• Polski
  • English

Pracownicy

Proszę wybrać Katedrę, Pracownię lub Dział:

lub wpisać nazwisko szukanego pracownika:


Imię: Małgorzata

Nazwisko: Spychała

Tytuł: dr inż.

Stanowisko: Adiunkt

Miejsce pracy: Katedra Marketingu i Sterowania Ekonomicznego

Telefon: 61 665 33 86

Pokój: 315/316

E-mail: malgorzata.spychala@put.poznan.pl

Strona internetowa:

Dyżury
DzieńOdDoCzęstotliwośćUwagi
poniedziałek 10:30 11:15 całość Strzelecka sala 316
wtorek 11:00 11:45 całość Wilda budynek B4
Badania naukowe
DataZakres badań naukowych
21-02-2018 Metody badania kompetencji pracowników i menedżerów w organizacjach
21-02-2018 Rozwój i doskonalenie kompetencji pracowniczych
21-02-2018 Projektowanie profili kompetencyjnych na stanowiskach menedżerskich
21-02-2018 Zarządzanie kompetencjami pracowników w organizacji
21-02-2018 Zarządzanie zasobami ludzkimi,
Prace dyplomowe
DataTematyka
13-02-2019 Projektowanie ścieżek kariery w organizacjach
21-02-2018 Rozwój i doskonalenie kompetencji pracowników na wybranych stanowiskach pracy
21-02-2018 Projektowanie narzędzi w procesie zarządzania zasobami ludzkimi
21-02-2018 Zarządzanie komunikacją wewnętrzną w organizacji
21-02-2018 Usprawnianie systemu motywacyjnego w przedsiebiorstwie
21-02-2018 Projektowanie profili kompetencyjnych na wybranych stanowiskach pracy
Materiały dydaktyczne
DataTytuł
20-02-2018Gra negocjacyjnaPobierz
20-02-2018Negocjacje - wykładyPobierz
21-02-2018Negocjacje jako proces etycznyPobierz
21-02-2018Negocjująca organizacjaPobierz
21-02-2018Przewodnik potaktykach negocjacyjnychPobierz
Publikacje
DataTytuł
21-02-2018Spychała MatejunPobierz
19-05-2013M. Spychała Zarządzanie kompetencjami zawodowymi menedżera XXI wieku Wielkopolskiego Sektora Komunalnego, w: Zarządzanie kompetencjami w tradycyjnych i nowoczesnych organizacjach, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2012,
19-05-2013M. Spychała, S. Łech Analiza kompetencji zawodowych pracowników i jej wpływ na doskonalenie służby BHP, (red.) Witold Biały, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, Bydgoszcz 2011, s.260-270
19-05-2013M. Spychała System badania i oceny kompetencji zawodowych pracowników jako warunek trwałego rozwoju organizacji, w: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach, Strategie funkcjonalne, E. Urbanowska – Sojkin (red.), Zeszyty Naukowe 172, Poznań 2011, s. 242 - 251
19-05-2013M. Spychała An analysis of methods of monitoring and evaluation of workers’ occupational competencies in a modern enterprise; w: Workers’ occupational competencies in a modern enterprise, Publishing House of Poznan University of Technology, Poznan 2011
19-05-2013M. Spychała Communication competencies as a part of social competences in an organization, [w:] The social contexts of communication; red. Stanisław Popławski, Wydawnictwo Politechnika Poznańska, 2010
19-05-2013M. Spychała Niedobór kompetencji społecznych pracowników jako problem komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w przedsiębiorstwie, [w:] Public relations, Efektywne komunikowanie w teorii i praktyce, red. Renata Maćkowska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2010;
19-05-2013M. Spychała, P. Siemieniak, Badanie kompetencji komunikacyjnych studentów Politechniki Poznańskiej w perspektywie wykorzystania ich na stanowiskach kierowniczych, [w:] Problemy nauki i szkolnictwa wyższego, red. R. Maciołek, W. Maik, K. Sikora, Bydgoszcz 2009
19-05-2013M.Spychała The development of social and technical competences of employees and the development of an enterprise, [w:] Creation of social capital, red. J. Przybysz, Politechnika Poznańska, Poznań 2009
19-05-2013M. Spychała Projektowanie stanowisk pracy w oparciu o wartościowanie kompetencji pracowniczych, VI Międzynarodowa Konferencja, Systemy wspomagania w zarządzaniu środowiskiem, Katedra Podstaw Systemów Technicznych, Czechy, Ekonomika i Organizacja przedsiębiorstw lipiec 2009,
19-05-2013M. Spychała, W. Sobczak, Wartościowanie kompetencji zawodowych pracowników i jego wpływ na program rozwojowy w przedsiębiorstwie budowlanym, [w:] Funkcja personalna w zmieniającej się organizacji Diagnoza i perspektywy” red. E. Jędrnych, A. Pietra, A. Stnkiewicz-Mróz, Wydawnictwo Politechnika Łódzka, Łódź 2008
19-05-2013M. Spychała Projektowanie procesów produkcyjnych z uwzględnieniem kompetencji technicznych pracowników, IV Międzynarodowa Konferencja, Systemy wspomagania w zarządzaniu środowiskiem, Katedra Podstaw Systemów Technicznych, Słowacja, 2007,