• Polski
  • English

Pracownicy

Proszę wybrać Katedrę, Pracownię lub Dział:

lub wpisać nazwisko szukanego pracownika:


Imię: Ewa

Nazwisko: Badzińska

Tytuł: dr

Stanowisko: Adiunkt

Miejsce pracy: Katedra Nauk Ekonomicznych

Telefon: 61 665 33 90

Pokój: 304A

E-mail: ewabadzinska@poczta.onet.pl; ewa.badzinska@put.poznan.pl

Strona internetowa:

Dyżury
DzieńOdDoCzęstotliwośćUwagi
poniedziałek 10:30 11:30 całość pok. 304 A, ul. Strzelecka 11
czwartek 12:00 12:45 całość pok. 304A, ul. Strzelecka 11
Badania naukowe
DataZakres badań naukowych
29-03-2016 Innowacyjne rozwiązania ICT; budowanie wizerunku przedsiębiorstwa w środowisku wirtualnym; mobilność i interaktywność w komunikacji rynkowej; konwergencja mediów
29-03-2016 Przedsiębiorczość akademicka (formy wsparcia, pre- i inkubacja, firmy start-up / spin-off), przedsiębiorczość technologiczna, global start-ups
29-03-2016 Konkurencyjność przedsiębiorstw; Narzędzia marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem; Proces budowania relacji pomiędzy przedsiębiorstwem a klientami; Kształtowanie postaw lojalnościowych wśród młodych konsumentów; Zachowania rynkowe młodych nabywców (konsumenci Y); Instrumenty konkurowania przedsiębiorstw w segmencie młodzieżowym (Pokolenie Millennials)
Prace dyplomowe
DataTematyka
17-01-2011 Patrz zakres badań naukowych.
Materiały dydaktyczne
Nie wprowadzono żadnych materiałów dydaktycznych.
Publikacje
DataTytuł
29-03-2016Badzińska E., Multimedialny przystanek jako przykład implementacji ICT w komunikacji miejskiej, „ Business Informatics”, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015, s. 9-18 ISSN 1507-3858
29-03-2016Badzińska E., Mobilność, interaktywność i zaangażowanie użytkowników jako wyzwania współczesnej komunikacji w biznesie, w: Zeszyty Naukowe nr 875 Problemy zarządzania, finansów i marketingu nr 41, Rola podmiotów rynkowych w kształtowaniu wizerunku organizacji i postrzeganiu wartości marki, t. 1, red. Grażyna Rosa, Magdalena Brzozowska-Woś, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2015, s. 25-37. ISSN 2353-2874
29-03-2016Badzińska E., Determinanty rozwoju organizacji na przykładzie start-upu akademickiego, MARKETING I RYNEK, 2015, nr 5, s. 708-722, ISSN 1231-7853
29-03-2016Badzińska E., Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w środowisku akademickim, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego „Europa Regionum” 2015, tom XXII, s. 25-37, ISSN 1428-278X
29-03-2016Badzińska E., Gołata K., Szczepański M., Współczesne formy komunikowania oraz kreowania wizerunku firmy i przedsiębiorcy, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2015, s. 11-57, ISBN 978-83-7775-384-2.
29-03-2016Badzińska E., The competitive advantage of academic start-ups in innovative business solutions, in: A.Skrzypek (ed.), Knowledge, innovation and quality as factors of the success in the new economy, Publishing House University of Maria Curie-Skłodowska in Lublin, Lublin 2014, s. 13-24.
29-03-2016BadzińskaE., Indywidualizacja rozwiązań ICT w praktyce gospodarczej na przykładzie start-upów akademickich, w: „Informatyka Ekonomiczna Business Informatics” 2(32)2014, red. I. Chomiak-Orsa, J. Gołuchowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, s. s. 24-32, ISSN 1507-3858.
29-03-2016Badzińska E., Potencjał urządzeń mobilnych i gamifikacji w usługach edukacyjnych, w: „Informatyka Ekonomiczna Business Informatics” 2(32) 2014, red. I. Chomiak-Orsa, J. Gołuchowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, s. 251-261, ISSN 1507-3858.
29-03-2016Badzińska E., Technologie informacyjno-komunikacyjne w środowisku wirtualnym, w: Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej, tom 1, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 762, seria Ekonomiczne problemy usług nr 104, Szczecin 2014, s. 165-175. ISSN 1640-6818 ISSN 1896-382X
29-03-2016Badzińska E., Siewczyńska M., Foresight przedsiębiorstw, tom III Wytyczanie kierunków rozwojowych, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2013.
29-03-2016Badzińska E., Ryfa J., Ekonomia wirtualnych światów - tendencje rozwoju, w: „Ekonomia”, red. J. Sokołowski, M. Rękas, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013, s. 24-36. ISSN 1899-3192.
29-03-2016Badzińska E., Perspektywy i bariery rozwoju firm spin-off w Polsce, w: „Polityka Ekonomiczna”, red. J. Sokołowski, G. Węgrzyn, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013, s. 25-34. ISSN 1899-3192.
29-03-2016Badzińska E., Media interaktywne warunkiem skutecznej komunikacji społecznej, w: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej Społeczeństwo informacyjne - technologie, informacja i wiedza w gospodarce, Zeszyt nr 35, Rzeszów 2013, s. 25-41. ISSN 1898-5084.
29-03-2016Badzińska E., Media convergence as a hallmark of modern marketing communication, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie Polityki Europejskie, Finanse i Marketing nr 10 (59) 2013, s. 32-44. ISSN 2081-3430.
29-03-2016Wyrwicka M.K, Badzińska E., Analiza kulturowych przesłanek rozwoju przedsiębiorstwa, w: Nowe tendencje w zarządzaniu – uwarunkowania społeczne, tom IV, M.Pawlak (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 11-26. ISBN 978-83-7702-634-2
29-03-2016Badzińska E., Kubiak K., Wirtualne narzędzia tworzenia i dyfuzji wiedzy, w: Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej, tom 1, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 762, seria Ekonomiczne Problemy Usług nr 104, Szczecin 2013, s. 67-77. ISSN 1640-6818 ISSN 1896-382X
29-03-2016Badzińska E., Innowacyjne techniki informacji i komunikowania w kształtowaniu relacji z młodymi konsumentami, w: Lokalne i globalne aspekty komunikowania społecznego, (red.) K. Gołata, W. Rydzak, Zeszyty Naukowe nr 249, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012, s. 84-98. ISSN 1689-7374
02-10-2012E. Badzińska, Kierunki rozwoju komunikacji i dyfuzja wiedzy w społeczeństwie informacyjnym, w: Gospodarka elektroniczna wyzwania rozwojowe, tom 1, Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński, seria Ekonomiczne problemy usług nr 87, Szczecin 2012, s. 13-24.
02-10-2012E. Badzińska, Konkurowanie przedsiębiorstw w segmencie młodych konsumentów, PWE, Warszawa 2011, 163 strony.
02-10-2012E. Badzińska, Metody scenariuszowe w badaniach nad przyszłością, w: Budowa scenariuszy transformacji wiedzy wspierających innowacyjną Wielkopolskę, tom II, M.K. Wyrwicka (red.), Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2011, s. 11-20.
02-10-2012E. Badzińska, A. Borowiec, K. Kubiak (i in.), Zmiany w dyfuzji wiedzy, w: Budowa scenariuszy transformacji wiedzy wspierających innowacyjną Wielkopolskę, tom II, M.K. Wyrwicka (red.), Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2011, s. 221-246.
02-10-2012E. Badzińska, M.K. Wyrwicka (i in.), Rekomendacje dla Wielkopolski, w: Foresight Sieci gospodarcze Wielkopolski. Raport końcowy, M.K. Wyrwicka (red.), Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2011, s. 85-106.
02-10-2012E. Badzińska, Shaping competitive advantage in the segment of young consumers, in: Social and managerial incentives for future economic growth, W. Urban (Ed.), Vilnius University Publishing House, 2011, pp. 111-122.
02-10-2012E. Badzińska, The impact of young consumers on the development of knowledge-based economy, in: Economy of Growth. Knowledge based on Economy, E. Frejtag-Mika (Ed.), Technical University of Radom, Radom 2011, pp. 113-121.
02-10-2012E. Badzińska, Komunikacja z rynkiem młodych konsumentów, w: Budowa scenariuszy transformacji wiedzy wspierających innowacyjną Wielkopolskę, tom I Badania uzupełniające, M.K. Wyrwicka (red.), Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2011, s. 53-68.
02-10-2012E. Badzińska, Young consumers as participants of market processes, Foundations of Management Engineering - Monograph, Publishing House of Poznan University of Technology, Poznań 2010, 59 stron.
02-10-2012E. Badzińska, Rola tworzenia więzi z młodymi konsumentami w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa, Marketing i Rynek grudzień 2010, s. 45-47.
02-10-2012E. Badzińska, M. Stasik, Outsourcing jako jedna z sił budowania konkurencyjności firmy, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 7 / 2010, s.13-18.
02-10-2012E. Badzińska, Tendencje na rynku młodych konsumentów, w: Tendencje rozwojowe Wielkopolski w kontekście transformacji wiedzy w sieciach gospodarczych, M.K. Wyrwicka (red.), Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010, s. 173-192.
02-10-2012E. Badzińska, Shaping company’s competitive position in the light of strategic management theory, in: The perspectives of Polish economy management in globalization environment, E. Skawińska (Ed.), Publishing House of Poznan University of Technology, Poznań 2009, pp. 101-113.
02-10-2012E. Badzińska, Creating cooperation bonds with business partners, in: Integration of supply chains – modeling, partnership and management, K. Grzybowska, A. Stachowiak (Eds.), Publishing House of Poznan University of Technology, Poznań 2009, pp. 99-109.