WYDZIAŁOWA KOMISJA OCENIAJĄCA

 

dr hab. inż. Hanna Włodarkiewicz-Klimek, prof. PP – przewodnicząca (wg Statutu PP)

dr hab. inż. Łukasz Hadaś, prof. PP

dr hab. inż. Joanna Kałkowska, prof. PP

dr hab. Joanna Sadłowska-Wrzesińska

dr inż. Roma Marczewska-Kuźma – sekretarz

dr inż. Marcin Nowak – NSZZ „Solidarność”

dr Jakub Pawlak - ZNP

 

 

WYDZIAŁOWA KOMISJA LIKWIDACYJNA

 

mgr Aneta Osmańska – przewodnicząca

dr inż. Agnieszka Grzelczak

Krzysztof Kopera – sekretarz

 

 

WYDZIAŁOWA KOMISJA FINANSOWA

 

mgr inż. Arkadiusz Mateja – przewodniczący

mgr Małgorzata Tuszkowska

mgr Katarzyna Kowalik - sekretarz

 

 

KOMISJA DS. KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA

 

prof. dr hab. inż. Stefan Trzcieliński – przewodniczący

dr hab. Hanna Włodarkiewicz-Klimek, prof. PP – opiekun kierunku Inżynieria Zarządzania 

prof. dr hab. Teresa Łuczka

dr hab. inż. Arkadiusz Borowiec, prof. PP

dr hab. inż. Joanna Kałkowska, prof. PP

dr hab. Marek Szczepański, prof. PP

dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, prof. PP

dr Ewa Badzińska

dr inż. Roma Marczewska-Kuźma

mgr Izabela Szwedek - sekretarz

Klaudia Hojka - WRSS

 

 

KOMISJA DS. KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU LOGISTYKA

 

prof. dr hab. inż. Marek Fertsch – przewodniczący

dr hab. inż. Łukasz Hadaś, prof. PP – opiekun kierunku Logistyka 

dr hab. inż. Agnieszka Stachowiak

dr hab. inż. Paulina Golińska-Dawson

dr inż. Ireneusz Gania

dr inż. Izabela Kudelska

dr inż. Piotr Lubiński

dr inż. Karolina Werner-Lewandowska

dr inż. Roma Marczewska-Kuźma

mgr Izabela Szwedek - sekretarz

Wiktoria Słupska - WRSS

 

 

 

KOMISJA DS. KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

 

dr hab. inż. Małgorzata Sławińska, prof. PP – przewodnicząca

dr hab. inż. Joanna Sadłowska-Wrzesińska

dr hab. inż. Beata Mrugalska

dr hab. inż. Marcin Butlewski, prof. PP

dr inż. Tomasz Ewartowski

dr inż. Aleksandra Dewicka

dr inż. Marek Goliński

dr inż. Anna Mazur

dr inż. Roma Marczewska-Kuźma

mgr Izabela Szwedek - sekretarz

Maria Sewin - WRSS

 

 

 

WYDZIAŁOWY ZESPÓŁ DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

 

dr inż. Anna Mazur – Przewodnicząca Komisji

dr inż. Roma Marczewska-Kuźma - Prodziekan ds. Kształcenia

dr inż. Hanna Gołaś - przedstawiciel Rady Biznesu

dr inż. Milena Drzewiecka-Dahlke

dr inż. Ireneusz Gania

dr inż. Agnieszka Grzelczak

dr inż. Daria Motała

dr inż. Jowita Trzcielińska

mgr inż. Katarzyna Siemieniak

mgr inż. Anna Zwolankiewicz - sekretarz

inż. Maria Zienkiewicz - przedstawiciel Studentów

mgr inż. Zuzanna Sikorska - przedstawiciel Doktorantów

 

 

WYDZIAŁOWY ZESPÓŁ DS. E-LEARNINGU

 

dr inż. Katarzyna Ragin-Skorecka – przewodnicząca

 

dr inż. Daria Motała

mgr inż. Hubert Wojciechowski

Viktoria Szocik – sekretarz

 

 

 

WYDZIAŁOWA KOMISJA KONKURSOWA NA STANOWISKA ASYSTENTÓW I ADIUNKTÓW

 

 

dr hab. inż. Małgorzata Jasiulewicz-Kaczmarek – przewodnicząca

dr hab. inż. Marcin Butlewski, prof. PP

dr hab. inż. Marek Szczepański, prof. PP

dr inż. Marek Goliński

dr Paulina Kubera

dr inż. Marcin Nowak – NSZZ „Solidarność”

dr Jakub Pawlak – ZNP

 

 

 

WYDZIAŁOWA KOMISJA WYBORCZA

 

 

dr Małgorzata Rembiasz – przewodnicząca

dr hab. inż Łukasz Hadaś,  prof. PP – z-ca przewodniczącej, 

Joanna Dolata – sekretarz

mgr inż. Zuzanna Sikorska – przedstawiciel doktorantów

Oliver Al-Nasraw – przedstawiciel studentów – przew. WRSS