• Polski
  • English

Pracownicy

Proszę wybrać Katedrę, Pracownię lub Dział:

lub wpisać nazwisko szukanego pracownika:


Imię: Agata

Nazwisko: Budzyńska-Biernat

Tytuł: mgr inż.

Stanowisko: Asystent

Miejsce pracy: Zakład Ekonomiki Przedsiębiorstw, Inwestycji i Ubezpieczeń

Telefon: 61 665 33 90

Pokój: 304a

E-mail: agata.budzynska@put.poznan.pl

Strona internetowa:

Dyżury
Brak dyżurów dla wybranego pracownika.
Badania naukowe
Nie wprowadzono informacji na temat prowadzonych badań.
Prace dyplomowe
Nie wprowadzono informacji na temat prac dyplomowych.
Materiały dydaktyczne
Nie wprowadzono żadnych materiałów dydaktycznych.
Publikacje
DataTytuł
13-11-2012Budzyńska A., Przedsiębiorstwa sektora żywnościwoego z Wielkopolski na drodze umiędzynarodowienia działalności gospodarczej. Marketing i Rynek 10/2012, s. 34-39
12-10-2012Budzyńska A., Determinanty wzrostu kapitału społecznego w kontekście polityki społecznej województwa wielkopolskiego - sprawozdanie z konferencji, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2012, nr 1, IERiGŻ, Warszawa 2012, s. 170-173.
12-10-2012Budzyńska A., Handel międzynarodowy Polski i jego znaczenie dla rozwoju gospodarczego kraju, Zeszyty Naukowe WSHiU w Poznaniu, Poznań 2011 nr 22, s. 191-205.
12-10-2012Budzyńska A., The role of Poland`s international trade in economic growth, in: Global and regional problems under new economic and political circumstances, Vilnius University Publishing House, Białystok 2011, s.122-134.
12-10-2012Budzyńska A., Competitiveness of polish export on the UE market, in: Economy of growth. Knowledge based on economy, ed. E. Frejtag – Mika, Technical University of Radom, Radom 2011, s. 122-131.
12-10-2012Budzyńska A., Polityka społeczna w Wielkopolsce, w: Badanie kapitału społecznego w Wielkopolsce. Diagnoza stanu i perspektywy wzrostu, red. E. Skawińska, WSB w Poznaniu, Poznań 2011, s. 219-227
12-10-2012Budzyńska A., Position of Wielkopolska region in international trade, in: Competitiveness management, ed. E. Skawińska, Politechnika Poznańska, Poznań 2010, s. 37-49.
12-10-2012Budzyńska A., Wielkopolska w handlu międzynarodowym, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw, nr 6 (725), czerwiec 2010, s.77-83