka, III rok, I st.)

Dagmara Maćkowiak (Inżynieria Zarządzania, II rok, I st.)

Jan Józefiak (Inżynieria Zarządzania, II rok, I st.)

Karolina Ławniczak (Logistyka, I rok, I st.)

Dawid Gniatkowski (Logistyka, I rok, I st.)

 

Zapraszamy do biura Samorządu Studentów Politechniki Poznańskiej:
ul. Jana Pawła II 28 (DS-1), pok. 6
61–139 Poznań
Tel./Fax.: 61 665 27 28
E-mail: samorzad.studentow@put.poznan.pl

 

Zapraszamy na nasze dyżury!
Wtorek - czwartek  w godz. 11:15-15:10

 

KONTAKTY DLA STUDENTÓW

Facebook: https://fb.com/SamorzadStudentowPolitechnikiPoznanskiej
Pomoc doraźna / bieżąca za pośrednictwem systemu wiadomości w serwisie Facebook.

 

Komisja Kształcenia: komisja.ksztalcenia@samorzad.put.poznan.pl
Regulaminy, prawa i obowiązki studenta, szkolenia.

 

Komisja Kultury: komisja.kultury@samorzad.put.poznan.pl
Wydarzenia, imprezy masowe i klubowe, juwenalia, zawody sportowe.

 

Komisja Promocji: komisja.promocji@samorzad.put.poznan.pl
Współpraca z Samorządem, pomysły na konkursy, ogłoszenia na tablicach i w gablotach.

 

Komisja Socjalna: komisja.socjalna@samorzad.put.poznan.pl
Pomoc materialna - stypendia socjalne, zapomogi, stypendia Rektora i Ministra.