Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej dołączył po raz kolejny do programu Top Young 100. W tym roku odbędzie się czwarta edycja programu, który ma na celu intensywne wsparcie rozwoju kompetencji najbardziej utalentowanych studentów w całej Polsce związanych z szeroko pojętą branżą Transport – Spedycja – Logistyka.

 

Rekrutacja trwa do 17.03.2021 i skierowana jest do studentów kierunków logistyka oraz zarządzanie (od drugiego do piątego roku studiów).

Opiekunem Programu na WIZ jest dr inż. Monika Kosacka-Olejnik

Więcej informacji o programie i korzyściach: https://topyoung100.pl/ .

 

Realizacja programu stanowi przejaw Zarządzania Talentami na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej.

Program Top Young 100 jest inicjatywą skierowaną do najlepszych studentów logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw w Polsce. Projekt tworzony jest przez trzy środowiska: biznesowe, akademickie oraz studenckie. To inicjatywa ciągła, stale stawiającą przed studentami nowe wyzwania, które dają im możliwość rozwoju swojej wiedzy i umiejętności praktycznych.

 

W Projekcie Top Young 100 uczestniczy:

  • 27 uczelni posiadających kierunki związane z logistyką i zarządzaniem łańcuchem dostaw
  • około 80 studentów z całej Polski
  • 26 partnerów biznesowych.

DO KOGO JEST SKIEROWANY PROGRAM?

Jeżeli...

...jesteś studentem 2-5 roku studiów na kierunku Logistyka lub Zarządzanie na PP,

...masz praktyczny lub dydaktyczny kontakt z logistyką i transportem,

...posiadasz znajomość języka angielskiego min. na poziomie B2,

i chcesz...

...we współpracy z przedsiębiorstwami zmierzyć się z ich wyzwaniami biznesowymi oraz zdobyć wyjątkowe doświadczenie zawodowe,

...rozwinąć sieć kontaktów zawodowych o menedżerów i dyrektorów zarządzających logistyką i transportem,

...zaprezentować się potencjalnym pracodawcom,

...pod okiem osobistego mentora zawodowego przygotować się do wejścia na rynek pracy i pracować nad swoimi kompetencjami

...zdobyć Dyplom Absolwenta Top Young 100, prestiżowy certyfikat wydany przez PSML.

 

REKRUTACJA:

ETAP 1:  UCZELNIANY (18.01.2021-17.03.2021)

Etap prowadzony przez Uczelnianego Opiekuna Top Young 100  na WIZ: dr. inż. Monika Kosacka-Olejnik.

Wymagane dokumenty:

  • CV
  • Podpisana deklaracja RODO (skan dokumentu), do pobrania tutaj
  • Formularz zgłoszeniowy (do pobrania tutaj)

ZGŁOSZENIA do 14.03.2021:

e-mail: monika.kosacka@put.poznan.pl,

w tytule proszę wpisać: Rekrutacja TOP YOUNG 100

Wyniki rekrutacji: 18.03.2021

 

ETAP 2:  OGÓLNOPOLSKI

19.03.2021 do 26.03.2021 - czas na rozwiązanie case study i zapisy na rozmowę;

  • Case study zostanie ogłoszone 18.03 (przykładowe tematy z poprzednich edycji dostępne tutaj);
  • Rozwiązanie case study zaproponowane przez Studenta trzeba będzie przesłać do Biura Projektu TY100 i będzie ono dyskutowane z Komisją w czasie rozmowy rekrutacyjnej. Zapisy na rozmowy rekrutacyjne będą prowadzone przez Biuro Projektu TY100

29.03.2021 do 23.04.2021 - II etap on-line rozmowy kwalifikacyjne do Programu TY100

26.04.2021 - ogłoszenie listy osób przyjętych do Programu TY100

maj 2021 - konferencja inauguracyjna IV edycji połączona z zamknięciem III edycji

 

Więcej informacji znajdziecie na stronie: https://topyoung100.pl/ oraz na Fanpage’u www.facebook.com/topyoung100/ .

 

Prezentacja o programie dostępna jest tutaj.

 

Regulamin programu.

 

 

Data dodania
TOP YPUNG 100 Rekrutacja