Wydział Inżynierii Zarządzania prowadzi rekrutację na studia stacjonarne II stopnia, na semestr letni roku akademickiego 2020/2021

 

Terminy:

 

05.01.2021 r.    Rozpoczęcie rekrutacji na studia stacjonarne
    Rejestracja elektroniczna w Portalu Kandydata: https://rekrutacja.put.poznan.pl/
12.02.2021 r.   Zakończenie  rejestracji elektronicznej kandydatów i ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych
16.02.2021 r.   Egzamin wstępny (rozmowa kwalifikacyjna) i możliwość złożenia kompletu dokumentów
do 18.02.2021 r.   Udostępnienie kandydatom informacji o wynikach kwalifikacji
18.02.2021 r.   Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów pod rygorem nieprzyjęcia na studia
19.02.2021 r.   Publikacja list przyjętych na studia
05.03.2021 r.   Rozpatrzenie odwołań od decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

 

Więcej informacji na stronie: https://www.put.poznan.pl/pl/aktualnosc/rekrutacja-na-studia-drugiego-stopnia

 

 

Informacje na temat rozmów kwalifikacyjnych:
Rozmowy kwalifikacyjne dla kandydatów na II stopień odbędą się w dniu 16.02.2021 r.,  według poniższego planu:

 

 

Kierunek    

Data
postępowania
kwalifikacyjnego

 

    Godzina           Zagadnienia

Inżynieria Bezpieczeństwa

 

 

16.02.2021 r.

 

 

9:00-14:00

 

     

 

Inżynieria Zarządzania

 

 

16.02.2021 r.

 

 

9:00-13:00
14:00-17:00

 

     

 

Inżynieria Zarządzania -
Managing Enterprise
of the Future  (ZPP) EN

 

 

16.02.2021 r.

 

 

9:00-13:00

 

     

 

Logistyka

 

 

16.02.2021 r.

 

 

9:00-13:00
14:00-17:00

 

     

 

Logistyka

 

 

16.02.2021 r.

 

 

9:00-13:00
14:00-17:00

 

     

 

Logistics - Logistics
Systems (Logistyka-
Systemy logistyczne) EN

  16.02.2021 r.   9:00-14:00      

 

 

Więcej informacji  na stronie  https://www.put.poznan.pl/pl/rekrutacja