• Polski
  • English

Pracownicy

Proszę wybrać Katedrę, Pracownię lub Dział:

lub wpisać nazwisko szukanego pracownika:


Imię: Agata

Nazwisko: Budzyńska-Biernat

Tytuł: mgr inż.

Stanowisko: Asystent

Miejsce pracy: Katedra Nauk Ekonomicznych

Telefon: 61 665 33 90

Pokój: 304a

E-mail: agata.budzynska@put.poznan.pl

Strona internetowa:

Dyżury
DzieńOdDoCzęstotliwośćUwagi
poniedziałek 09:45 10:30 całość
czwartek 11:15 12:00 całość
Badania naukowe
Nie wprowadzono informacji na temat prowadzonych badań.
Prace dyplomowe
Nie wprowadzono informacji na temat prac dyplomowych.
Materiały dydaktyczne
Nie wprowadzono żadnych materiałów dydaktycznych.
Publikacje
DataTytuł
13-11-2012Budzyńska A., Przedsiębiorstwa sektora żywnościwoego z Wielkopolski na drodze umiędzynarodowienia działalności gospodarczej. Marketing i Rynek 10/2012, s. 34-39
12-10-2012Budzyńska A., Determinanty wzrostu kapitału społecznego w kontekście polityki społecznej województwa wielkopolskiego - sprawozdanie z konferencji, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2012, nr 1, IERiGŻ, Warszawa 2012, s. 170-173.
12-10-2012Budzyńska A., Handel międzynarodowy Polski i jego znaczenie dla rozwoju gospodarczego kraju, Zeszyty Naukowe WSHiU w Poznaniu, Poznań 2011 nr 22, s. 191-205.
12-10-2012Budzyńska A., The role of Poland`s international trade in economic growth, in: Global and regional problems under new economic and political circumstances, Vilnius University Publishing House, Białystok 2011, s.122-134.
12-10-2012Budzyńska A., Competitiveness of polish export on the UE market, in: Economy of growth. Knowledge based on economy, ed. E. Frejtag – Mika, Technical University of Radom, Radom 2011, s. 122-131.
12-10-2012Budzyńska A., Polityka społeczna w Wielkopolsce, w: Badanie kapitału społecznego w Wielkopolsce. Diagnoza stanu i perspektywy wzrostu, red. E. Skawińska, WSB w Poznaniu, Poznań 2011, s. 219-227
12-10-2012Budzyńska A., Position of Wielkopolska region in international trade, in: Competitiveness management, ed. E. Skawińska, Politechnika Poznańska, Poznań 2010, s. 37-49.
12-10-2012Budzyńska A., Wielkopolska w handlu międzynarodowym, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw, nr 6 (725), czerwiec 2010, s.77-83