Informacja o projektach badawczych realizowanych w ramach Działalności Naukowej na Wydziale Inżynierii Zarządzania

 

BADANIA PODSTAWOWE

 

 realizowane w roku 2016

 realizowane w roku 2017

 realizowane w roku 2018

 realizowane w roku 2019

 

MŁODZI NAUKOWCY

 

 realizowane w roku 2016

 realizowane w roku 2017

 realizowane w roku 2018

 realizowane w roku 2019

 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA SBAD

 

 realizowane w roku 2019

 realizowane w roku 2020