• Polski
  • English

Pracownicy

Proszę wybrać Katedrę, Pracownię lub Dział:

lub wpisać nazwisko szukanego pracownika:


Imię: Krzysztof Piotr

Nazwisko: Hankiewicz

Tytuł: dr inż.

Stanowisko: Starszy wykładowca

Miejsce pracy: Katedra Zarządzania i Systemów Informatycznych

Telefon: 61 665 34 08

Pokój: 318c

E-mail: krzysztof.hankiewicz@put.poznan.pl

Strona internetowa:

Dyżury
DzieńOdDoCzęstotliwośćUwagi
poniedziałek 10:00 11:30 całość
środa 13:30 15:00 całość 13.11 dyżur do 14:30
Badania naukowe
DataZakres badań naukowych
21-02-2018 1. Cechy ergonomiczne oprogramowania.
2. Jakość użytkowa, użyteczność stron internetowych oraz ich projektowanie z uwzględnieniem wymogów ergonomicznych.
3. Projektowanie systemów zarządzania z uwzględnieniem wymogów ergonomicznych.
4. Ergonomia stanowiska pracy ze szczególnym uwzględnieniem interfejsu użytkownika.
Prace dyplomowe
DataTematyka
21-02-2018 Informatyczne systemy zarządzania
1. Problem integracji systemów zarządzania w wybranej organizacji.
2. Analiza i ocena przekładowego modułu informatycznego systemu zarządzania w wybranym przedsiębiorstwie.
3. Badanie i ocena użyteczności zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania.
4. Zarządzanie przepływem dokumentów i informacji w organizacji.
5. Problematyka wdrażania zintegrowanego systemu zarządzania w przedsiębiorstwie.
6. Komunikowanie się pracowników w oparciu o systemy informatyczne i Internet.
7. Zarządzanie kontaktami z klientami.
8. Zastosowanie bazy danych do optymalizacji wybranej procedury w działalności przedsiębiorstwa.
21-02-2018 Ergonomia
1. Projekt korekty cech ergonomicznych wybranego produktu.
2. Ocena użyteczności wybranego produktu informatycznego.
3. Systematyka i ocena zasobów informacji dotyczących ergonomii oprogramowania w sieci Internet.
4. Ocena ergonomiczna wybranego produktu.
21-02-2018 Zarządzanie bezpieczeństwem pracy
1. Diagnoza warunków pracy na wybranych stanowiskach.
2. Koncepcja systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy w wybranym przedsiębiorstwie.
3. Analiza i ocena skuteczności w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy na przykładzie wybranej organizacji.
4. Doskonalenie sterowania bezpieczeństwem pracy w wybranym procesie technologicznym.
5. Analiza stanu bezpieczeństwa pracy w wybranym przedsiębiorstwie
6. Ocena ryzyka na przykładzie wybranego stanowiska pracy.
7. Promocja problematyki zarządzania bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwie.
Materiały dydaktyczne
Nie wprowadzono żadnych materiałów dydaktycznych.
Publikacje
Nie wprowadzono żadnych publikacji.